Čo nie je, môže byť.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie hodnotí fakt, že niečo sa môže v budúcnosti uskutočniť, aj keď sa to vzhľadom na aktuálnu situáciu tak nejaví. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Ahoj Veronika. My sa síce osobne nepoznáme, ale páči sa mi tvoj profil. Viem, že to nemáš ľahké a cením si že si voči mne vždy otvorená. Páči sa mi aj to, ako si reagovala na narážky tej 16ky. Dieťa poúčalo dospelú ženu, heh. Si fajn kamoška, aj keď len virtuálna. Ale veď čo nie je, môže byť a môžme sa niekedy stretnúť osobne, ak budeš chcieť. Inak zmena foto ? http://pokec.azet.sk/coldie3

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
... náhodou to teraz vystihol, aj keď ešte žiadneho politika do basy za to čo napáchal neposadili. Ale čo nie je môže byť a bolo by dobré začať práve týmito "emisármi" ... http://debata.pravda.sk/debata/cz-A100607_114343_sk-volby_p23/


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Extrémy, podivnosti a ďalšie menej známe skutočnosti druhej svetovej vojny. Nie je ich až tak veľa, zatiaľ som ich teda nerozdelil, ale čo nie je, môže byť ...stačí sa zapojiť. ZSSR vyhral vojnu proti Nemecku a stratil pritom cca 13,6 milióna vojakov. Nemci vojnu síce prehrali, ale stratili pritom "len" 4,75 mil. vojakov. Nemecko pritom vyčerpalo všetky svoje zásoby živej sily. Červená armáda bola početnejšia už v momente začiatku nemeckej invázie, no Nemci (teda aspoň Hitler) si evidentne verili... http://www.vojnainak.ic.cz/view.php?nazevclanku=zaujimavosti-druhej-svetovej-vojny&cisloclanku=2009120035


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Napriek finančnej neistote si na voľnej nohe a neupísal si sa jednej inštitúcii, jednému divadlu. Čo nie je, môže byť. Asi je to povahou - som baran. Ak sa mi niečo nepáči, nebudem to robiť, nech by mi to prikazoval ktokoľvek. Ale všetko má svoje klady aj zápory. Mne zatiaľ vyhovuje voľná noha – aj kvôli pestrosti práce. Môžem hrať v rôznych typoch divadiel, v nezávislých produkciách, pritom pravidelne účinkovať v televízii, môžem nakrúcať filmy a pritom putovať so svojím sólovým predstavením. Nikto mi nepovie „toto nesmieš, toto musíš“. Na druhej strane, nikto za mňa nič nespraví, nezariadi. Okrem najbližších, ktorí majú neskutočnú trpezlivosť. S účtami mi veľmi obetavo pomáha mama. Niekedy sa mi práca tak nakopí, že celkom pohltí aj súkromie. http://www.dia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=78:i-martinka-hrakarstvo-je-moja-mekka&catid=2&Itemid=3

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Formálne je Slovenská republika „zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Toľko ústava. Aká je však realita? Po 40 rokoch neslobody, keď bol možný iba jeden jediný správny svetonázor, sme svedkami plazivej rekatolizácie, ktorá postupne zasahuje všetky oblasti nášho života: katolícka cirkev získala dominantný priestor vo verejnoprávnych médiách, presadila zavedenie výučby náboženstva do základných škôl a najmä podarilo sa jej prijatie Základnej zmluvy so Svätou stolicou. V parlamente zatiaľ neprešiel zákon o výhrade svedomia, no čo nie je, môže byť. http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2950&Itemid=89

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="čo"] []* [word="je"][]* [word="môže"][]* [lemma="byť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«