Čas jsou peníze. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje postoj člověka k významu a hodnotě času, který musí být pokud možno využit efektivně. Nelze totiž věnovat příliš mnoho času zdlouhavým a zbytečným činnostem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se v textech občas vyskytuje s aktualizačními prvky a introduktory typu "ne nadarmo se totiž říká", "jak se říká", "to víte". [Doklad 1] [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje transformované do vedlejší věty [Doklad 3] a v nejrůznějších aktualizacích [Doklad 4].

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
A jak to bude vypadat cenově? Náklady se řídí tarifem, který je k dispozici i na naší internetové stránce. Řízení sice bude dražší než soudní exekuce, v konečném důsledku všechny má náklady uhradit povinný. A navíc platí - čas jsou peníze. Pokud vím, tak často pronajímatele tolik nebolí cena vyklizení bytů od neplatičů, ale zajímá je hlavně rychlost jejich vystěhován. Jistě , při stěhování notorických neplatičů si na nich asi nevezme nic ani ten nejlepší exekutor, výhrou však bude již samotná jejich eliminace z příslušného právního vztahu. Radniční listy - informační zpravodaj města Olomouc, č. 11/2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Konec konců stát přece nerealizuje spekulativní obchody. Na druhou stranu může jít v některých případech o situaci natolik časově zdlouhavou, že se kupující přikloní k myšlence koupit si pozemek dráže, ale bez zbytečných průtahů. Ne nadarmo se totiž říká, že čas jsou peníze. Koupit si pozemek, jehož majitelem je stát, není jednoduché. Jak tedy postupovat? Na výpisu z listu vlastnictví, který si nechá zájemce vypracovat na katastrálním úřadu, je v případě státu jakožto majitele uveden jeho správce. Hospodářské noviny, 2. 6. 1999

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Dojde-li k poruchám v dopravě, dráha se zavazuje zařídit vhodnou náhradní přepravu a v případě nemožnosti další cesty učinit účelná opatření, např. ubytování přes noc apod. Jak se digitalizace srovnává s příslovím, že čas jsou peníze? Člověk podnikající i soukromý telefonuje nejvíce v nejbližším okolí. Z Poděbrad do Nymburka, pak zase do Kolína a tak. Dříve, než nás Telecom zdigitalizoval, jsem vytočil předčíslí 85 místo celostátního předčíslí pro automatizovaná spojení 0325 a čtyřmístné nymburské číslo. Hospodářské noviny, 17. 9. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Významně se podíval na hodinky. Věděl, že normálně chodím na oběd v jednu. Jestliže jsem šla dřív, znamenalo to nejspíš, že se hodlám zdržet přes hodinu. Podle Rosenthala ovšem na oběd víc než hodina nebyla třeba. Jak rád tvrdil, můj čas jsou jeho peníze. "Kam se chystáš?" vyštěkl. "Na oběd," odsekla jsem. "Mám v jednu s někým schůzku, takže si musím pospíšit. Nemůže to počkat? Posedlá romantikou

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="čas"]{0,2}[lemma="být"]{0,2}[word="peníze"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«