Št. Ali se naj učenci učijo češke pregovore, ki izražajo naslednje? Jezik nalog in vaj Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
3 Zbiranje enakih ali dopolnjujočih se enot s pozitivnimi ali negativnimi posledicami ali poenotenje v značaju ali po zunanjosti Češčina Skupne značilnosti
7 Moč in vztrajnost upanja ali zadržki pri pričakovanjih Češčina Upanje
11 Trajnost, minljivost in pojavne oblike ljubezni v življenju Češčina Ljubezen
15 Prevlada in pojavne oblike resnice ter kaznovanje laži Češčina Resnica

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«