Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar v praksi le s težavo uresničimo, kar smo si zadali, pa četudi imamo najboljše namene. [Zgled 1]

Dober namen sam po sebi ni dovolj za dosego cilja in lahko celo vodi stran od njega. [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Pregovor je v pomenu, da je zaradi pomanjkanja volje težko doseči zastavljene cilje, sopomenka pregovora Duh je voljan, ali meso je slabo.

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Pot v pekel je vedno tlakovana z dobrimi nameni. [Zgled 5]
Pot v pekel je tlakovana tudi z dobrimi nameni. [Zgled 3]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Precej nerodno je namreč, če predsednik vlade nagrajuje že sam predlog, da bi lahko bili državni uradniki z državljani bolj prijazni (kot doslej) oziroma predlog, na kakšen način biti bolj prijazen s porabniki birokratskih storitev. Predlogov, kako biti bolj prijazen, je seveda veliko, še največ pa jih lahko odgovorni poiščejo pri prosilcih za osebne dokumente ali pri godojevsko čakajočih na izpiske iz katastrov. Podeliti povprečno mesečno bruto plačo za dober namen pa je lahko sila sporno. Tudi pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni... FidaPLUS

[Zgled 2]
Prenekateri zdravilci na moje opozorilo, da simptomatsko energijsko zdravljenje ni najbolj koristno, še posebej pa takrat, kadar posegajo v biopolje osebe brez njene vednosti, odgovorijo, da jih vodi Bog. Največkrat je to prošnja enega od zakoncev, da poskuša pomagati drugemu zakoncu, ta pa ponavadi o tem ničesar ne ve. Dober namen tu dejanja ne opravičuje. Ob tem se spomnim na pregovor »Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni". Slepo slediti svojemu prepričanju pa je lahko past, v katero se najhitreje ujamejo močni in tisti z veliko znanja. FidaPLUS

[Zgled 3]
Zdi se mi, da ne bi bilo daleč od resnice, če bi celo trdili, da vsi nekoga uporabljamo in smo hkrati uporabljani. Z različnimi nameni, slabimi in dobrimi. Ve se, kam peljejo slabi. A pot v pekel je, kot pravijo, tlakovana tudi z dobrimi nameni. FidaPLUS

[Zgled 4]
Vsekakor je fundamentalizem zelo zapletena reč, tudi na Slovenskem, kjer govorimo bolj ali manj le iz svojega ega in životarimo v svojih enoumnostih. Vsaj tako nas vidijo nekateri, ki bi nas hoteli bolj poenotiti, seveda v dobrem, ne slabem, to naj bi menda bilo jasno. A pot v pekel je tudi menda tlakovana z dobrimi nameni. Zato naj fundamentalisti kar odpišejo nebesa. FidaPLUS

[Zgled 5]
Ampak kdo je tisti, ki bo odločal o pravilni sposobnosti vsake posamezne ženske? Kje so jasne meje? Seveda jih ni. Švedska grozljivka je postregla z vrsto konkretnih primerov, ko so avtoritarni starši v komplotu z zdravniki sterilizirali mlada dekleta samo zato, ker so se jim zdela preveč radoživa. Ali premalo zrela ali odgovorna. Jasno, vsako takšno podlo in zanikrno nasilje se v trenutku sprevrže v zlorabo. Pot v pekel je vedno tlakovana z dobrimi nameni. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
pot_v_pekel_je*

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«