A szem a lélek tükre. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az ember szeméből, tekintetéből rendszerint lelki tulajdonságaira is következtethetünk. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
De gondoljunk a népi bölcsességre, mely szerint a szem a lélek tükre, s a belső béke átformálja a külső vonásokat is.Magyar Hírlap 1996/01/16., 15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Gyakran derül ki, hogy egy-egy komoly bőrbetegség mögött megoldatlan lelki problémák sora áll. Mert ha igaz az a mondás, hogy a szem a lélek tükre, a bőr az életmód, a szervezet működésének lakmuszpapírja. Magyar Hírlap 1995/02/28., 17

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Magyarország a világelsők közé tartozik, többek között a rákos daganatok okozta elhalálozások és az öngyilkosságok területén. Attól tartok azonban, hogy egymás gyilkolásában is az élen járunk. Persze, nem a pisztollyal vagy késsel elkövetett köztörvényes bűncselekményekre gondolok. Mi megfontolt vagy éppen megfontolatlan szavakkal gyilkoljuk egymást, kiváló eredménnyel. Úgy tartja a mondás, hogy a szem a lélek tükre. Nos, nemcsak a szem, hanem a nyelv is az. Jóérzésű ember - legyen az munkanélküli vagy politikus - nem ejtene ki a száján olyan gyalázkodó szavakat, melyeket közéletünk szereplői közül sokan mind gyakrabban és nagy előszeretettel használnak. Nem lenne akkora a baj, ha sógor-koma viszálykodásról vagy szomszédok perpatvaráról lenne szó, hiszen ezek magánügyek. A pártokon belüli marakodás - sajnos, nem találok jobb szót erre - azonban korántsem az. Itt rólunk van szó, a választókról, az adófizető állampolgárokról és a mi jövőnk a tét. Magyar Nemzet; Cím: Lejátszott parti ?; Dátum: 1998/01/16

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Önmagunk mérgezésével növekszik szervezetünk vitaminigénye. Pótoljuk akár tablettákkal is, de előtte konzultáljunk orvossal, mert egyes vitaminok túladagolhatók. Minden egészségügyi problémánál a legjobb megoldás a megelőzés. Tanuljunk meg lazítani és szeretni önmagunkat. Ha a szem a lélek tükre, a bőr tükör a tükörben. A lélek állapotának, érzelmi stabilitásának fokmérője. Népszabadság; Cím: Tükör a tükörben; Szerző: Magyari Zselyke; Dátum: 2000/06/30

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
" Bizonyos életkor után mindenki felelős a saját arcáért " - szól a mondás. Az arckifejezések ugyanis nemcsak pillanatnyi érzelmeket sugároznak, hanem belső állandósult érzelmek jelenlétéről is árulkodnak. A múlt belevésődik az arc mimikai központjaiba, és ha hagyjuk, meg is csontosodik ott, akárcsak a világhírű film nagyjelenetében, az Onibabában, amikor az egyik főszereplőre a sokat használt démonmaszk végleg rátapad, és nem tud megszabadulni tőle soha többé. SZEMKONTAKTUS " A szem a lélek tükre. " Mint minden közhely, ez is hordoz némi igazságot. A szemet, illetve a tekintetet az ókortól napjainkig valami misztikus titok övezi. Úgy érezzük, hogy ezen a két szűk kis résen keresztül partnerünk mélyebb, ez idáig előlünk rejtett rétegébe vagyunk képesek behatolni: a lélek kiszámíthatatlan bugyraiban kutathatunk kedvünkre. A szemkontaktus egyike a rendelkezésünkre álló leggyakoribb és legerősebb kapcsolatteremtő jelzésnek. Népszabadság; Cím: Arcok és álarcok; Szerző: Köllő Miklós; Dátum: 2001/10/19

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Sebők Éva születésnapi koronatanúsága Valachi Anna NÉPSZAVA Jaj a meseírónak, aki egy napon arra döbben, hogy elvesztette varázshatalmát, s a megvalósítható csodák birodalma helyett ellenséges közegnek érzékeli maga körül a világot. Hogyan hitegesse tovább széppel-jóval a gyerekeket, ha lépten-nyomon azt tapasztalja, hogy a tegnapi értékek érvényüket vesztették? " Nézz mindig a másik szemébe / nyíltan egyenesen / szem a lélek tükre - / tanították - / tanultam. / Ne nézz a szemébe senkinek / Mert az agressziót vált ki / támadni fog, vigyázz, vigyázz - / tanítom. " ( Szem-tan ) Sebők Éva Koronatanú című, naparany borítású verseskötete - mely a Tavan Kiadó figyelmes gesztusának köszönhetően a népszerű meseíró és műfordító hetvenedik születésnapjára jelent meg - csupa hasonló, csalódott-rezignált-tömör " tanúvallomást " tartalmaz, egy viszontagságos élet nyugtalanító tapasztalatainak tükrében. A " per " oka és tárgya is kiolvasható érzékeny híradásából: " Valami baj van a világgal / világ-rend-bontás / - bomlás - / horror-hormon-zavar s egyebek. " ( Jelzés ) Népszava; Cím: A tiszta vész költőien megírt kritikája; Dátum: 1997/07/12

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A Magyar Nemzet minden egyes száma minden korban és minden időben, a külső és belső körülményektől függetlenül 1848. március 15-re emlékeztetett és emlékeztet. A lap címét ugyanis a Nemzeti dal Landerer által kinyomtatott őspéldányának betűiből formálták meg az alapítók, Pethő Sándorék 1938-ban, hatvan esztendővel ezelőtt. Maga a forma így utal kétszeresen is a kívánatos tartalomra, a belső szándékra. Miként - ahogy mondani szokták - a szem a lélek tükre, ez a cím: Magyar Nemzet, és hangsúlyos kapcsolata a Nemzeti dallal, tükre a szellemiségnek, amelynek önmagát ez az újság máig szóló érvénynyel egykor elkötelezte. Pethő Sándor történész volt, s mint mindenki, aki a múltba tekintve identitását kutatja, a jövőnek élt. A magyar nemzet éltető forrásának tekintette 1848-at, egy veszedelmes korban, amikor a lap első szlogenje szerint a küzdelem tétje ismét az volt, hogy Magyarország magyar ország maradjon. Petőfihez hasonlóan Pethő Sándor lényét is eszmények töltötték ki, a szabadság és az igazság földi mása, az igazmondás kísérte útján. Nyilvánvaló, hogy ezért választotta - mai szlenggel élve - márkanévnek a Magyar Nemzetet. Magyar Nemzet; Cím: Meddig dalol a nemzet ?; Dátum: 1998/03/14

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
- Elfogytak a régi daliás gyerekek! - mondta sóhajtva egy öreg orvos. Nem véletlenül állították a vizsgálatok középpontjába a látást, a sínek között az élet függhet a jó szemtől. A szemészet a MÁV-kórházban is a legfontosabb osztályok közé tartozik. - A nagy liverpooli katasztrófa óta vizsgálják a mozdonyvezetők látását - mondja az öreg szemész főorvos. - Talán még több figyelmet is megérdemelne ez a vizsgálat, mert a szem nemcsak a lélek tükre, hanem a testé is, például a pislogások számából és sűrűségéből következtetni lehet az ember idegállapotára. - Hogy bírja a vasutasok szeme a szolgálatot? - Kettesy professzor Debrecenben azt állította, hogy az emberi szervezetben minden kopik és öregszik - leszámítva a szemet, mert az kortalan. Ez nem így van; egy nyolcvanéves ember látóképessége mintegy fele a normálisnak, de a szem valóban sokat kibír. A szem kifáradása miatt nem következik be baleset, idegfáradtság miatt annál gyakrabban. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Akit a mozdony füstje megcsapott-; Szerző: Moldova György; Dátum: 1995


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«