A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az is okozhat kárt, bajt, akit a legjobb szándék vezet, ezért elsősorban nem a szándék, hanem az eredmény alapján ítélik meg a cselekedeteinket. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. [Példa 9] [Példa 10] A különbség a fő variánshoz képest csak a jó szándékkal szerkezet egybeírásában van.


Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Ahogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, úgy szintén merő jó szándékból 1989-ben bekerült az alkotmányba, hogy Magyarországon – minden további korlátozás nélkül – jogorvoslattal lehet élni a bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntések ellen, amelyek valaki jogát vagy jogos érdekét sértik. E passzus azt eredményezte, hogy bagatell ügyek árasztották el a hazai igazságszolgáltatás fellebbviteli fórumait.Heti Világgazdaság 1996/12/14., 101-103

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Alább sok helyről gyűjtött diák-, szülő-, tanárkételyek következnek, és rájuk különféle diák-, szülő-, tanárválaszok. Arról van szó, ami a Sulinet 6 milliárdjából történik. Hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve? Lehet, de a kifelé vezető is. Magyar Hírlap 1998/04/21., Magyar Hírlap-COMPUTER C. ROVAT

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ezekkel az igazolványokkal visszaélve azok, akik nem a lakóhelyükön tartózkodtak, többször is leszavazhattak. Hitelesnek tűnő számítások szerint a kommunisták talán két mandátumhoz jutottak ezáltal. A 411 fős országgyűlésben ez se nem osztott, se nem szorzott. Kétségtelen viszont, hogy ez a nem éppen bölcs és célravezető akció súlyos erkölcsi kárt okozott; előhangja volt annak a szomorú korszaknak, amikor némely kommunista vezető úgy gondolta, a munkáshatalom érdekében bármiféle eszköz igénybe vehető. A régi közmondás szerint a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Az 1947-es választások után az ellenzék még egy kétségbeesett kísérletet tett a hatalom megszerzésére. A Kisgazdapártból kivált pártok vezetői igyekeztek rávenni volt pártjukat, hogy a Kisgazdapárt lépjen ki a koalícióból, s velük alakítson kormányt. Ezt ugyanúgy elutasították, ahogy csődöt mondott a jobboldali szociáldemokratáknak az a kísérlete is, hogy pártjuk a kommunisták kizárásával alakítson koalíciós kormányt. Végül is az új kormány a kisgazdapárti Dinnyés Lajos elnökletével alakult meg, öt kommunista, négy-négy kisgazdapárti és szociáldemokrata s két parasztpárti miniszter részvételével. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Arcképvázlat történelmi háttérrel; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1982

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ági ugyanis örökölt. Az amerikai nagybácsi ugyan már jó régen meghalt, de akkor még Ági férje élt, mi több, Ági anyósa is. Az elhunyt nagybácsi pedig az anyósnak volt a testvére, tehát elsősorban Ági rokonai örökölték meg azt a hét tonna dollárt, ami aztán teljesen őrá maradt, mivel fentebb említett rokonai idő előtt jobblétre szenderültek. Ági tehát gazdag özvegy lett, öreg hölgy, ám a Dürrenmatt - drámából megismert Claire okossága és gonoszsága nélkül. Közhely, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, de Ági esetében megint bebizonyosodott a régi igazság. ( Csak a jó szándékban vagyok bizonytalan, a többi stimmel... ) Ági ugyanis beleszeretett a szomszédjába, a víz - és fűtésszerelő Jóskába. Ez még nem lett volna baj. Csakhogy Ági ezek után Jóskáék minden kívánságát teljesítette. Népszava; Cím: Opel , sose kop ' el; Dátum: 1998/12/09

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
- Azon a héten, amelyen a képviselőink a választókerületükben dolgoznak, lakossági rendezvényeken próbálják kikérni az emberek véleményét stratégiai kérdésekről, törvénytervezetekről, az MSZP konkrét javaslatairól. Ha nincs parlamenti nyilvánosság, akkor legyen parlament melletti nyilvánosság, amely nem feltétlenül az utcát jelenti tehát, hanem higgadt, józan beszélgetést. - Öncélúnak tűnik az MSZP véleménye, amikor siratja, hogy kevesebbet szerepelhet a nyilvánosság előtt. A párt elsiklik a kormányzati érv fölött, amely szerint a törvényalkotás minőségjavítása a cél. - Régi magyar mondás szerint a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Egyetlen felelős politikus sem vonja kétségbe annak szükségességét, hogy kevesebb selejtet kell gyártani a törvényhozásban. Nem tudom azonban belátni, miért lenne záloga a jobb parlamenti munkának a háromhetenkénti plenáris ülés. Ráadásul a parlament előzetes programjából egyelőre úgy látszik, hogy igen kevés a fajsúlyos, érdemi előterjesztés. A kormány a jelek szerint lelassult, csak a papírgyár fog működni. Magyar Nemzet; Cím: Csökken a kormány ellenőrzése; Szerző: Moldoványi Tibor; Dátum: 1999/01/30

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Mindezt elismerve és a " kibicnek kuss " népbölcsességet észben tartva sem tudom a kitűnő politológus, Pokol Béla kollégám A politikai demokrácia garanciái címmel megjelent vitacikkét válasz nélkül hagyni. Ha jól értem a gondolatmenetét, a magyar média - nyomtatott és elektronikus - kézi vezérléses parlamenti szabályozásra szorul, mert a közvélemény formálásában és a választási eredmények eldöntésében a szerinte döntően szociálliberális érdekek és értékek fatálisan prejudikálják az állampolgárok véleményét és szavazási preferenciáit. A probléma megoldását Pokol három új intézmény - egy országgyűlési médiaelemző bizottság, egy állami sajtófejlesztési alap és egy országgyűlési közvélemény-kutató intézet - létrehozásában látja. A sokféle válaszadási lehetőségek közül azzal kezdeném - tisztelt kollégám szíves megértését kérve a nem szándékolt szójátékért -, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, mert az általa javasolt medicina sokkal inkább alkalmas a ( képzelt ) beteg sírba küldésére, mint meggyógyítására. Kezdjük az elején. Színigaz, hogy a huszadik század végén az állampolgárok döntő többsége hírfogyasztóvá vált. Az is igaz, hogy közülük nagyon kevesen rendelkeznek politológiai diplomával, tehát a javaslattevőnk által implicite infantilisnek vélt társadalmi többség könnyen áldozatul eshet szűk pártérdekek által motivált és a médián át - szublimált vagy expressis verbis - kommunikált politikai manipulációnak. Magyar Nemzet; Cím: A médiafogyasztó előbb vagy utóbb átlát a szitán; Szerző: Tőkés Rudolf; Dátum: 1997/09/15

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Hitük szerint nemes célt szolgáltak a kísérletező kedvű tudósok, akik évekig megfeszített munkával dolgoztak az atombomba előállításán. A Manhattan-terv sikerére, az 1945. július 16-án Új-Mexikóban felrobbantott első bomba születésnapjára mégis felemás érzelmekkel emlékezik a világ: az atomfegyver rettenetes kockázatot, félelmet és megélt szenvedést csempészett generációk életébe. Visszaút – habár zseniális koponyák százszorosan megbánták, hogy részvételükkel kikövezték a nukleáris pokolba vezető utat – nem volt. Magyar Hírlap 1995/07/15., 2

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Higgye el, rengeteg nyálat kell letörölni magunkról, míg szakszerűen megtanulunk kételkedni és undorodni. Ha nem ért félre, elmondok egyet és mást védekező ösztönömről - még önnel kapcsolatban is. Hiába tudtam az eszemmel, hogy aki a csillagok alá küld engem megtelítődni, a mindenséget nem állíthatja föl rókacsapdának - a gyanakvást nem tudtam teljesen kiszellőztetni magamból. Legjobb, ha nem dőlsz be semmiféle jó szándéknak - sutyorogták az ösztöneim. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. S egyébként is, mit tudja az ártatlan agy, mi minden megtörténhet az ő világos körein kívül. Mi minden megtörténhet sötétségben. Mert ha az emberi gonoszság határtalan, akkor az emberi találékonyság is az. Lehet, hogy az egész levél se más, mint közönséges cselvetés. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tenger és diólevél I-II.; Szerző: Csoóri Sándor; Dátum: 1994

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Tisztelt Képviselőtársaim! Ilyen késő esti órákban nem akarom hosszan húzni az időt, de mégis ezzel a törvénytervezettel kapcsolatban néhány gondolatot el kell mondanom. Én nem vitatom a törvénykezdeményező jó szándékát, de a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve, és úgy tapasztalom, hogy ez a pokolba vezető út nemcsak káoszt, hanem öt nagyon komoly pokolbugyrot is fölvet vagy elénk varázsol, amit Dante rajzolt meg hajdanán. Először is: én csodálkozom rajta, hogy a Pénzügyminisztérium 3-3, 5 milliárd forintról beszélt. Ebben benne van az, hogy eleve számolnak arra, hogy nem fogja mindenki az egy százalékot felajánlani valahová, mert költségvetési irányszámok szerint ez körülbelül 500 milliárdos személyi jövedelemadó ' 96-ban, ebből 5 milliárd vagy legalábbis 4, 8 milliárd lenne az egy százalék. Vagy pedig egy nagy csalafintaság van benne, hogy a túltervezett bonyolítási költség - és ez lesz az egyik bugyor, amelyikről majd szeretnék majd szólni - elvisz ebből a 4, 5 milliárd vagy 5 milliárd forintból 1, 5 milliárdot vagy 2 milliárdot. A másik: ismerve Rabár Ferenctől Medgyessy Péterig a pénzügyminiszterek logikáját, nagy a gyanúm, hogy most szívesebben húzatnák a fogukat, minthogy ezt a törvényt elfogadtatnák a parlamenttel, mert a költségvetésből visz el pénzt, még meg olyan pénzt, amelyik körül nagyon sok botrány lesz, és nagyon sok interpellációt fognak kapni a pénzügyminiszterek. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. TAKÁCS PÉTER ( MDF ) :; Dátum: 1996/12/03

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Addig, amíg az alapkérdéseket nem rendezzük, tehát nem dönti el a törvényhozás vagy a kormány, hogy a munkajövedelmek mily mértékben tükrözzék nem az európai átlagot, hanem a teljesítményhez viszonyított európai átlagot, és nem erre tervez és alapít társadalombiztosítási és egyéb közterheket és behajtásokat, addig ez a kérdés megoldhatatlan. Addig ez a törvényjavaslat hiába jószándékú, hiába üdvözlendő a Magyar Demokrata Fórum részéről, mint egy újabb kísérlet. Sajnos az, hogy valaki jót igyekszik cselekedni, még nem garancia arra, hogy a cselekedete valóban üdvös lesz. Hiszen, ahogy a kínaiak mondták, a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. KIS GYULA JÓZSEF ( MDF ) :; Dátum: 1996/06/11


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«