Oko je do duše okno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, podle níž pohled do očí může vypovědět hodně o psychickém rozpoložení či charakteru člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Oko je do duše okno Vypůjčil jsem si toto lidové přísloví, abych ukázal, nakolik je pohled sémioticky důležitý pro důvěryhodnost člověka, pro úspěšnost jeho jazykového projevu i celkové znakové chování, pokud chce být přesvědčivý. S okem je spojována krása: Pallas Athéna byla podle Homéra volooká, což bylo nejvyšší možné ocenění, i když v naší kultuře jsou s volem spojovány úplně jiné vlastnosti. Divá Bára měla oko hluboké jako jezero, Brigitte Bardotová měla v očích ohníčky, kdežto Claudie Cardinálová měla oči mandlově svůdné. Všechny tyto oči vzbuzovaly důvěru a lásku. A leccos se na ně i svedlo. Každopádně je neoddiskutovatelné, že oko je v sémióze obličeje velmi důležitým znakem, který lze blíže popsat.

http://jan-amos.cz/amos/view.php?cisloclanku=2006041301


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«