Kar še ni, še bo. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Rečemo, kadar se lahko kaj v prihodnosti dobro ali po pričakovanju izteče, čeprav v danem trenutku tega ne moremo vedno pričakovati. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

S pregovorom praviloma izražamo upanje ali tolažbo.

Posebnosti rabe#

Pregovor je v slovenščini razmeroma redek, raba je v drugem delu pregovora neustaljena. [Zgled 3] [Zgled 5] [Zgled 6]

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Tudi /…/, igralec, režiser in stand up komik ne sodi med tiste, ki bi jim rekli, da so splošno prepoznavni in slavni. A kar še ni, še bo, si verjetno misli. In če je to uspelo /…/, nekdanjemu predsedniškemu kandidatu, ki se je prav tako pridružil družini na Kmetiji, zakaj ne bi še njemu. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?id=2009080705458244&kaj=3 (Dostop: 21. 7. 2010)

[Zgled 2]

Bor je prikimal in mu pomahaI. Oče je kratko zahupal in se odpeljal, Bor pa je samozavestno odhlačal proti igrišču. Kar še ni, še bo! Oče nedvomno kaže napredek. Še malo, pa ga bo hodil bodrit na treninge. Kot bi mu očetova spodbuda dala krila, se je ta dan še posebej potrudil. http://sl.wikisource.org/wiki/Cudni_vitez (Dostop: 21. 7. 2010)

[Zgled 3]

Vse to je lahko seveda povsem utopično nakladanje, saj smo od svojega vstopa v Evropsko unijo očitno še zelo oddaljeni. Predsednik države Milan Kučan je navrgel celo misel, da zanjo očitno še nismo dovolj zreli, toda misel je mogoče povzeti dialektično: kar še ni, morda še bo. Prav zares pa je mogoče čutiti, da je med Slovenci manj zagnanosti za vstop v Evropsko unijo kot pred časom. Nova beseda

[Zgled 4]

Kar zadeva slovensko državno suverenost, imate prav, ko pravite, da so preobrati v družbi tisti detonator, ki odloči o usmeritvi tudi v umetnosti. No, česar ni, še bo. Zato tu nekaj avtobiografije! Nova beseda

[Zgled 5]

»Saj ne rečem nobene več,« je nadaljevala mati, »resen mož je in lep, in morda tudi vse to ni tako hudo. Ali kar še ni, še vse lahko pride. In ta Lipe je mož za to.« Nova beseda

[Zgled 6]

»Da po krivici, podpriča vsak, ki te pozna. A kar še ni, se lahko zgodi. Potrpi.« Nova beseda

Iskanje zgledov v korpusih#


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«