Adjátok meg a császárnak, ami a császáré (és Istennek, ami Istené). #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a felsőbbségnek meg kell adni azt, ami jár neki. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondást gyakran használják úgy, hogy csak az egyik felét alkalmazzák, esetleg abból is elhagyják a birtokjeles komponenst. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Az „adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené” tanítá-sa az én értelmezésem szerint nem megalkuvó kettős könyvelésre biztat, hanem két össze nem tartozó dolog kettéválasztására, hogy az egyiket soha ne tévesszük össze a másikkal. Magyar Hírlap 1997/07/19., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Van, aki arra figyelmeztet: nem dolga Krisztus földi helytartójának politikai kérdésekben állást foglalni, hisz Jézus is arra intette híveit: adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Ne szegüljetek szembe a világ törvényeivel. Márpedig a világ a maga törvényei szerint a globalizáció útján halad. Nagy multinacionális vállalatok terjesztik a fejlett technológiát, a nemzetek feletti tőke húzza ki a bajból, menti meg a csődtől a kicsiny, szegény országokat.Magyar Nemzet; Cím: Méltóságunk védelmében; Szerző: Osztovits Ágnes; Dátum: 1999/01/28

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Azt írod, hogy a zsarolás és egyéb vallási kérdések vádjával nem szabad kimenni a világ elé. Szerintem azonban vannak olyan kérdések, amikor a vallási és világi dolgok határa eléggé elmosódik. Először is, sem Jézus, sem az apostolok nem húztak merev választóvonalat az emberi élet e két területe közé. Még az adjátok meg a császárnak elv sem teszi ezt, viszont annál inkább megerősíti a hit és az erkölcs kapcsolatát az a tény, hogy Pál apostol szinte minden levelében a tanító rész mellett találunk egy majdnem ugyanolyan terjedelmű erkölcsi oktató, intő részt is. ( Erre nagy szükség volt, mert a pogánykeresztényeknek nem volt meg a mózesi törvény adta előismeretük. ) Emellett a jó cselekedeteket az apostolok több helyen is az istentisztelet egy formájának nevezik, pl. Jakab, amikor az özvegyek megsegítéséről beszél.Index Fórum; Szerző: Nemo; Dátum: 1999/06/25

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Nálunk még csak arra van lehetőség, hogy előzetes letartóztatási végzést adjanak ki egy bank vezérigazgatója és elnöke ellen azért, mert nem adták meg a császárnak ami a császáré, de többet akartak tenni önmagukért. Magyar Hírlap 1995/05/3., 26

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Na látod, hogy ez meddő vita. Add meg a császárnak, ami a császáré, istennek, ami az istené. Ez az egyház és az állam békés, és hasznos együttmunkálkodásának krisztusi alapelve. Index Fórum; Szerző: ?; Dátum: 1999/06/01

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Dávid az a regényhős, aki cselekszik. Aki elkezd, megépít, fenntart és megvéd. Ám aki cselekszik, az bűnbe esik. Nem cselekednie viszont nem lehet. Megadja istennek, ami istené, de a királyi állásnak is megadja azt, ami jár neki, és ezt is, azt is megadni nem egyszerű. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A láthatatlan hang; Szerző: Konrád György; Dátum: 1997 A példa ügyesen építi a szövegbe a közmondást.

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Adjátok meg istennek, ami istené, a császárnak, ami a császáré, Nethangyának, ami a Nethangyáé! PL: a nevét!Belegquelle A példa a hozzátoldással ügyes aktualizációja a közmondásnak.

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«