(A) Jó pap holtig tanul. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy sohasem mondhatjuk, hogy már nincs szükségünk több tanulásra; az okos ember mindig hajlandó még tanulni, alkalmazkodni. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakori, hogy a pap komponens kicserélődik más szakmák megnevezésével. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] [Példa 8] [Példa 9]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Szemléletváltás: világnézetünk alkalmazkodása a világhoz, a gondolkodás sebességének hozzáigazítása a gyorsuló időhöz, szellemi készenlét „a jó pap holtig tanul” bölcsessége jegyében. Gondolkozzunk másként, mint eddig. Legyünk másmilyenek.Magyar Hírlap 1995/07/17., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Persze erősen biztatok minden fiút hogy írjon nyíltabban. Nyissatok egy freemail címet és biztonságosan elmondhattok mindent. Vagytok egy páran akikről a nekem írt levelekből tudom hogy nagyon szívesen megsosztanák az érzéseiket és élményeiket de pontosan attól tartanak amit leírtam és amitől én is tartanék ha nyilvános címem lenne. Higgyétek el itt a fiúk és a lányok is szívesen fogadnák az élményeiteket és mindenki tanulhatna belőlük, mint ahogy én is sokat tanultam nemcsak a topicba leírtakból hanem a leveleitekből is. Hiába, a jó pap holtig tanul! Index Fórum; Szerző: M-Ágnes; Dátum: 1998/07/06

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Mindenkire érvényes az, hogy úgy érzi, túlhaladta az élet, hogy vegetál, de a lelkészre nézve szörnyűséges lehet egy élni akaró gyülekezet, közösség középpontjában állva élőhallottnak lenni úgy, hogy ennek önmaga is a tudatában van. Isten mentsen meg mindannyiunkat attól, hogy szellemi, lelki hullaszagot árasszunk magunk körül. Napjainkban közhely az, hogy a tanulás nem érhet véget a tanulmányokkal egy időben. Az egyén életén át tartó tanulás fontosságát tudományosan is igazolták az utóbbi 30-40 esztendőben, a hetvenes évek nem is szocialista ihletettségét jelzik a " permanent education ", a " lifelong learning " fogalmak. A tanuló társadalomban ez irányú kötelezettsége alól a lelkész sem lehet kivétel, hiszen éppen róla állították legelőször azt, és a közhely kihagyhatatlan, hogy " a jó pap holtig tanul. " Életfogytiglani, holtomiglani önképzésre vagyunk tehát ítélve. Egyik 18-ik századi temetési beszédünk szerzője ugyan - egyáltalán nem szemérmesen - a fenti bölcselkedéshez hozzáteszi azt is, hogy " mégis bután hal meg ", de ez a megállapítás a kérdés lényegén már nem változtat. Kortárs katolikus paptól való ez az idézet: " a pap életében nem a kezdet érdekel, hanem a vég ", s bármennyire is sokatmondó és szép ez a kijelentés, én hozzátenném, hogy azért az egész érdekel minket, a kezdet és a vég, és főleg az, ami közötte van: életünk és szolgálatunk. Ez a legszemélyesebb ügyünk, kit érdekelne hát, ha nem minket? Régió: erdélyi; Stílusréteg: tudományos; Cím: Az önképzés szerepe a lelkészképzésben; Szerző: Szász Ferenc

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Izzadt a göndör hajtöve. - A teremtőerő... a tágas, korlát nélküli kapcsolatok... dimenziók... - Isten ments - mondta Leila, és sápadtan felállt -, isten ments, hogy ráhallgasson. Részeg. - De hát a jó pap holtig tanul, és mikor van alkalom így társalogni, azokban a körökben...? Mire gondolsz, Albi, konkrétan? - Aztán hívjatok fel... egyszer majd nyugodtan... ez az én lakásom... nem a Leliknéé... Ki fut utánad, Leila? Senki, senki se fut, csak a száraz falevelek. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A labda; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1971

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
A felnőttképzési törvénytervezet előkészületei Jó polgár holtig tanul A jelszóként divatba jött élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett az európai uniós pénzügyi források megcsapolhatósága is indokolttá teszi, hogy a felnőttképzésről külön törvény szülessen - vélik az oktatási tárcánál. Az eddig napvilágra került koncepcióból azonban még az sem világos, hogy az állam a jövőben kit-mit és miképpen finanszírozna. Magyarországon jelenleg mintegy 400 ezerre becsülhető azoknak a felnőtteknek a száma, akik az iskolarendszeren kívüli képzésben vesznek részt. Ebben benne vannak a nyelvet tanulók, a számítástechnikai kurzusokon vagy vállalati fejtágítókon okosodók, azok, akik azért ülnek újra az iskolapadba, hogy olyan - akár hivatásszerűen, akár szabadidős foglalatosságként is művelhető - mesterségeket tanuljanak ki, mint amilyen a virágkötészet vagy a lakberendezés, de még az a korántsem elhanyagolható tábor is, amelynek tagjai mondjuk az asztrológia vagy a talpmasszázs rejtelmei iránt érdeklődnek. Heti Világgazdaság; Cím: A felnőttképzési törvénytervezet előkészületei; Dátum: 2000/08/26

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Óbuda MDF-elnöke, sőt az országos választmány tagja, egy ideig ügyvivője is. Később lemond tisztségeiről, „elvállaltam egy biztonságtechnikai rendszerek ter-vezésével és telepítésével foglalkozó kft. irányítását” – tájékoztat, hogy jó szakember képes holtig tanulni. Heti Világgazdaság 1994/10/22., 146

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A közönség összetétele bizonyítja, sok fiatalt érdekelnek a horgászati módszerek, fortélyok, de a jó horgász is holtig tanul elvet figyelembe véve ott vannak a középkorúak, a nyugdíjasok is. Magyar Hírlap 1995/01/28., 20

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
- Még ha belátják is, hogy a felvétel végső soron sikerült, néha talán jobban is, mint ahogy azt eredetileg eltervezték, a fő kritikájuk annak szól, hogy az eredeti céltól akaratuk ellenére tértek el. Nem elégedettek magukkal, és ez így van rendjén, hiszen ahhoz, hogy az ember fejlődni tudjon, látnia kell, hol hibázott. Munka közben azzal biztatom diákjaimat, hogy a jó operatőr majd csak az ötödik-hatodik nagy játékfilmje után mondhatja el magáról, hogy biztonsággal dolgozik, és az elképzelései kilencven százalékban megvalósulnak. Százszázalékos munkát végezni nagyon nehéz még harminc év után is. Mert nemcsak a jó pap, de a jó operatőr is holtig tanul. Az én feladatom, hogy ezt a derűlátó szemléletet átadjam hallgatóimnak, mivel nagyon gyakori, hogy az operatőr elveszíti a perspektívát, és nem tudja, hol keresse a lényeget. Estébe nyúló vetítések alkalmával mutatták be Zsigmond Vilmos alkotásait, a Ragadozókat, A szarvasvadászt és a Magyarországon eddig még nem vetített Játék a szívvel című filmet. - Nagyon sok kérdés érkezett a látottakkal kapcsolatban - mondja az operatőr -, nemegyszer engem is megbíráltak. Hiába, nem lehet egy az egyben megtanítani, mikor mit kell csinálni - ez a filmkészítés nagy titka. Magyar Nemzet; Cím: Nyolcvanszázaléknyi sötétség; Szerző: N. Tóth Ida; Dátum: 1999/09/02

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Londonban viszont Thaqi tudtára adták, hogy a britek az amerikaiakkal együtt az UCK rendőrséggé alakulásától remélik, hogy tagjai ellenállnak az iszlám fundamentalista gerillamozgalmak csábításának. Az utóbbi veszélytől kevésbé tartó Belgium fölajánlotta: polgári védelmi kiképzésre fogadja az UCK leszerelő tagjait. Ebből az alkalomból idézte a brüsszeli Soir című lap a belga külügyminisztert, aki szerint gyanítható, a Balkán nem más az Egyesült Államok számára, mint olyan eszköz, amellyel késleltetheti a védelmi politikájában önálló Európa megszületését. 1999._09._05. 16: 22: 00 Kolláth Adrienn Megújított orvosképzés A jó pap mintájára az orvos is holtig tanul és erre most már az egészségügyi törvény is kötelezi - mondta a Debreceni Orvostudományi Egyetem tanévnyitóján Gógl Árpád. Az október elsején induló, úgynevezett " rezidensképzés " 34 alapszakmában biztosítja a diplomák értékállóságát. Az első két évet, a központi gyakornokok tanulóidejét a költségvetés finanszírozza. Gógl Árpád: - Erre az évre 800 millió forint áll rendelkezésre, jövőre durván 3, 5 milliárd. Ez azt jelenti, hogy a négy-öt ügyelettel, nyelvpótlékkal, szociális támogatással, utazással és egyebekkel egészen kitüntetett helyzetbe kerülnek a szakorvos-jelöltek. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Megújított orvosképzés; Szerző: Kolláth Adrienn; Dátum: 1999/09/05


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«