Dejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Božího. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk má respektovat jak instituce světské a plnit z toho plynoucí povinnosti, tak i sféru duchovní. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
"Nikdy jsem nechápal, proč bych měl nastavit tvář a nedporovat zlému." "Abych přežil." "A stojí pak zato žít?" "Kristus přece dává našemu přežití smysl a nový rozměr, protože jde o království Boží v nás: přímý prožitek štěstí a blaženosti, ke kterému nepotřebuji žádné vnější spouštěče, jako je sláva, moc nebo bohatství ze světa císařů. Dejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Božího - pamatujete? Mohu být otrok, vězeň, chudák, a přitom šťastnější a svobodnější než nejmocnějši a nejbohatši cisařové, neboť mé království není z tohoto světa." http://www.ecn.cz/PRIVATE/Regenerace/reg9607/7calab.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«