Čas sú peniaze.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie je vyjadrením postoja spravidla zaneprázdneného človeka k tomu, že čas je dôležitá hodnota a treba ho využiť efektívne, alebo je kritickou reakciou na zdĺhavé a nepraktické konanie iných. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizačnými prvkami [Doklad 3] a introduktormi typu "vraví sa..., platí..., ako sa hovorí..., [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 7]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Bratia Coenovci sa pripravujú na nakrúcanie muzikálu Romance and Cigarettes! Tentoraz v ňom však podľa vzoru Moulin Rouge budú spievať a tancovať samotní herci. Do miestnosti vstúpi nenápadný muž a za ním sporo odetá mladá žena. On jej predostrie svoju neštandardnú požiadavku na spoločné strávenie najbližších minút a spýta sa „Koľko to bude stáť?“ Po chvíli váhania mu žena odvetí: „Tritisíc dolárov!“ V tej chvíli spoza závesov vyskočí skupina zazobaných gamblerov a ten, koho tip bol najbližšie, môže zinkasovať výhru. Vraví sa, že čas sú peniaze. A kto ich má priveľa, môže čoskoro prísť k dileme, čo s nimi. Mocný majiteľ kasína vo Vegas Donald Sinclair si svojich klientov váži a pre tých najvernejších (a najbohatších) vymyslel novú zábavu. Podľa jeho slov ide o preteky zvierat, ktoré myslia, podvádzajú, sú zákerné a nerešpektujú žiadne pravidlá. Náhodne vybratí návštevníci kasína sa ocitnú v miestnosti, kde im Sinclair ponúka šesť identických kľúčov od jedinej schránky. Tá sa nachádza v Novom Mexiku a zhýralý pracháč do nej uložil dva milióny dolárov. http://www.inzine.sk/article.asp?art=7570; Recenzie

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Hneď v prvý večer môjho pobytu v Tbilisi. Po predstavení nás pozval do svojho ateliéru. Kým kohút zaspieval, potykali sme si. Od nasledujúceho dňa som si chodil do hotela len po čistú košeľu. Deväť dní bol mojím taxikárom, sprievodcom, poradcom, tlmočníkom, človekom na nezaplatenie. Prešli sme spolu Tbilisi a jeho okolie krížom-krážom, dňom i nocou. Ako starí známi. Ako bratia. Namietal som, že ho nemôžem oberať o čas. A koniec koncov ani o peniaze (ak platí, že čas sú peniaze). Nenechal ma dohovoriť, pokrútil si fúzy a len tak, akoby pre seba, utrúsil: "Golubčik, mať tvoje starosti a Rockefellerove prachy..." A tak večer čo večer odratúval tri - štyri a premieňal sa na kuklu, aby sa každé ráno odkuklil a vešal ťažký koberec na stenu, lebo tam je jeho jediné správne miesto. Veď utkať taký koberec, to chce veľa času a najmä majstrovstva. Keď už sa to majstrovstvo doňho vloží, prečo by sa malo po ňom chodiť? Literárny týždenník 1997/12


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Spravovať bytový dom je určite náročnejšie v tom, že musíte komunikovať s každým vlastníkom. Verte, že napríklad rozrátať dotácie na teplo, na vodu je zložité, prácne a treba sa v tom vedieť ekonomicky, ale aj právne orientovať. Zaberá to pochopiteľne veľa času. Navyše aj kontakty s vlastníkmi sú náročné. Musíte každému všetko vysvetliť — niekomu aj niekoľkokrát. Noví vlastníci v bytových domoch sú v týchto otázkach neskúsení, nepoznajú ani svoje práva, ani svoje povinnosti. Správa týchto objektov je mimoriadne náročná na našich pracovníkov. A čas sú aj u nás peniaze. Na druhej strane nie sú tieto objekty tak technicky náročné. Moderné objekty sú vybavené množstvom technológií, klimatizáciou, trafostanicami. Starať sa o tieto objekty je náročné na vedomosti našich pracovníkov, na ich pracovnú disciplínu. PROFIT: Dá sa vašej odpovedi rozumieť aj tak, že o bytové domy nemáte záujem? K. Hederling: To som nepovedal. Hovoril som o náročnosti tejto práce. Len upozorňujem na okruhy problémov, s ktorými sa noví vlastníci začnú stretávať. Profit 1998/04


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Na to asi vláda nemá odvahu. Navyše novelou sa prehlbuje rozdiel medzi strategickými a inými podnikmi, čo je na úkor hospodárskej súťaže. Toľko exminister. Myslím si, že má pravdu - vidno, že mu pobyt v opozícii odborne prospieva. Skutočne je táto novela zlá, nesystémová, politicky účelová a zo strednodobého hľadiska i krátkozraká. A ešte má jednu vlastnosť, bola nutná. Ten rozhodujúci faktor, prečo zatiaľ takto a nie inak, je čas. A tu skutočne platí, že čas sú peniaze. Tie, o ktoré by náš štát, teda my všetci, s veľkou pravdepodobnosťou prišiel. Úsilie v niektorých spomenutých podnikoch ukrátiť menšinového a v prípade Slovenskej poisťovne i väčšinového vlastníka, čiže štát, na jeho právach a zabetónovať skupiny spriaznené s minulou vládnou garnitúrou tu boli dosť zreteľné. Dokonca v spomínanej poisťovni sa kroky v neprospech štátu robili priamo za jeho aktívnej pomoci. Hovorí sa, že najhorším hospodárom býva štát. Ten, kto to takto sformuloval, asi nič netušil o niektorých našich privatizátoroch. Profit 1998/11


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Ľudská energia nie je totiž nevyčerpateľná, a ak sa pravidelne nedopĺňa, stane sa človeku to, čo obyčajnej baterke: jednoducho sa vybije. Preto by si aj ten najvyťaženejší a najnenahraditeľnejší topmanažér mal nájsť čas na doplnenie energie. Začať sa dá hoci aj hneď - na pracovisku. Neporiadok a pochmúrne prostredie odčerpávajú energiu a zbytočne spomaľujú osobné aj kariérne napredovanie. Zmätok odoberá sily aj financie : keď nič nie je na svojom mieste, musíte to hľadať, na to treba čas a čas sú - ako sa hovorí – peniaze. Požieračom životnej energie je aj zvyk. Dlhodobý stereotyp znamená nebezpečenstvo úrazu pri akomkoľvek vybočení zo zabehaných koľají. Nečakaná výzva, stretnutie, zádrh či nepríjemnosť vyvolajú negatívny stres, ktorý odsaje aj ten posledný zvyšok života, ktorý zostal klokotať v zošnurovanom organizme. Najlepšia obrana je útok, a tak odborníci radia : vytvárajte si nečakané situácie sami. Čím originálnejšie prekvapenia si pripravíte, tým odolnejšími sa stanete. Možno preto sú adrenalínové športy také populárne. Profit 2000/04

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

— Tvrdohlavosť je súčasť môjho ja a zostane do konca života. Asi som ju zdedila po otcovi. Tak mi neraď... Ona však ďalej hovorila staronové poučky, ktoré nezodpovedali mojej povahe a šli mi na nervy. Popravde, vôbec nie som tvrdohlavá, iba si potrpím na presnosť. Otec mi od útleho detstva vtĺkal do hlavy, že presnosť je základom životných úspechov. Nepresnými, nespoľahlivými ľuďmi opovrhoval. Nijaké ospravedlnenie okrem choroby a smrti neuznával. Riadil sa heslom: čas sú peniaze. Donedávna som nepokladala peniaze za také dôležité ako on. Pravidelne mi dával slušné vreckové a nestarala som sa, koľko pracovného času obsahuje. V mojom rebríčku hodnôt na prvom mieste stála láska. Aj od šťastne vydatej sesternice som neraz počula: Láska je viac hodna ako všetko iné. Ak ju máme, sme bohatí a žijeme v radosti... Keď som dospievala, rodičovská láska mi už nepostačovala. Túžila som po láske vysnívaného muža. Matka mi však nedovolila stýkať sa s Vladom ani s inými chalanmi. Lászlová, Karin: Pritúľ ma, šťastie. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry 2005.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="čas"] []* [word="sú"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«