Božji mlini meljejo počasi. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar nekaj traja dolgo časa, vendar se na koncu zaključi, pozitivno konča. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]
Običajno se pregovor nanaša na dolgotrajnost postopkov, za katere so odgovorni ljudje ali ustanove, ki imajo moč odločanja (sodstvo, administracija, uprava). [Zgled 5] [Zgled 6]

Posebnosti rabe#

Raba pregovora je razmeroma redka.

Različice#

Oblikovne različice#

Božji mlini meljejo počasi, a sigurno. [Zgled 3]
Božji mlini meljejo počasi, vendar zanesljivo. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Počasi gremo z Balkana v Evropo in menim, da je zelo verjetno, da bodo buldožerci iz TNP in njihovi institucionalni podporniki doživeli svoj evropski pravni dan, graditelji vetrnic na Volovji rebri bodo pa uvideli, da je za njih bolje, da jih tam poderejo in zgrade drugje. Zaenkrat pa, nismo še čisto v Evropi, božji mlini meljejo počasi. http://bos.zrc-sazu.si/c/ada.exe?n=a_si_s&e=D_06Z30%204261 (Dostop: 2. 12. 2010)

[Zgled 2]
Kar zadeva pa pridobivanje raznih dovoljenj in dokumentov, pa ... groza! Zdaj sem pridobila skoraj vse dokumente oziroma so tik pred izdajo. Potrebovala pa sem precej časa. Pravijo, da božji mlini meljejo počasi, a jamčim, da ganski mlini meljejo še počasneje. FidaPLUS

[Zgled 3]

Frajkinclarji: Božji mlini meljejo počasi /…/ Hudomušni Frajkinclarji: 'Držimo se zlatega pregovora, da tudi božji mlini meljejo počasi, a sigurno!' http://24ur.com/ekskluziv/glasba/frajkinclarji-bozji-mlini-meljejo-pocasi.html (Dostop: 29. 10. 2010)


[Zgled 4]
Naslednja partija, v kateri sta se spopadla Izraelec Gelfand in Francoz Nataf, je značilna za miren pozicijski slog izraelskega velemojstra. Partija je nekakšen tek na dolge proge in potrditev izraelskega izreka: "Božji mlini meljejo počasi, vendar zanesljivo." FidaPLUS

[Zgled 5]
24. septembra pa se je začel drugi del njegovega nesrečnega leta 1997, ko se je znašel med zaporniki. Kako dolgo bo še v zaporu v Marseillesu, je danes nemogoče predvidevati. Tam je brez denarja, brez odvetnika, je le eden izmed neštetih zapornikov, ki čakajo. Tudi francoski pravosodni mlini počasi meljejo, zlasti ko gre za tujce, ki praviloma francoščine ne poznajo, ki so brez denarja in ki so odvisni od aktivnosti svojcev /…/ FidaPLUS

[Zgled 6]
Vedeti morate, da si je neplačnik, ki ga sodišče enkrat določi za dolžnika, v bistvu protipravno prilastil neke pravice. Ko sodišče enkrat tako pravi, mu vzame določene pravice, do katerih je prišel nezakonito. Prav tu v odnos med dolžnikom in upnikom vstopi država. Temeljni cilj našega dela je v njenem imenu zaščititi pravice upnika. Sodni mlini počasi meljejo, zamudne obresti so grozovite in na koncu je zato lahko prizadet tudi dolžnik. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
#1božji_#1mlin_#1mleti
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«