Človek se uči, dokler živi.#


Vaje#

K pregovoru so na voljo naloge v pomenskem sklopu Učenje.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar je pomembno, da širimo svoje znanje in razvijamo svoje sposobnosti vse življenje, četudi smo že marsikaj doživeli in določene stvari že dobro obvladamo. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

Posebnosti rabe#

Raba pregovora je neustaljena.

Različice#

Oblikovne različice#

Človek se uči, dokler je živ. [Zgled 3]
Človek se vse življenje uči. [Zgled 4] [Zgled 5]
Človek se uči do smrti. [Zgled 6]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Prosim vas, pišite mi, pa naj bo pohvala ali nasvet, kaj bi lahko napravili boljše! Vsaka konstruktivna kritika je dobrodošla. Človek se uči, dokler živi! http://www.glasslovenije.com.au/radio/sbs_Melbourne_Antauer.htm (Dostop: 10. 9. 2010)
[Zgled 2]
Človek se uči, dokler živi! To je moto tedna vseživljenjskega učenja in tega se zavedamo tudi v Društvu podeželskih žena Mirna Peč, kjer vseskozi skrbimo za izobraževanja in ozaveščenost glede urejanja podeželja, varstva okolja in kakovostnejšega življenja na vasi. Tudi v prihajajočem tednu bo tako. FidaPLUS
[Zgled 3]
Z zanimanjem sem pričakoval letošnjo božično poslanico. In nisem dočakal ničesar. Enega samega kritičnega poudarka ni bilo. Nič, samo poziv h globlji veri. Ora et labora. Pa so mi potem, naivnežu, razložili, kako in zakaj. Malo pred božičem je hrvaška oblast radodarno odvezala mošnjo in svojo cerkev počastila z vrtoglavim zneskom. Človek se uči, dokler je živ. FidaPLUS
[Zgled 4]
Zdaj, v poznih letih, ko je v pokoju, si Stanko krajša čas z branjem. Še nikoli nisem toliko bral kot zdaj. Prej za to preprosto ni bilo časa, pravi. Duševno čilost ohranja tudi z reševanjem križank; zelo rad jih je reševal že pred vojno. Človek se vse življenje uči, modro pravi /…/. FidaPLUS
[Zgled 5]
Dober natakar ve, kakšnega gosta ima pred seboj. Če vidim, da nek natakar veliko ve, da je specialist na tem področju, se tudi jaz rad dam poučiti. Človek se vse življenje uči. FidaPLUS
[Zgled 6]
Le nekaj Slovencev je članov ameriške zveze joge, pogoj za včlanitev je uspešno končan najmanj 200-urni učiteljski program na eni izmed priznanih ameriških šol. Vendar je to le začetek, saj se človek uči do smrti, pač v skladu s starim azijskim rekom, da dober učitelj ostane dober učenec. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«