Gyer(m)ekek és bolondok mondanak igazat / mondják meg az igazat. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy csak ők tudnak igazán őszinték lenni, mert nem számolnak tetteik következményével . [Példa 1] [Példa 2] A magyarban meglehetősen ritka kifejezés. Vö. még a Kindermund tut Wahrheit kund kifejezéssel is.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
( 89-ben, sajnos, nem álltunk oly " csehül ", hogy bársonyosan forradalmasodjunk. ). A következő meccsünkön talán a balhátvéd Selymes Tibor is szóhoz jut. De a legfontosabb - font sterlingben, szmokingben vagy bármilyen más ingben ki nem fejezhetően fontos - most: még tovább jutni. Á. Á. Véletlenül Csak gyermekek és bolondok mondanak igazat ( Német közmondás ) került ismét kezembe Hans Habe könyve, A háló. De nem véletlenül lapoztam fel benne azt az oldalt, amely emlékezetes maradt számomra. Rögtön le is fordítottam a német szöveget, mert úgy véltem, nemcsak szórakoztató, szellemes írás, de fenemód aktuális is. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Véletlenül; Szerző: D. K.; Dátum: 1998/27/06

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
1953. június 6. Ott áll Székely Mihály az Operaház színpadának közepén; öltözéke lenge alsó, paróka nem fedi tar fejét. Elrikkantja magát egy pimasz kisinas – a gyerek és a bolond mondja meg az igazat? – „A királyon nincsen semmi!”, s vet cigánykereket örömében. Népszabadság 1997/10/30., 11


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«