Chudoba cti netratí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje životní postoj, podle něhož se člověk, který se ocitl v nouzi, nemusí za svůj stav stydět. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Podstatné jméno, např. skromnost.
cti netratí. [Doklad 2]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Kapitalismus se dávno smířil s vědomím, že chudobu vymýtit nelze, že lze jen odstraňovat její nejtvrdší projevy a důsledky. A nepohrdat jí: Ve vyspělých zemích obvykle nikdo krom části bohatých namyšlenců nepohlíží na chudé lidi s despektem. V praxi tam platí, že chudoba cti netratí. Záchranná sociální síť je v západní Evropě naprostou samozřejmostí, nikdo ji nezpochybňuje. Lidové noviny, 19. 2. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
"A tak vznikla Nová generace jako součást kampaně SDK. Autentické šlapání do pedálů se ukázalo být lepším tahem než import snobské Shifferové či Depardieua v podání magnátů z HZDS. Skromnost cti netratí, a to na Slovensku platí obzvlásť. K základní trojce se v průběhu jízdy na kolech přidávaly desítky, ba někdy i stovky sympatizantů. Ne vždy byly reakce okolí tak vstřícné. Reflex, č. 48/1998

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Netvrdím, že jen učitelé-boháči učiní duši našich dětí zdravou a bohatou, ale chudá uštvaná učitelka, nebo učitel, který si místo sebevzdělávání a přípravy přivydělává roznášením letáků, také ne. Chudoba cti netratí, ale jakoby se stalo. Britské listy, 9. 10. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="čest"]{0,2}[lemma="tratit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«