Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví obsahuje varování, podle něhož se sice mnohé záměry a cíle mohou jevit jako velmi pozitivní, ale jejich realizace může způsobit nepříjemnosti nebo přímo zlo. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#

Cesta do pekel/pekla bývá/byla dlážděna dobrými úmysly. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Cesta
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
např.
z krize
třetí...
Přívlastek Přívlastek modifikuje význam přísloví v kontextu.
bývá dlážděna dobrými úmysly. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje v transformované podobě ve větě předmětné. [Doklad 1] [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
O pravdivosti přísloví, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, se přesvědčili dokumentaristé z britské televize BBC. Tvůrci seriálu "Inside Story" totiž objevili muže, který údajně ztratil paměť, a ochotně se nabídli, že mu pomohou najít rodinu. To se skutečně podařilo, ale muž místo projevů štěstí zavraždil obě své malé děti. Na Ereze Tivoniho televizní stanici upozornili policisté, když uvedli, že se k nim přihlásil muž s tím, že ztratil paměť a neví, kde se nachází jeho rodina. Blesk, 7. 7. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Jak se říká, cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Právo na soukromé vlastnictví a jeho ochranu ze strany státu je zaručeno ústavou a dalšími navazujícími zákony. I když ústava zná i institut vyvlastnění, vnímá jej jako zcela krajní a mimořádné řešení. Mladá fronta DNES, 21. 5. 2001

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Jejich víra v razantní opatření se projevila ve čtvrtek a v pátek zhodnocením japonského jenu o čtyři, resp. o tři procenta na 133,65 JPY za USD. Jako studená sprcha potom zapůsobila zpráva, že se Japonsko zaleklo nepopulárních opatření, kterými je cesta z krize dlážděna. Nezavázala se ani ke snížení daní, ani k vyčistění bankovního sektoru. Bez uzavření nesolventních bank a použití peněz daňových poplatníků na vyplacení věřitelů však bude japonské bankovnictví, již teď se prohýbající pod 80 bilióny JPY (590 miliard USD) špatných úvěrů, dále chřadnout.Hospodářské noviny, 22. 6. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Socialistické zřízení pozřelo samo sebe - ale s jeho pohrobky a pozůstatky bojujeme dodnes ... A také nám zůstal Vladimír lljič. Už asi ví, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Teď za trest musí ležet v mauzoleu, ačkoliv chtěl být pohřben mezi svými příbuznými, a za jediný klad jeho současné situace se dá považovat to, že je permanentně namazaný.Deníky Bohemia, 24. 1. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="cesta"]{0,3}[word="dlážděna"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«