Žádná odpověď je taky odpověď. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že i mlčení jako reakce na otázku má jistou výpovědní hodnotu, protože může znamenat, že odpověď je pro daného člověka nepříjemná. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Tak ty neřekneš, jestli tam byla taky Eva? No, žádná odpověď je taky odpověď. Čermák, F.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«