Peníze nesmrdí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že se v určitých situacích nebere ohled na původ peněz a morálku, důležitější je, že peníze splní svůj účel. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje i v kontextu, který objasňuje jeho původ. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Žádné peníze nesmrdí. [Doklad 3]

Záměna komponent#

např. jim
peníze nesmrdí. [Doklad 4]
Peníze např. z obchodu
nesmrdí. [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Prostor pro zkušené kriminalistické machry zmizel. Do funkcí se dostalo nemálo lidí, kteří se dovedli přizpůsobit době: peníze nesmrdí, urvi je, kde můžeš! Byla to doba, kdy se policejní prezidenti a šéfové inspekce střídali jako na kolotoči a vyšetřovatelé podivuhodně mizeli, jakmile se začali hlouběji zabývat nějakým velkým případem. Netýkalo se to i někdejší rumové aféry? Právo, 9. 8. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Ve stejný den 5. listopadu skončí i další zajímavá výstava: Non olet - Peníze Římanů. Navštívit ji můžete v Uměleckohistorickém muzeu (Maria-Theresien Platz). Výstava, jejíž název vychází ze známého latinského výroku "Pecunia non olet" (peníze nesmrdí), představuje 600 římských mincí a medailí za 900 let od Římské republiky po vládu Romula Augusta. Jde zároveň také o galerii římských panovníků a jejich rodinných příslušníků. Vstupné za tuto fiktivní cestu antickým Římem činí 100 šilinků. Haló Brno, č. 9/2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
"Žádný marky!" otřásl se vzteky muž s prstem na spoušti. "Ceníte si naše životy na miliardy dolarů?" podotkl John Bull kulantně. "Svý špinavý prachy si nechte, vy imperialistický vydřiduši!" Do zaraženého ticha poznamenal profesor Nicholas: "Žádné peníze nesmrdí, vy idealisto." "No dovolte," urazil se velitel, "my nejsme idealisti, ale slušný lidi. Chcem jenom spravedlnost pro náš národ." Zřejmě nějací separatisté, pochopila většina světových finančníků. Lidové noviny, 4. 9. 2000

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Jako svědek zatím není předvolán například Jan Ruml, který poté, co se aféra s falešnými sponzory vyvalila, navrhoval odevzdat podezřele nabyté peníze. Budou zde ale i ti, kdo ho přehlasovali, protože jim peníze nesmrdí, aťsi pocházejí z jakéhokoli neřádstva. Naopak je předvolán Václav Klaus, který pod tlakem přiznal politickou odpovědnost, aniž ovšem projevil sebemenší náznak politického pokání. Co ten všechno nepamatuje! Právo, 18. 4. 2000

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Velice se jim divím, že nepostávají a neblokují jízdu ve svých "bezpečných tunelech". Kolik lidí zemřelo jak v tunelu lanovky, tak v silničních tunelech a nikdo se o to nezajímá. Snad asi proto, že je to jejich národní kšef . A peníze z obchodu nesmrdí. Myslím, že jde Rakušanům pouze o peníze a nebo o zhrzenou hrdost od doby c.k. Rakouska-Uherska. Blesk, 17. 8. 20010

[Doklad 6] (Odstavec Další doklad):

Kdy je pro českou hrabivou žoužel podezřelou z činnosti tunelářské, nejhorší počasí? Těsně po volbách? Nebo uprostřed volebního období, v čas nejvhodnější pro předvádění svalů exekutivy? A možná před volbami, kdy se nahánějí voličské hlasy? Jen pošetilec, kterému smradlavé peníze skutečně smrdí a který si ještě vzpomene na biblické "nepokradeš", nesměle špitne, že pro tuneláře by špatné počasí mělo být snad neustále. Když však není, pozorujme s uspokojením alespoň malé mráčky, které hrabivce nahánějí do tunelů vazeb vyšetřovacích či dokonce "natvrdo" vězeňských. 7. 4. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="peníze"]{0,3}[lemma="smrdět"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«