Az ígéret szép szó (ha megtartják, úgy jó). #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy csak úgy ér valamit az ígéret, ha teljesítik is. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Nem tudta volna az Aris Rt. sem eladni, bármennyire bizonykodott is kortesbeszédeiben a volt polgármester, mert eleve adományból épült az objektum, az Aris Industrie pedig vegyes ( francia és román ) tőkével működő részvénytársaság. Az Aris is megbízást kapott csupán, hogy felépítse az épületet a Csereháton, s utána adományozza a görög katolikusoknak. Egyféleképpen mégis lehetne: a svájci Bazel Hilfe alapítványnak visszautalni az adományt, amit egyszerűbben és közérthetőbben így mondhatnánk: vissza gyorsan a kályhához, ha taktust vétünk, és kezdődik elölről a tánc! Nem ártott volna óvatosabban fogalmazni, esetleg csak így: előtárgyalások folynak az épület esetleges visszaszezésére... Vagy: vannak ígéretek, ugyebár. * Az ígéret persze szép szó: be is kell tartani. S a koncessziós szerződés? Az épület is tulajdonjogilag a városra száll majd - 99 év múlva. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Nincs apelláta - pontot tettek a Cserehátra; Szerző: ( Telefonon ); Dátum: 2000/05/06

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
" Gyúrj össze mindent! " Az ígéretek tudományos földjén Az ígéret - a közmondás szerint - szép szó, ám a különféle tudományágak képviselői úgy vélik, bonyolult, összetett jelenség is, amelynek megértéséhez a nyelvészet eredményére éppúgy szükség van, mint a történettudományéra, a közgazdaságéra vagy éppen a lélektanéra. S mivel az ígéretek földjén nem árt jól tájékozódni, beszélgetésre hívtuk e tudományágak egy-egy képviselőjét. Élet és Tudomány; Cím: " Gyúrj össze mindent ! "; Dátum: 1998

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az ígéret szép szó A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ), ha más módon nem megy, akár zajos demonstrációval is megpróbálja kikényszeríteni a kormány há-rom évvel korábbi ígéretének betartását – jelentette ki a HVG-nek Gál Rezső szakszervezeti elnök. Heti Világgazdaság 1998/05/16., 77

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
" Elmondhatják -e önről a kárpótlásijegy-tulajdonosok, hogy a magyar miniszterelnök úr szavatartó ember, avagy nem ismeri ön azt a mondást, hogy az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó? " Országgyűlési Napló; Szerző: BOROS LÁSZLÓ jegyző :; Dátum: 1995/11/27

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Emiatt Dénes László elkeseredésében le is mondott, mert túl sötétnek látta lapja helyzetét, de aztán a " szomszéd tehénnek sincs mit ennie " alapon feltápászkodott, és ismét az Erdélyi Napló élére állt, bár a helyzet semmit sem javult. Jelenleg például székhely gondokkal küszködik, mert a szerkesztőség a katolikus egyház egyik épületében működik, három kicsi irodában, tízmillió lej lakbérért fenntartási költségekkel együtt. " Kértük a püspök urat, engedje el nekünk legalább a túl drága lakbért, de hajthatatlan volt, s zordon hangon kijelentette, nem teheti, nem engedi a káptalan. Ekkor Tőkés László református püspökhöz fordultunk, aki megígérte nekünk, hogy tanulmányozni fogja a helyzetet. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó " - gondolja némi reménnyel a főszerkesztő úr. NAGY ÁGENES SZERK. MEGJ.: Megértjük az Erdélyi Napló gondjait. Tényleg nem könnyű Romániában magyar nyelvű napi - vagy hetilapot kiadni.Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Pomogáts Béla nem kér honoráriumot; Szerző: NAGY ÁGENES; Dátum: 2001/20/04

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Higgyük, ne higgyük? Aligha ez a lényeg. Elvégre lesz, ami lesz. És előfordulhat: éppen az lesz, hogy a csernátoni meghívóra többen válaszolnak majd, mint valaki is gondolná. S ha ez így lesz, ne Markó Bélát, ne Takács Csabát, és még csak Verestóy Attilát se kárhoztassuk, hanem a több mint kétszínű román politikát, amely képtelen megtanulni azt az egyszerű szabályt, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: A kör bezárul ?; Szerző: GYARMATH JÁNOS; Dátum: 1998/18/08

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Mit értsünk azon, hogy az MKP-nek a sarkára kell állnia? A kormányból való kilépést? Folyamatában kell látni a történteket. A kormányzás első évében a meciari korszakból örökölt hibákat próbáltuk helyrehozni, a második évben viszont egyetlen olyan határozat vagy intézkedés nem történt, amely az idei prioritások közé az MKP javaslatára bekerült célok megvalósítását szolgálta volna. Eljutottunk oda, hogy ki kell mondani: az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. A koalíciós szerződés, a kormányprogram vagy az idei prioritások nemcsak gentlemani megállapodásnak tekinthetőek, hanem szerződéseknek, amelyeket ha valaki nem tart be, felborul a koalíció. Érzésem szerint az országos tanácsnak ki kell mondania, a kormánykoalíció arra kényszerítheti az MKP-t, hogy keményebben politizáljon. Ez nem is radikalizmus, hanem a kormányprogramnak és a koalíció választóknak tett ígéreteinek a határozott képviselete. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Bugár Béla : az MKP részéről nem radikalizmusról , hanem a kormányprogram és a prioritások képviseletéről van szó; Szerző: P. VONYIK ERZSÉBET; Dátum: 2000/10/07

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Nos, " polgárnak lenni nem rang, hanem magatartás. Olyan közös értékrend és olyan józan életszemlélet egyben, mely ösztönösen keresi a dolgok természetes rendjét, és amely mindig is annak fenntartásában érdekelt. Ez a magatartás magától értetődő és elpusztíthatatlan. Elpusztíthatatlan, mert mélyen emberi. " A dolgok természetes rendje tehát most állt helyre, elvégre polgári kormány van hatalmon, amelyik megtartja ígéreteit, hiszen ( egy újabb alfejezet címét idézve ) " az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó ". A kormány amúgy " időseink pártján áll ". Egészen pontosan: " A nyugdíjasoknak a nagy gyógyszergyártókkal és - forgalmazókkal vívott éveken át reménytelennek tűnő küzdelmében a polgári kormányzat az idősek pártjára állt. " Belegquelle

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Örvendetes viszont, hogy a reményteljes ipari parkok között az ismert losonci és erdőháti kezdeményezés mellett több dél-szlovákiai is előfordul: Horvátjárfalu, Bős és Léva. Bősön a vízi erőmű felvonulási területén telepednének meg a külföldi cégek, Léván pedig a Levitex területére szeretnének új beruházókat csábítani. A makrogazdasághoz visszatérve Elena Kohútiková, a jegybank új alelnöke bejelentette, hogy a tavalyi folyó fizetési mérleghiány valószínűleg a GDP 3, 7 százaléka lesz. Ez ugyan jóval kevesebb, mint a meciari idők önpusztító tízszázalékos hiányai, de szinte duplája annak, amit a kormánykoalíció ígért. Márpedig ebben a szférában különösen érvényes az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó elve, így nem csodálkozhatunk, ha ennek pénzpiaci következményei lesznek. Az egyetlen mentség, hogy a hiány az utolsó negyedév váratlan, 25 milliárd koronás külkereskedelmi hiánya miatt ugrott meg, ez pedig nagyrészt a technológiák behozatalával függ össze. Enélkül a folyó fizetési mérleghiány 2, 5 százalék körül alakult volna.Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: HETI GAZDA ( G ) SÁG; Szerző: TUBA LAJOS; Dátum: 2001/03/05


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«