Amit főztél, edd meg. #

A közmondásnak nagyon sok alaki varánsa van, részben a különböző nyelvtani személyekhez köthetően, részben a tagmondatsorrendet illetően, ezért itt ezt az általános alany helyett álló egyes szám 2. személyű formát választottuk alapalakként.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy mindenkinek magának kell vállalnia tettei vagy döntései negatív következményeit. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A szövegpéldákban gyakran találkozni azzal a kritikus megnyilatkozással, hogy valakinek olyasmiért kell vállalnia a felelősséget, amit nem is ő okozott. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Amit főzött, egye meg. [Példa 8]

Amit főztek, egyék meg. [Példa 9]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
- A pof, az semmiképpen nem jó megoldás. Mivelhogy igaz, hogy a Béla gyerek megvívna akár az ördöggel is, de te nem vagy ördög, aztán ha odacsapsz, akkor neki ajvé. Nem pártolom a kirúgást sem, mégpedig két okból. Az egyik, hogy igencsak szégyen, ha egy bizottmányost ily módon kellene kiakolbólítani. A másik meg: ha embertársunk botlik, arra nem taposunk rá, hanem fölsegítjük. Marad tehát a harmadik megoldás: amit főztél, edd meg. Ülj le csak te a Szele Bélával, szép szóra, mint ember emberrel, ha gondolod, kancsó bor mellett, s beszéljél az ő megtévedt lelkével, csak így igazságos. Egyedül azt kötöm a lelkedre penitenciául, hogy a beszélgetésnek aztán foganatja is legyen. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Halasi Veres Köztársaság csudálatos történetje; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 2002

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
" El lehet ám húzni a... csába! " A fiatal fiú a dzsekimet rángatja, nálam fejjel alacsonyabb, de mögötte áll a segéd, balról az apja, aztán még ott a másik fiú... Ordítok egyet, közben kívülről látom magam, és oktatom is: te marha, már megint mi a fenének ütöd bele az orrod a más dolgába, maradtál volna otthon, a könyveid között, de nem, te idejössz ebbe a sárfészekbe, most aztán tessék, edd meg, amit főztél... Közben látom a valóságot is, egyre fenyegetőbben állják körül az udvaron ezt a másik, eszeveszett vállalkozásba bonyolódó énemet; menjen ki innen, ordítják, ez magánlaksértés vagy mi; különben meg senki sem mondta, hogy menjen a... csába. Csak ajánlották. Népszava; Cím: Opel , sose kop ' el; Dátum: 1998/12/09

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Csakhogy eme taktikát követve alaposan a szájunkra eshetünk, ha a szelíd állampolgár, mikor azt látja, hogy bár tárgyalunk, már megint nem egyeztünk meg senkivel, egyre többször mordul ránk a televízió előtt ülve: edd meg gyorsan, amit főztél, du Arschloch! Ne feledjük, a két koalíciós párt választóinak ( vagyis az összes szavazó majd kétharmadának ) döntő többsége már októberben is vörös-fekete kormányt szeretett volna látni. Magyar Narancs; Cím: Osztrák patt - Három királyok meg egy elnök; Szerző: Kovács Éva; Dátum: 1999/23/12

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Kicsit irónikusan mondhatnám azt is, hogy mindenki egye meg, amit főzött, de hát ez így nem igaz, mert a koalíció főzött és az az ország lakóssága eszi meg az elrontott ételt és fizeti meg az árát.Index Fórum; Szerző: HJM; Dátum: 1998/11/20

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Pali, aki a munkahelyén éppolyan jól fel tudta mérni a közhangulatot, mint én az iskolában, habozás nélkül mellé állt. Apám neki válaszolt, nem anyámnak, neki fejtette ki, mi a felfogása ebben a kérdésben, és hogy nem kíván tanácsot hallani. Blanka nagykorú, amit főzött, egye meg, megölni nem fogják, hacsak azóta még nagyobb gaztetteket el nem követett; ha betelik rajta a történelmi igazság, magára vessen. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Katalin utca; Szerző: Szabó Magda; Dátum: 1969

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Ja, és még valami. Ha egy kiskorú lefekszik egy fiúval és terhes lesz, nem ő a felelős, hanem a szülei vagy a környezete, akik / ami nem világosította ( k ) őt fel. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egye meg, amit főzött, ha a szexhez elég nagy volt, akkor legyen elég nagy a gyerekhez is... Nem kellene az ő talán amúgy is kétséges életét még tovább súlyosbítani azzal, hogy rákényszerítjük a gyerek kihordását. Index Fórum; Szerző: Cute; Dátum: 1998/10/25

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Nagy Imre megtehette volna, hogy nem mozdul az Orsó utcából; Fazekas György például ezt tanácsolta neki. Nem vállalja a felelősséget, hogy szóljon a néphez, mert nem volt mit mondania. Kitart amellett, hogy sem felhatalmazása, sem funkciója, sem hatalma, s rábízza az országot Gerőékre: egyék meg, amit főztek. Olyan helyzet alakult ki, amikor csak rosszul lehetett dönteni. Ha tétlen marad, magára hagyja népét, ha cselekszik, magát járatja le. Mondjuk ezt nagy bölcsen, négy évtized távlatából. Akkori szemmel legfeljebb annyit lehetett megállapítani: Nagy Imre 1956. október 23-án este olyan szerepet vállalt fel, amelynek nem tudott, mert nem tudhatott megfelelni. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A bakancsos forradalom; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 2001

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A fejlődő országokat és Kínát tömörítő G7-ek névre hallgató csoport képviseletében rendszeresen felszólaló, fehér klepetust hordó nigériai környezetvédelmi miniszter többször elmondta, hogy a bajt a fejlődő országok csinálták, hát egyék is meg, amit főztek. Mondta ezt a miniszter abban a reményben, hogy sikerül megállapodni egy nemzetközi pénzügyi alap létrehozásáról, amelyből a fejlődő országok fedezik az éghajlatváltozásból - például nagy viharokból és szárazságból - adódó károk elhárítását. Nem sikerült. Magyar Narancs; Cím: Kudarc Hágában - Volt hozzá gesztusuk; Szerző: Tormássy Éva; Dátum: 2000/07/12

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 11] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle %

[Példa 12] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 13] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 14] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 15] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 16] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 17] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 18] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 19] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 20] (Szakasz Tipikus használat a szövegben):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 21] (Szakasz Tipikus használat a szövegben):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 22] (Szabad példa):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle


[Példa 23] (Szabad példa):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«