Az idő pénz. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az időveszteség anyagi veszteséget is jelenthet, azaz a gyorsaságnak, illetve a késlekedésnek ára van. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A privatizációra pedig minden másnál inkább érvényes a régi bölcsesség: az idő pénz. Minden elvesztegetett hét, hónap, év aránytalanul nagy vagyonvesztést hoz, miközben megnöveli a veszteséges állami vállalatok működésképes állapotban való tartásából a költségvetésre (végső soron az adófizetőkre) háruló terheket. Magyar Hírlap 1995/02/10., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az osztrákok számára pedig – akik ha pár perccel hamarabb adják be pályázatukat, 36,7 millióért verseny nélkül megszerezhették volna Kecskemét legértékesebb telkét – marad a régi közmondás örök tanulságul: az idő pénz. Magyar Hírlap 1994/11/2 ., 17

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A kikötőben már türelmetlenül várta őket a kereskedő. Kis köpcös, fürge ember volt. Fekete szemében, rövid karjaiban fénylett, lüktetett az erő. Csupa mozgás volt. Kemény hasának íve, mintha erőszakosságot kölcsönzött volna lényének. Cseppet sem lepte meg a kormányos közlése. Nem ért rá mérgelődni. Épp ellenkezője volt a másiknak, a túlparti borásznak. Nem kocsmáros, hanem igazi borkereskedő, aki tudja, hogy az idő pénz. A részeget a partra dobatta, és este az újnak a Halászcsárdában fizetett fél liter bort. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kinek könnyebb?; Szerző: Takáts Gyula; Dátum: 1963

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ennek a megoldásnak - amint az múlt héten Londonban, az Invisix ( a Motorola és a Cisco Systems vegyesvállalata ) központjában, a GPRS-rendszer első nemzetközi sajtóbemutatóján is kiderült - számos előnye van, és mindegyik készpénzre váltható. Az első, hogy a hívás felépítésére sosem kell várni - azaz a hívó mindig kapcsolható -, hiszen az szinte elképzelhetetlen, hogy az elküldendő adatcsomagokat az internet kínálta, gyakorlatilag végtelen irány közül az egyik felé sem lehet útnak indítani. Márpedig az idő pénz, s a gyorsan célba juttatott információ kincset ér. Ennél is hasznosabb tulajdonság, hogy a megkezdett adatátvitel vagy letöltés igen gyorsan be is fejeződik, vagyis a hívás csak rövid ideig tart. Népszabadság; Cím: A GSM-technológia utóda; Szerző: Hargitai Miklós; Dátum: 2000/07/13

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Eddig a pontig a történet bájos, ízig-vérig meseszerű, mégsem naiv, amolyan mai mese, a ma racionális emberének, gyerekének. Miután a nagy vízen átkelnek, a Dollária fővárosú Pénzország bemutatásakor Marton Lili néhol " túllő a célon ", túlzásai helyenként erőltetettnek tűnnek. Ezt leszámítva érdekes játék ( az elvakult pénzvilág rovására ): maró gúny, irónia. Itt mindenki rohan, mert az idő pénz, templomuk a tőzsde, Szent Kamathoz és Szent Profithoz fohászkodnak. Mindenük a pénz, érte csalni, ármánykodni képesek. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: A kis táltos meseregénye; Szerző: ZSIDÓ FERENC; Dátum: 2001/08/07


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«