Akinek az isten hivatalt ad, észt is ad hozzá. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják (gyakran ironikusan), hogy a hivatalos személyeknek illik okosnak és felkészültnek is lenniük. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakran szójátékszerűen megbontják a közmondás szerkezetét, ill. az egyes komponenseket más elemre cserélik. [Példa 3] [Példa 4] [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Én nem tudom... - ( Mit ad az Isten ) Én nem tudom, a közmondások logikája kiforgatható -e. Olyasmire gondolok például, hogy az " egy fecske nem csinál nyarat " abban az értelemben is használható -e, hogy sok fecske nyarat csinál. Vagy a " hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát " közvetve azt jelenti -e, hogy az igazmondó utolérhetetlen. Vizsgáljuk meg közelebbről a következőt: " Ha az isten hivatalt ad, észt is ad hozzá. " Ez a bölcsesség kétségkívül tartalmaz némi iróniát. Egyik lehetséges értelmezése szerint ugyanis azt jelenti: bármily ostoba egy emberi lény, ha hatalomhoz jut, legsötétebb gondolata is fényleni kezd. De úgy is lehet érteni, hogy általában a hivatalok és tisztségek viselése a buta ember képességeit sem haladja meg. Most pedig fordítsuk ki ezt a közmondást emígy: ha az Isten valakit megfoszt hivatalától, a hozzá adott észt is elveszi. Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... - ( Mit ad az Isten ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1998/08/13

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Úgy gondoltuk, hogy végre nem egzekutori módszerek és hangnem jellemzi majd a magyar iskolák életét. ( 17.30 ) Nem így történt. Ez a törvényjavaslat most egy tollvonással - az 1. § - ban három sorban - szünteti meg az alig hogy felállt tankerületi oktatási központokat, és sokoldalú feladatait szétosztja a különféle intézmények, az Országos Köznevelési Tanács, továbbá a Közoktatás-politikai Tanács között. A feladatok nagyobb részét az önkormányzatok főjegyzői, továbbá a megyei jogú városok jegyzői veszik át; mert Magyarországon ma is él az a hiedelem, hogy akinek az isten hivatalt ád, észt is ád hozzá. A különböző végzettségű és felkészültségű jegyzők miért ne lennének egy csapásra kiváló pedagógiai szakemberek, akik - idézem a törvényjavaslat 4. §-át - közreműködnek az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint érettségi vizsgák előkészítésében, továbbá a közoktatási információs rendszer működtetésében. Hogy ez hogyan is működik, azt a pedagógusok már tudják, emlékeznek rá a pártállami időkből: a tanácsi tisztségviselők pökhendi, úrhatnám szakértelmére, akik az érettségik alkalmával meg kívánták mondani, hogy gyermekeik, rokonaik a mi kutyánk kölykei alapon milyen osztályzatot kapjanak, hogy biztos legyen az egyetemi felvételük.Országgyűlési Napló; Szerző: DR. GYŐRIVÁNYI SÁNDOR ( FKGP ) :; Dátum: 1995/06/26

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Addig egyszerűen - nincs hitelük. Ami sok, az sok. Mert a kérdés itt nem az, hogy valakinek mindenben, vagy akár alapvető kérdésekben is egyet kell értenie a kommunista Benjáminnal, a szocialista Veressel, vagy a harmadik utasnak tartott Németh Lászlóval. A kérdés itt az: hogy jönnek hozzá ezek a kállaigyulák, ezek a mesterházilajosok és kistamások, hogy a magyar irodalom legjobbjait állandóan felszabadítsák és megszabadítsák, kitanítsák és megrendszabályozzák?! Hát valóban elhinnék magukról, hogy akinek az oroszok hivatalt adnak, annak észt is adnak hozzá? Valóban ennyi gőggel járna az agyvérszegénység? Akad köztük komolyan egy is, aki elhiszi, hogy a magyar írók az ő paradicsomukba kívánkoznak? József Attila egy kötete elé azt a népi jelmondatot tűzte: " Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni... " És nem purgatóriumba és nem paradicsomba! Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A párizsi vártán; Szerző: Méray Tibor; Dátum: 2000

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Mi mégis inkább a művelődési központ-ot ajánljuk a kultúrne stredisko megfelelőjeként. A Nyelvművelő kézikönyv, amelyet nyelvhelyességi kérdésekben irányadónak tartunk, a kultúrcentrum és a kultúrközpont szavak helyett nem a kulturális központ, hanem szintén a művelődési központ kifejezés használatát javasolja. ISKOLÁINK PONTOSABB NEVÉNEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Sokszor vált ki ellenkezést a többségiekből, ha ezt a kifejezést hallják: magyar iskola. Akinek az Isten hivatalt adott, de az ész osztogatásakor már nagyon hátul állt a sorban - az kötelességének is tartja a helyreigazítást: nem magyar iskola, hanem magyar tannyelvű iskola. Ismerjük az érveket is: nálunk, Szlovákiában csak szlovák iskola létezik, a kisebbségek nyelvén oktató intézmények csak ilyen vagy olyan tannyelvűek lehetnek. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: tudományos; Cím: Nyelvhelyességi és helyesírási kétségeink

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Szegény Dino Zoffot megtámadta a szakma, s mert az tud a legalattomosabb lenni, annak ütése fáj a legjobban, hát a Milan elnökének kioktatásakor már betelt neki a pohár. Pedig a nép most nem kritizált, jóllehet fájt az elveszített EB-döntő, higgadt tudott maradni majd minden forróvérű olasz. Csupán a kollégák némelyike tett megjegyzéseket, egy-két szakújságíró fanyalgott, s természetesen Berlusconi. A volt miniszterelnök, a szenátor, a nagyhatalmú médiamágnás Milan-elnök. Mert vannak Itáliában is, akik sokra hivatottnak érzik magukat, s ha már az isten hivatalt adott nekik, azt hiszik, tudományt is adott hozzá. Például a csapatösszeállításhoz, a taktika meghatározásához, az emberfogók kijelöléséhez is éppúgy értenek, mint a saját munkájukhoz. Berlusconi ugyanis azt mondta, " Olaszország gyalázatosan szerepelt a döntőben, utolsó dilettánsokként futballoztak a játékosok, Zidane kontroll nélkül építhette a támadásokat, s az ilyen vereség után vagy van valakinek a fejében intelligencia a konzekvencia levonásához, vagy nincsen. " A világsajtó pedig tudatta mindenkivel, Dino Zoffnak volt. Magyar Hírlap; Cím: Dino Zoff búcsújára; Szerző: Katona Horváth János; Dátum: 2000/07/05

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Tudod, hogy én mindig szerény voltam, az idén sem kívánok lehetetlent, hogy például fizesd ki az adósságainkat, hiszen azt Te is talán részletekben bírnád visz-szafizetni, akkor meg minek, azt a Gyula bácsi is elintézi nekünk az ő szakember bácsijaival, akiknek természetesen megvan a magukhoz való eszük. (Mert, ugye, hivatalt adtál nekik. ) Magyar Hírlap 1995/12/23., 10

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Dlusztus mindezt ma a Csongrád megyei szövetség elnökeként mondhatja el, a nyáron választották meg, s mégsem abból az alapállásból, hogy akinek az isten hivatalt ad, annak a szakértelmet is okvetlenül mellékeli. Magyar Hírlap 1998/02/6., 20


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«