Čísla nelžou. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že konkrétní údaje, jakými jsou přesná čísla a sumy, mají vysokou výpovědní hodnotu, polemika s nimi je obtížná. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví lze nalézt i v transformované podobě, a sice s opačným významem. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Čísla o nás nelžou. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví většinou figuruje jako součást komplexní argumentace, která se opírá o statistiky a číselné údaje. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
V tomto převleku je knihovna teprve pár týdnů, od jejího znovuotevření uplynula příliš krátká doba na nějaké velké bilancování, ale čísla nelžou, a tak už teď můžeme s radostí konstatovat: Od září k dnešnímu dni se přihlásilo 220 nových čtenářů a z toho bylo 140 dětí. Knihovnu tak navštívilo téměř čtyři a půl tisíce lidí, kteří si vypůjčili 35 tisíc knih a časopisů. Týnecké listy, č. 6/1997

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
A výsledná čísla se od průměru dost liší. Vyjde třeba najevo, že ve východních Čechách je tento "medián" o 3,5 tisíce korun vyšší v nepodnikatelské sféře než v soukromém sektoru. Podle obvykle používaného "průměru" je to naopak. Jak čísla lžou Průměrná mzda Královéhradecký kraj: 18710 Pardubický kraj: 18581 "Střední" mzda - medián Královéhradecký kraj: podnikatelská sféra 17650 nepodnikatelská sféra 21442 Pardubický kraj: podnikatelská sféra 17365 nepodnikatelská sféra 20321 průměr. Deníky Bohemia, 28. 11. 2007

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Dalším čtyřem školám, u kterých kontrola také zjistila porušení rozpočtové kázně, radní vracení peněz prominuli. "Tam, kde se domníváme, že došlo k opomenutí a nebylo to pochybení, jsme se rozhodli školám prostředky ponechat," dodal Bradík. Porodnice: čísla o nás lžou Rozhořčené reakce vyvolaly informace o kvalitě porodnic , které se objevily na internetové stránce WWW . jaksekdeleci. cz. Analýza má pomoci rodičkám vybrat si porodnici, ve které chtějí přivést dítě na svět. Podle řady ředitelů nemocnic jsou ale prezentovaná čísla nepravdivá. Deníky Bohemia, 8. 4. 2005/

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Supermarkety se staví dál, ač některé strádají," uvedla mluvčí firmy Tesco Martina Čermáková. Tvrdí, že oproti loňskému roku vzrostl počet zákazníků v hypermarketu Tesco v Ostravě - Hrabové o pětadvacet procent a tržby se zvýšily o deset procent. "A ta čísla nelžou. Hypermarket Tesco v Ostravě - Hrabové je postaven podle dlouhodobé strategie společnosti a počítá mimo jiné s tím , že si na něj lidé teprve časem zvykají," uvedla Martina Čermáková. Mladá fronta DNES, 3. 10. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="čísla"]{0,2}[lemma="lhát"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«