Blázni a děti mluví pravdu. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Wahrheit (Pravda).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že děti a nekonvenční lidé bez postranních úmyslů často vysloví to, co si skutečně myslí bez ohledu na důsledky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

BEZ DOKLADU

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«