Az ördög a részletekben lak(oz)ik. #

Gyakori forma - talán német hatásra - Az ördög a részletekben bújik meg változat is

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a gondok, problémák mindig a részletek kapcsán bukkannak elő, merülnek fel. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Az ördög a részletekben bújik meg. [Példa 5] [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
…a közgazdászok makrogazdasági programot adnak és csak érintőlegesen – meglehetős pragmatikusan – foglalkoznak a reform társadalmi hatásaival, s a megvalósítás politikai esélyeit igen óvatosan latolgatják. Így lesz jobb, tehát úgy kell hogy legyen – mondja teljes joggal a szakember. De hogyan és kikkel lehet végrehajtani, kik lesznek a vesztesei? Az ördög a részletekben lakik. Magyar Hírlap 1995/10/11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Kövér László, a Fidesz-Magyar Polgári Párt ügyvezető alelnöke és Szabadi Béla, a Független Kisgazdapárt gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője tegnapi találkozóján sem tudott megállapodni a két párt közötti koalíciós megálla¬po¬dás¬tervezet végleges szövegében. Kövér László az egyeztetést követően úgy fogalmazott: „Az ördög a részletekben lakik, ezért a szakmai egyeztetésnek még egy fordulót kell hagyni.” Magyar Hírlap 1998/06/20

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Egy-egy mű lényege, tartalamának igazi súlya a részaletek kidolgozottságában és gazdagságában rejlik, ez köztudomású. ( Az ördög is a részletekben lakik, s ezt sűrűbben szokták emlegetni... ) Ahogy így ülök szemben az általam mindig nagyra tartott Sinkovits Imrével abból az apropóból, hogy pillanatokon belül hetvenéves lesz, egy részlet rémlik elő az Egri csillagokból. A filmből, amikor Dobó István egy életveszélyes éjszakán egyedül marad a templombástyán, és a Baba ágyú mellett felnéz az égre. És imádkozni kezd. Mondhatnak erre a jelenetre meg arra a filmre bármit, rángathatják lefelé minden irányból a produkciót, de akinek magyar az anyanyelve, lett légyen ez a kor, amelyben most élünk bármily cinikus és könyörtelen és üres, az " meg van fogva " azon egyszerű szavak által, melyek a várkapitányból - Gárdonyi Géza " közreműködésével " - kiszakadtak. ( " Istenem... te látod a mi kis omladozó várunkat s benne ezt a maroknyi elszánt népet... a te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ - de minekünk ez a mindenség! Ha kell a mi életünk, vedd el, uram, tőlünk! Hulljunk el, mint fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... Ez a kicsi Magyarország!... Szent István király! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet! Mozdulj meg mennyei sátorodban... borulj az Isten lába elé... Isten! Isten! Legyen a szíved a miénk! " ) Magyar Nemzet; Cím: Nem az épület a lényeg; Szerző: Baróti Szabolcs; Dátum: 1998/08/22

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az OVB döntését egyelőre nem kívánta kommentálni lapunk kérdésére Bánk Attila, a kisgazdapárt parlamenti frakcióvezetője. Úgy fogalmazott: az ördög a részletekben lakozik, előbb szeretné megismerné az OVB-döntés pontos szövegét. Pokol Béla, az FKGP országgyűlési képviselője, alkotmányjogászként és politológusként elmondta: az elmúlt kilenc esztendő népszavazási kezdeményezései alapján bátran kimondható: esély sincs arra, hogy Magyarországon érvényes népszavazást tartsanak. Belegquelle

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Laikus szemmel tehát minden rendben van. Víz is van, a cég ellátja feladatát, a vízkiemelőket automatizálják, egyszóval fejlődik a vállalat, a fogyasztó pedig jól jár. Ezzel szemben az ördög itt is a részletekben bújik meg. A szerződés ugyanis kimondja, hogy a tulajdonosok nem érdekeltek az áremelésben, csak a költségek csökkentésében, s hasznukat is ezután állapítják meg, ám a fogyasztó vajmi keveset tud arról, hogyan is néz ki a valóságban a költségmegtakarítás. Írva áll ugyanis, hogy a költségcsökkentéseknél az 1996-os szintet kell alapként kezelni, s ezt az összeget kell az éves infláció mértékével szorozni. Az elért megtakarítás pedig az 1996-os szint és a tárgyévi költségek különbözete. Magyar Nemzet; Cím: Elfolyik a vízvagyon ?; Szerző: Weinwurm Bence; Dátum: 1999/05/14

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Köszi max, bár tlaci ismertetőjét is várom még. Azért azt is szeretném tudni, vajon hogyan történne annak megállapítása, melyik család felel meg ezen feltételeknek. Mert ne feledjük, az egész onnan indult, hogy a MIÉP programja szerint csak azon családokat támogatná az állam, amelyek sok egyéb feltétel mellett kulturáltan élnek. Vizsgákat kell tenni kulturált életből? Szóban, vagy írásban? Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek váratlan vendégeskedés formájában? A szomszédokat is megkérdezik? Lesznek-e továbbképzések, hogy ha egyszer nem sikerül kellő kulturáltságról tanúbizonyságot adni, képezhessük magunkat? Az anyagi következményekkel járó minősítés ellen lehet-e majd fellebezni, hová lehet jogorvoslatért fordulni? Az ördög a részletekben bújik meg. Éppen ezért átgondolt, kivitelezhető pártprogramokra tartok igényt. Most már elárulhatom, hogy a MIÉP programjával az a legnagyobb bajom, hogy nem látszik rajta az átgondoltság. Erre akartam rávilágítani a családtámogatási elképzelések tüzetesebb elemzésével. De ha gondoljátok, a MIÉP program bármely bekezdését ízekre szedhetjük, ( miként a többi pártét is ). Belegquelle


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«