Šaty robia človeka.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Irreführung-Täuschung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • Lemma:
  • Lemma:
  • Lemma:

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že iných ľudí v prvom momente často posudzujeme podľa ich zovňajšku. Príslovie tiež poukazuje na fakt, že vhodné šaty môžu dodávať človeku dôstojnosť a vážnosť. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje so zdôrazňovacími časticami typu "ozaj, naozaj". [Doklad 3] Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rozšírenom variante "Je to pravda odveká, šaty robia človeka". [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 7]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Raz jeden múdry pán vymyslel takú rozumnú vetu, že: "Šaty robia človeka." Ale je to naozaj tak? Nemôžeme predsa zabúdať na to, že ľudia predovšetkým vnímajú to, ako sa správame, ako komunikujeme. Nevšímajú si len naše značkové topánky a nohavice, coolové okuliare a nagelované vlasy. Zaujíma ich aj naša taktnosť. http://referaty.atlas.sk/slovencina-a-cestina/uvahy/12706/robia-saty-cloveka-%28uvaha%29

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Nedávno jedna nemenovaná nemecká televízna stanica odvysielala malý pokus pod názvom „Šaty robia človeka“. Pokus spravili s 30-ročnou ženou, ktorú dvakrát rozdielne obliekli a sledovali zmeny v okolí. Samozrejme, anonymne a so skrytou kamerou. Najskôr však spravili anketu na ulici, kde sa ľudí pýtali, že čo si myslia o tom, že šaty robia človeka. Zaujímavé bolo, že väčšina ľudí svorne tvrdila, že si na tom až tak nezakladajú a že dnes žijeme v dobe, v ktorej sa nekladú prísne medze v obliekaní, čiže si môže každý obliecť to, po čom túži. http://wanda.atlas.sk/saty-robia-cloveka/moda-a-krasa/moda-a-trendy/535791.html


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
A ak ide o príklady, ponúka sa hneď niekoľko. Na základe čoho rozoznáte bezdomovca? Vo väčšine prípadov práve vďaka ošateniu. To býva často špinavé a roztrhané, a tak na základe tohto pohľadu si poviete – jasné, je to „bezďák“. Uniformy – to je ďalšia skvelá kapitola príkladov, kde sa potvrdzuje, že šaty robia ozaj človeka. Napríklad taká letuška alebo zdravotná sestra, spoznáte ju na základe jej blond vlasov? Asi nie. To platí aj pri čašníkoch, kde máme zaužívanú čierno-bielu kombináciu oblečenia, podobne aj smetiar, stavbár či pekár má to svoje oblečenie, na základe ktorého ich rozoznávame od ostatných ľudí. http://wanda.atlas.sk/saty-robia-cloveka/moda-a-krasa/moda-a-trendy/535791.html


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Človeka netvorí iba povrch, čiže náš výzor, ale aj charakter, vzťahy k ostatným ľuďom, rozum. Do akej miery je vhodne podliehať móde? Myslím, že móda ma na niektorých ľudí negatívny vplyv. Nájdu sa aj takí, čo i len smeti nejdú vyhodiť, ak nie sú dostatočne upravení. Ale, do určitej miery na svoj výzor treba dbať. Predsa sa na spoločenskú udalosť, napr. svadbu, nevyberieme v obnosených nohaviciach a vyťahanom tričku i na futbalovom zápase sa neukážeme v smokingu, či vo večernej róbe. To však neznamená, že šaty robia človeka. Ale je zrejmé, že sú dôležitou súčasťou nášho života a veľkou mierou ovplyvňujú názor ľudí. http://www.tahaky-referaty.sk/Robia-saty-cloveka-uvaha/22386/&i9=


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Šaty robia človeka. Aj keď vám riaditelia internetových firiem v zodraných rifliach a tričku budú tvrdiť pravý opak, stále ešte platí, že si v zamestnaní a predovšetkým pri jeho hľadaní, prehrešky proti klasickým pravidlám obliekania nemôžete dovoliť. http://poradna.monster.sk/pohovor/ako-vystupovat-na-pohovore/saty-robia-cloveka/article.aspx

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Je to pravda odveká, šaty robia človeka. Súčasťou neverbálnej komunikácie, ktorá je veľmi dôležitá pre nadobudnutie ťažko zmeniteľného názoru na človeka, s ktorým sa stretávame prvýkrát je mimoriadne dôležitá. Jej neodmysliteľnou súčasťou je údajne aj náš zovňajšok. Spievali o tom už aj Werich s Voskovcom na základe staručkého príslovia. Tak sme si to pekne vžili. http://markoff.biz/pivot/entry.php?id=360

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="šaty"] []* [word="robia"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«