A ruha teszi az embert. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az öltözködésből következtethetünk valamely személy társadalmi helyzetére, illetve hogy a külső megjelenés, az illető ruházata befolyásolja első benyomásunkat, és hatása van arra, hogy valakit respektálunk, tisztelünk-e. Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] Gyakran használatos a közmondás tagadó formában is: Nem a ruha teszi az embert. L. alább a Sajátos használat címszó alatt.

Sajátos használat#

Gyakran használatos a közmondás tagadó formában is: Nem a ruha teszi az embert. Ennek értelme épp fordított: Az ember értékét nem öltözete alapján kell megítélni. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] Előfordul többször az is, hogy a közmondás embert komponensét kicserélik egy másik főnévvel, de természetesen ezekben az elferdített formákban is jól rá lehet ismerni a fordulatra. Ezek okkazionális, alkalmi ferdítések, nem a közmondás alakváltozatai. [Példa 8] [Példa 9]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
…az egészség és az ifjúság kultuszának korszakában kizárólag a ruha teszi az embert. A divatdiktátorok minden évben újratermelik a boldogtalanságot. Magyar Hírlap 2000/05/5

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Vannak ilyen közhelyek, hogy a szemüveg öltöztet, meg hogy a ruha teszi az embert, de ezeket most nagyon gyorsan felejtsük el. Új év, új hozzáállás. Magyar Hírlap 2000/02/4

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A zenekar a színpad bal oldalára szorul, a kétszer változó játéktér sablonelemeit Valcz Gábor bármelyik operett-előadásból elcsenhette. Kétoldalt lefutó lépcsők, hátul hatalmas kapu, a tér szűk, de mégis tágnak hat, a rendező ráadásul - vállalva a civilség kockázatát - a nézőtér felé is kinyit. Harsányan játszó színekben úszik a tér, harsányak Szűcs Edit jelmezei is. Herceg, gróf, báró, plébános, márkiz, elnök, tábornok és divatdiktátor - ruhák kavalkádja. A darab alapigazsága: a ruha teszi az embert. Dunántúli Napló; Cím: Jelen van; Dátum: 2001/02/23

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Nem orvos kell ide. Gondolkozni, gondolkozni. Leásni. A gyökerekig. Hogy mit is akarok. És sétálni. Ilyenkor ősszel. Amikor minden hervad. A kirakatok. Ha nő volnék, most bemennék és vásárolnék. Elvásárolnám a pénzem. De én gyűlölök vásárolni. Hányingerem van a tolongásban. A kasszánál sosem tudom elég gyorsan eltenni az aprót. Jó még ez a nadrág. Meg a pulóver. Nem a ruha teszi az embert. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Nem orvos kell ide. Gondolkozni, gondolkozni. Leásni. A gyökerekig. Hogy mit is akarok. És sétálni. Ilyenkor ősszel. Amikor minden hervad. A kirakatok. Ha nő volnék, most bemennék és vásárolnék. Elvásárolnám a pénzem. De én gyűlölök vásárolni. Hányingerem van a tolongásban. A kasszánál sosem tudom elég gyorsan eltenni az aprót. Jó még ez a nadrág. Meg a pulóver. Nem a ruha teszi az embert. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972 Belegquelle

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Ott csüggnek újra az előszoba fogasán. S mintha szánalmat éreznének kalandjukról mit sem sejtő gazdájuk iránt. Máig is azon tűnődnek, miért éppen a nyakkendők, a patyolatingek, a sötét színű ünneplő ruhák beszéltek véget nem érően arról, hogy nem a ruha teszi az embert. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A bánatos királylány kútja; Szerző: Kányádi Sándor; Dátum: 2001

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A mondás régen azt tartotta: nem a ruha teszi az embert, ám ma már ez a tézis nem igen állja meg a helyét. A ruha bizony nem csupán a testünket védi, hanem kifejezi valamelyik kultúrkörhöz, társadalmi csoporthoz való tartozásunkat is. Hajdú-Bihari Napló; Cím: Az üzleti élet szolid eleganciája; Dátum: 2001/11/24

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Magyarországon az öszszes bűncselekménytípus 75 százalékát a vagyon elleni cselekmények teszik ki. A Magyar Honvédségnél ez az arány 55 százalék. A fegyelmi elemzőtisztek úgy vélik, igaz ugyan, hogy a bűnesetek felében nem derül ki, ki a tettes - azaz éppúgy lehet civil, mint katona -, a parancsnokok a felelősséget nem háríthatják el maguktól. Mert nemcsak a ruha teszi a katonát, hanem a fegyelem is. Népszava; Cím: Pulóvert és kerítést egyaránt lopnak a seregben; Dátum: 1999/12/06

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Ruha teszi a menedzsert. Lehet, hogy alkalmazottaid soha sem fognak tisztelni mint embert, de a ruháidat még tisztelhetik. A történelem nagy vezetői mind tisz-tában voltak ezzel. Magyar Hírlap 1999/01/27

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Nem ártana elgondolkoznunk ezen az indián szólásmondáson: " Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető. " Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. A tétlenség rozsdája többet árt, mint a munka általi kopás. Tétlen kéz mellett begyöpösödik az agy. Nembánomból lesz a bánom. A rest kétszer fárad. Lassan ballag a restség, de nyomában a szegénység. A modern világban már nem a származása tesz valakit nemessé, hanem a tettei. Nemes szívnek nemes a tette. Jobb előbb, mint utóbb. Ki soha nem kezdi, soha nem végzi. Ki hamar kezdi, hamar végzi. Aki hátul szalad, sok port kell hogy nyeljen. Aki halad, el nem marad. Ki sokba fog, keveset végez. Jó kezdet, fél siker. Ami késik, nem múlik. Mindent a maga idejében. A kapkodás a tökéletesség ellensége. Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Ne nyessd le a fát, amelynek árnyékában nyugszol. Senki sem ugorhatja át a saját árnyékát. Nem olyan fényes, mint amilyen kényes. Üres kalász fenntartja a fejét. Olyan almához hasonlít, amely kívül szép, de belül rothadt. A fatuskó is szép, ha felöltöztetik. Az ágak mutatják meg, hogy milyen a gyökér. Hiába fürdik a holló, nem lesz belőle hattyú. A szépség belülről fakad. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Alma nem esik messze a fájától. Minden zsák megtalálja a maga foltját. Az elszáradt virág nem nyílik újra. Egy idő után elmondhatom magamról, hogy több a belső szépségem, mint a külső, és rigolyáimnál sebesebben csak az elvárásaim szaporodnak. Egyes szerelmesek nem érdemelnek jobbat, mint hogy egymásra találjanak. Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg. A fát gyümölcséről ismerni meg. Vér nem válik vízzé. Aki az eszével, értelmével nem tud kitűnni embertársai közül, a külsejével próbálja ezt megtenni. Nem a ruha teszi az embert. Egy német közmondás ezzel a megállapítással egészíti ki ezeket a bölcs kijelentéseket: " A ruhánk alapján fogadnak, de az eszünk alapján bocsátanak el minket. "Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12

[Példa 11] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Furcsa: egyfelől súlyos történelmi tétek, agyonszabályozott folyamatok - másfelől az uralkodó személyét leginkább a genetikai véletlen törvényei határozzák meg. Dehogy furcsa! Mindegyikünk életét ugyanez a paradoxon határozza meg - és a király is csak ember. Igaz, őt a ruha teszi. Az a szokás - és jelképrendszer, amit magán és magában hordoz, és amit polgártársai magától értetődően elfogadnak. Európa monarchiái valójában rendkívül demokratikus, önkormányzó polgári közösségekre épülő társadalmak - röviden: köztársaságok -, csak éppen feltehetően régóta ismert nevű, előkelő család tagjait maguk fölött tartják. Pedig a családnév sem számít. A keresztnév számít meg a sorszám, persze még ez sem, voltaképpen mindegy, hogy abban a dinasztiában hányadszor kapja ugyanazt az utónevet a koronás csecsemő. Népszabadság; Cím: A királyok önuralma; Szerző: Füzes Oszkár; Dátum: 2001/05/18

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«