Resnico govorijo norci, otroci in pijanci.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da so najbolj iskreni in odkriti otroci, duševno moteni in alkoholizirani ljudje. [Zgled 1] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor se redko uporablja in nima ustaljenega besednega reda.

Različice#

Oblikovne različice#

Troji ljudje govorijo resnico: norci, otroci in pijanci. [Zgled 2]

Resnico govore otroci, norci in pijanci. [Zgled 3]

Otroci, norci in pijanci govore resnico. [Zgled 5]

Norci, otroci in pijanci govorijo resnico. [Zgled 6]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Kaj pa se je zgodilo z resnico o poslovnih in drugih ozadjih v rajnkem Elanu? Zakopali so jo z mnogimi lopatami. Kam je izpuhtelo 425 milijonov mark? Tisti, ki kaj vedo, modro molčijo, pred preiskovalno komisijo govorijo s figo v žepu. Kot da bi radi potrdili prastaro ljudsko modrost, da je resnica hčerka časa. In da resnico govorijo le norci, otroci in pijanci. FidaPLUS

[Zgled 2]

Troji ljudje govorijo resnico: norci, otroci in pijanci. (Nemški pregovor) FidaPLUS

[Zgled 3]

Resnico govore otroci, norci in pijanci. FidaPLUS

[Zgled 4]

Iščem in iščem, pa se ne spomnim nobene debele in kosmate laži. Ker sva z mamico dobra prijatelja, mi ni treba lagati, če ušpičim kakšno neumnost. Če sem se v šoli pridružil kakšnim divjim akcijam med odmori, se je ponavadi zame vedno slabo končalo. V nižjih razredih so me morale mamici zatožiti učiteljice, ker sam nisem imel poguma priznati svoje napake. Sedaj pa sam povem, če ga kaj polomim. Moram pa biti sam z mamico na štiri oči, da mi gre priznanje z jezika. Če bi se hotel dobro zlagati, bi moral imeti dober spomin. Posebno mamica prebere že z nosu, če sem se zlagal. Slabo sem razpoložen, zadirčen in nezgovoren, dokler se ne izkašljam in mamici priznam, kaj je bilo narobe. Pravijo, da otroci, norci in pijanci govore resnico. Resnica je moja največja prijateljica. FidaPLUS

[Zgled 5]

Otroci, norci in pijanci govore resnico. http://www.mojnet-si.net/reki/ljudski_pregovori.html (Dostop: 2. 8. 2010)

[Zgled 6]

NORCI, OTROCI in PIJANCI po novejšem ljudskem izročilu govorijo resnico. http://www.pozareport.si/?Id=forum&View=tema&temaID=6735 (Dostop: 2. 8. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

otroci//pijanci

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«