Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že každý musí jednou pykat za špatné skutky, i když se někdy zdá, že trvá příliš dlouho, než se spravedlnosti prosadí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se objevuje v aktualizovaném kontextu X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty #

Boží mlýny melou. [Doklad 3]
Boží mlýny mlely pomalu.

Záměna komponent#

např. Mlýny ministerstva (Přívlastek)
sice pomalu, ale melou. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví slouží jako podpůrný argument při komplexní argumentaci. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Zůstává rozum stát nad tím, proč před skutečným soudem neskončil kambodžský "bratr č. 1" Pol Pot, který dosáhl zrůdného rekordu účinnosti při vyvražďování vlastního obyvatelstva. Možná je Pinochetovo zatčení příslovečnou první vlaštovkou, připomínající, že opět platí rčení "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě". Abychom však mohli být o něčem takovém skutečně přesvědčeni, musel by být potrestán někdo jiný než Pinochet, někdo, jehož zatčení bude "politicky" podstatně riskantnější než zadržení starého nemocného muže. Koneckonců počet obětí jiných jihoamerických diktátorů byl ještě vyšší. Lidové noviny, č. 248/1998 %

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Možná je Pinochetovo zatčení příslovečnou první vlaštovkou, připomínající, že opět platí rčení "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě". Abychom však mohli být o něčem takovém skutečně přesvědčeni, musel by být potrestán někdo jiný než Pinochet, někdo, jehož zatčení bude "politicky" podstatně riskantnější než zadržení starého nemocného muže.Lidové noviny, č. 248/1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Je příjemné vědět, že oceňují mou práci, v níž mám povinnost předvídat minimálně tři týdny dopředu, co příjde. A už nyní vím, že to nebude žádná legrace . Boží mlýny melou!" Nejoblíbenější moderátor zpravodajských relací Martin Severa: "Zažívám pocit zděšení z tak velké přízně. Tato cena samozřejmě velice zavazuje.Blesk, 9. 2. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Moji povznesenou náladu, že mlýny ministerstva melou sice pomalu, ale melou, zchladila studená sprcha, sotva mi podplukovník Stehlík sdělil, že má na základě dopisu poslance Grosse (o mém dopise nevěděl nic) pro ministra vnitra co nejrychleji vyšetřit, kdo byla ona osoba, která mě o obsahu mého svazku informovala.Lidové noviny, č. 188/1998

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Klaus vysvětluje případným voličům, že ODS není tou stranou, která vyvolala volby. „Ale nebojíme se. Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě,“ říká triumfálně. Šéf ODS dostává od jedné z účastnic mítinku rudou růž. Je očividně potěšen. Usmívá se. Lidové noviny, č. 127/1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="mlýny"]{0,2}[lemma="mlít"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«