Komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje předpoklad, že ten, kdo disponuje mocí, si uvědomuje svou zodpovědnost a jedná rozumně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Platnost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Komu Bůh dal úřad, tomu dal i rozum. [Doklad 2]
Komu dal Pánbůh úřad, dal mu i rozum. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Kompromis však může učinit jen ten, kdo je kompromisu schopen. A třebaže platí, že komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum, radám a komisím se ho zpravidla nedostává, anebo snad bývá zastíněn pýchou. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání včera po dlouhé rozpravě dospěla k závěru, že nejlepším řešením je nic neřešit a za jediné správné vysílání označila nakonec i to, které se nevysílalo. Právo, 29. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Povolební koaliční jednání přináší do významných postů osobnosti, které jako by mávnutím kouzelného proutku získávají pravomoci předurčovat chod věcí ve významných oblastech našeho života. Nemyslím si, že by mělo platit omšelé Komu Bůh dal úřad, tomu dal i rozum. Pro nás - vlastníky bytů, nájemníky, družstevníky a investory - však nastává období plné otázek. Bude nový ministr ochoten slyšet naše problémy? Je nakloněn k jejich řešení? Cítí potřebu dialogu s odborníky? Právo, 2. 8. 2002

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Rozumní lidé však tyto odlišnosti nezvětšují, nehledají, co nás rozděluje, ale spíš co nás v našem lidství spojuje. Nejsou tvrdohlaví. Není ani rozumné dokazovat jiným, jaký jsem já velká autorita "a vy musíte poslouchat, protože komu dal Pánbůh úřad, dal mu i rozum". Všichni musejí dodržovat zákony. Vyhrávat ryčnou hudbu z hospody každý den do jedné nebo do dvou v noci, takže lidé nemohou spát, je nepřijatelné, stejně jako uspořádat zábavnou akci, k níž potřebuju veřejnou silnici. Britské listy, 4. 8. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="úřad"]{0,4}[word="rozum"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«