Žiadna odpoveď je tiež odpoveď#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie je reakciou na to, že aj mlčanie nepriamo niečo vypovedá o tom, prečo niekto nechce reagovať na výzvu alebo na otázku a je pravdepodobné, že odpoveď by mohla byť preňho nepríjemná alebo škodlivá. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Žiadna odpoveď je tiež odpoveďou.
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Hmmm, pán Ján K. zatiaľ neodpovedal na priamu otázku priamou odpoveďou, iba vyhýbavým mlžením. Ale veď pôsobenie Oravca na tomto fóre i na jeho stránke je natoľko jednoznačné, že jednozačné odpovede nie sú problém. Ale napokon, žiadna odpoveď je tiež odpoveď... http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?p=78439&sid=bf38c1ea3e0278e82f2f6d11afb9c1ae

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Za najfundovanejšie a najlogickejšie odpovede označili reakcie R.Filkusa a za im najsympatickejšie považujú názory M.Dzurindu. Niektorí oslovení nepochopili zámer zostavovateľov ankety - zmapovať ľudské postoje jednotlivých členov vládneho kabinetu a ich možnosti ovplyvňovať závažné rozhodovanie - a poslali názory ministerstva, čo nebolo cieľom. Kuriózny, ale zároveň veľavravný je fakt, že minister životného prostredia Juraj Hraško neodpovedal ani na tretie požiadanie, uviedol M.Huba. Skonštatoval, že anketa nesplnila ich očakávanie, ale potvrdila, že je významné rozvíjať takéto demokratické dialógy medzi verejnosťou a ňou volenými zástupcami, ktorých moc je odvodená od parlamentu. Hovorí sa, že žiadna odpoveď - je tiež odpoveď, uzavrel predseda STUŽ. http://mesto.sk/prispevky_velke/presovsky/anketaopostojochc774184920.phtml[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Ak je jasné z povahy veci, že žiadna odpoveď je tiež odpoveďou, je to považované za prejav vôle ... na podobnom princípe je postavená aj napr. verejná vyhláška, ktorou sa žiada napr. Vlastník, aby si uplatnil svoje práva k veci, a ak tak neurobí do nejakého času, vec prepadá, alebo sa s ňou nakladá tak, akoby nemala vlastníka ... Keďže v tomto prípade predpokladám, že to bolo odniekiaľ stiahnuté a nikto z adminov (alebo iných zodpovedných) tejto stránky už nevie odkiaľ, (alebo už tu ani dotyčný napr. nepôsobí,) nik nový sa k tomu nevyjadrí (každý si kryje zadok, čomu sa ani nedá čudovať), takže niet inej cesty, ako to naformulovať tak, aby to bolo ok ... a mohol to hocikto používať ... http://forum.mozilla.sk/viewtopic.php?f=11&t=3906

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
A teraz dovoľte, aby som prešiel k samotnému zneniu mojej interpelácie. Chcem interpelovať predsedu vlády, a to bol dôvod, prečo som sa dožadoval jeho prítomnosti a prečo som s odvolaním na ods. 7 § 130, ktorý jasne hovorí, že je povinnosťou členov vlády byť tu prítomný na rokovaní o interpeláciách, sa pýtal legitímne, aký je dôvod neprítomnosti predsedu vlády. Ale myslím si, že aj žiadna odpoveď je odpoveď a preto, že som odpoveď nedostal, vyvodzujem z toho, že dôvodom je ignorovanie parlamentu, pohŕdanie parlamentom a dôvodom je aj slabošstvo a zbabelosť. Idem hovoriť a interpelovať pána predsedu vlády vo veci správy o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu. Správa, ktorú vláda predložila a parlament o nej dlho rokoval, je príkladom právneho a ekonomického paškvilu. Je dokumentom, ktorého jediným účelom je zahmlievať, zahmlievať neschopnosť vlády a korupciu vlády. http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX080207171500000_080207173000000.txt


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Márne sme sa usilovali rozlúštiť tenisové Waterloo s jeho aktérmi. Ochotne predstavili svoje stanoviská športovci, aj funkcionári. Podľa dohovoru v stredu, aj v piatok sme volali Mariannu Hantuchovú. Telefonáty odmerane prebral syn Igor. Zavolajú späť. Iste. Nezavolali. Vypli telefón. Aj žiadna odpoveď je odpoveď. Koža z ruského medveďa sa nedelila. http://www.noveslovo.sk/archiv/2001-31/ospolocnosti.html

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Za odpoveď ďakujem, aj keď pravdupovediac neodpovedali ste mi na moju prvú otázku a vlastne na jedinú, ktorá ma vyprovokovala k napísaniu meilu. /K napísaniu tohto listu ma primäl Váš dnešný príhovor a Vaša poznámka v dnešných oznamoch na svätej omši. Chcem sa opýtať,čo Vás núti neustale sa vracať poznámkami, narážkami a invektívami na pôsobenie a prácu nášho bývalého dôstojného pána farára? /Aj žiadna odpoveď je odpoveď. Možno ešte výrečnejšia. Ináč s Vami súhlasím. Živú farnost treba budovať a neustále. Myslím, že v tom si nikdy nebudeme môct tu na zemi povedat: Super, už som všetko urobil perfektne. Nikde som nespomínala, že je tu vo farnosti všetko O.K. a dokonalé. Ale živú farnosť na mŕtvom základe nevybudujete. A ten základ sú predsa tie malé rodinné spoločenstvá http://www.farar.inky.sk/ZMailovejPosty.htm

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="žiadna"] []* [lemma="odpoveď"][]* [lemma="odpoveď"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«