A pénznek nincs szaga. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nem számít, milyen forrásból származik a bevétel, csak az a fontos, hogy pénz legyen. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] Titus Flavius Vespasianus császár – midőn fia, Titus, a szemére hányta, hogy adót vetett ki az árnyékszékekre, odatartotta a panaszt tevő császárfi orra alá az adókból befolyt egyik pénzérmét, s megkérdezte, érzi-e rajta a szagot? „Non olet” („Nincs szaga”) – felelte Titus.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Többek gyanúja szerint az olaj nem csak jött Horvátországból, hanem egy része vissza is került oda, ráadásul a horvátoknak, mivel a délszláv térségben háborús időkben a pénznek nincs szaga – mondotta informátorunk. Magyar Hírlap 1994/11/9

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Azok a kevésbé szerencsés futballklubok, amelyek a központi költségvetésből nem részesülnek, azok vagy valamilyen főmecénás védőszárnyai alatt nőtték ki magukat, vagy a helyi önkormányzat gondoskodását élvezik, miközben éjjel-nappal szponzorok után kutatnak, a „pénznek nincs szaga” elv alapján. Heti Világgazdaság 1998/09/12

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Már az ókori rómaiak is tudták, hogy a pénznek nincs szaga, de amiből szereztek, az már akkor is bűzlött. Magyar Hírlap 1997/10/2

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Nem a történelmi visszatekintéssel kívánnék foglalkozni, hogy hogyan alakult a korábbi privatizáció és miért. Egyetlenegy dologban egészíteném, javítanám ki képviselőtársamnak a fölszólalását. Ő tudniillik azt mondta, hogy erkölcstelen a kárpótlási jegyek felhasználása a privatizációban akkor, hogyha nem eredeti jogosultakról van szó. Ez téves nézet. A kárpótlási jegy egy értékpapír, az állammal szembeni követelést névértékben megtestesítő értékpapír, amiből az is következik, hogy ahogy a pénznek nincs szaga, a kárpótlási jegynek sincs szaga. Tehát az államnak oda kell adnia a vagyont, függetlenül attól, hogy az eredeti jogosultnak van jegye vagy másodlagos piacról szerezték meg. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SEPSEY TAMÁS ( MDF ) :; Dátum: 1995/02/14

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Igyekszik osztogatni, kifizetni a neki kedves rétegeket, voksokat vásárolni a következő választásokra. Különösen föltűnő az utóbbi időben az osztogató kedve, a politikai félidőre jobban kinyitja a markát. Mindez pénzbe kerül, és olyan kedvezően nem alakulhatnak az adóbevételek, hogy ne jönne jól minden pluszösszeg, amely még több szavazat besöprésére ad módot, megkörnyékezi a megkörnyékezhetőket. Még akkor is, ha ez a jövedelem igencsak csekély. Vespasianus nem osztogatni akart ugyan, de háborús költségeinek fedezésére, az illemhelyek megadóztatásával ő találta ki a pecunia non olet ( a pénznek nincs szaga ) elvet. A szesz és a dohány kellemesebb illatú a római bevételi forrásainál, de a hatalom szándékai között nem számottevő a különbség. A hatalom szándékai és nem a vámoséi. Nekünk ugyan a végrehajtó közegtől kell tartanunk, ha jó sorsunk ( utazási szerencsénk ) úgy hozza, hogy külföldről megtérünk, de ő szegény, ugyancsak eszköz. A politika szabta ki a feladatát. Magyar Hírlap; Cím: Kis cigarettaÉ; Szerző: Várkonyi Tibor; Dátum: 2000/07/16

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Én nem találkoztam olyannal, aki már rég meg ne bánta volna, és ne szégyelné akkori balekságát, amivel felült a TGM és Pető Iván féle alakoknak. Megjegyzés: A sajtó nagyon nagy úr, és átmeneti, zavaros időkben szinte egyeduralkodó. Ennek ma is tapasztalható jelei vannak, elég figyelni a gátlástalanul hazudozó, csúsztató, újságcikekekt. Az átmentett ügynökök nagy része, ma már privatizált intézmények munkatársa, vagy tulajdonosa. Ázsiójuk azért maradt meg, mert a pénznek nincs szaga, és a bulvár sajtó szintjén művelt hírszolgáltatás, publicisztika jobban jövedelmez, mint a korrekt tájékoztatás. Csakhogy ez utóbbi iránti igény, ha a rendszer konszolidálódik, szintén növekszik. Hasonlóan a paperback irodalomhoz, a bulvár sajtó lehetőségei is csökkentek az utóbbi egy-két évben, mert az emberek már nem olyan fogékonyak a politikai tüzijátékok iránt, sőt a választás eredményei mutatják, hogy a bármilyen agyonpénzelt sajtópropaganda is csődöt mondhat. A kormány SZVSZ nem tervezi a sajtó bekebelezését, de igyekszik megfosztani a kiváltságos helyzetben levő orgánumokat az állami pénzekből lecsípett apanázsuktól. Egyébként igen sokukkal az egymás közötti konkurencia harc is végez. Index Fórum; Szerző: speaker; Dátum: 1998/12/13

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Magyarországon ma demokrácia van, és ez a demokrácia kapitalista körülmények között működik, tehát jogos a két fogalom összekapcsolása, még ha 1990 óta némi eufemizmussal " szociális piacgazdaságnak " becézik is. Persze tudom, hogy a kapitalizmus nem politikai-ideológiai, hanem gazdasági rendszer, de nehéz feledni a marxista meghatározást: a kapitalizmus a termelési eszközök tőkés magántulajdonán és a bérmunkások kizsákmányolásán alapuló társadalmi-gazdasági alakulat. A definícióban különösen a " kizsákmányolás " fogalma kényes és illetlen, hiszen arról van szó, hogy a bérmunkás az általa termelt új értéknek csak egy kis részét kapja meg, a többit, értéktöbbletként, a tőkés ellenszolgáltatás nélkül elsajátítja, törvényesen és lelkiismeret-furdalás nélkül. Persze akadtak, akadnak lelkiismeret-furdalásos tőkések is, például Alfred Nobel vagy Henry Ford, de ők a kivételek, akik erősítik a szabályt. A pénznek nincs szaga, és a tőkének nincs lelkiismerete. A " rendszerváltozás " idején sokan hitték: Magyarországon az emberi arcát nem nagyon mutogató szocializmus után egy emberibb arcú kapitalizmus ideje jön el, melyben a becsületes munka és a kistulajdon fokozott védelmet élvez, nem hordják szét az ( államosított ) közvagyont és nem engedik be a rablótőkét. Tudjuk, nem így történt. A nyugati kapitalista demokrácia, mely hiteleivel és azok kamataival térdre kényszerítette a szovjet rendszert, magára hagyta a hatalmas kelet-közép-európai térséget, ingyenzsákmánynak tekintette, s ha beruházott, akkor azt az olcsó munkaerő, a védtelen belső piacok megszerzése és a máshonnan kitiltott, környezetszennyező ipartelepítés lehetősége indokolta. A kapitalizmus több évszázados sikertörténete éppen azzal magyarázható, hogy nem függ a politikától, hiszen pénzre, árura, piacra, fegyverre minden rendszernek szüksége van.Magyar Fórum; Cím: Kapitalista demokrácia; Szerző: Szentmihályi Szabó Péter; Dátum: 2000/06/04

/%
[Példa 23] (Szabad példa):

Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«