(A) Bátraké a szerencse / világ. #

A magyarban a Bátraké a szerencse forma sokkal gyakoribb, de a Bátraké a világ is előfordul, l. alább.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a szerencse is azok mellé szegődik, akik merészek; a bátorság többnyire meghozza a gyümölcsét. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#


Variánsok#

Alakváltozatok#

(A) Bátraké a világ. [Példa 5] [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A Leeds 2-0-ra vezetett, levegőben lógott az újabb angol gól, de a bajorok tovább próbálkoztak, majd szépítettek is. Bátraké a szerencse. Magyar Hírlap 2000/08/11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Eljött tehát a mérlegkészítés ideje. Akinek persze elmélyült stúdiumai is hiá-yoznak hozzá és hasábterjedelme is korlátozott, az csak hevenyészett mérleget készíthet. Bátraké lévén a szerencse, hozzálátok mégis… Magyar Hírlap 1997/10/9

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ámde a tanulás révén felszedett ismeretek is jelenthetnek szelekciós tényezőt, vagyis ennek révén ( tehát közvetve ) öröklődhetnek. Egy példával élve, mondjuk valaki rájön ( illetve megtanulja ), hogy a bátraké a szerencse. Ez az ismerete közvetlenül, biológiai szinten nem öröklődik. De mi van akkor, ha az illető számos gyermeke közül csakis azokat támogatja, akik szintén ( genetikailag ) hajlamosak a bátraké a szerencse felfogásra? Az ember persze egy nagyon komplikált szerzet, túl sok tanult ismeret egymást zavaró hatásával. Index Fórum; Szerző: DcsabaS_; Dátum: 1998/12/17

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Kösz, Rigoletta.: - / csepp, Neked tényleg köszönöm a biztatást! Valóban, többek között az idő miatt is izgulok, de elhatároztam, ha esni fog akkor sem hagyom a kedvem ezzel elrontani. Én is szurkolok Neked a júniussal kapcsolatban, tudod, bátraké a szerencse!: - ) Azt hiszem, mindent megszerveztünk, de annyi apró részlet van, aminél helyben derül ki hogy is lesz... Például most jutott eszembe: az anyakönyvvezetőnél a régi vagy az új nevemen írok alá?? Bugi bácsi, az esküvő a Bakáts téri házasságkötőben lesz, aztán vacsora a Városligetben ( nem szabadtéren! ), 30 fővel. Index Fórum; Szerző: berku; Dátum: 1999/05/04

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Olyan nagyon, hogy már nem is bírom magamban tartani, hanem megmondom azt is, hogy másrészt veled mit akarok. Közben a kalapját felakasztja egy fenyőágra. Erősen lázban van, de gyöngéd akar Ágneshez lenni. ÁGNES No csak, bátraké a világ. Mosolyogva. JEROMOS Nem gondolod, hogy mit akarok mondani? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron színjátékai; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1987

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Hát mit gondolt a szamár? - Nagyot és merészet - felelte Sáfrán. - Nono! - Hát bizony. Piros lett belé, úgy kacagta a leány, hogy milyen nehezen adja ki a szamár a gondolatát; de sokáig csúfolkodni Sáfránnal sem lehetett, mert eszébe jutott, hogy a bátraké a világ, s kivágta rögtön: - A szamár azt gondolta, hogy megkérjen téged feleségül. Ha két álla lett volna a leánynak, az is leesett volna mind a kettő, amikor meghallotta ezt a beszédet. Nem is válaszolt semmit, hanem kivitte Sáfránt egyenesen az istállóba, és azt mondta neki ott az istállóban, hogy nézze meg jobban a szamarat. Nézte Sáfrán jó sokáig, aztán megvonta a vállát. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron összes novellái; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 2002


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«