A szegénység nem szégyen. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Olyankor mondják (néha tréfás (ön)vigasztalásként), ha nincs valamije az embernek, amire éppen szüksége volna, vagy ha mások előtt, nyilvánosan is megmutatkozik szegénysége. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

A szegénység nem szégyen (csak kellemetlen). A kifejezés néha kiegészül ezzel a kissé ironikus megjegyzéssel is.
[Példa 2] [Példa 4]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Egyesületünk egy ingatlant kapott a Rákóczi úton ingyenes használatra, itt szoci-ális ruhaboltot működtetünk, használt ruhát, cipőt árusítunk 50-100 forintért. A maglódiak – többségükben intelligens, értelmes, iskolázott, vagy „csak” jó emberek lévén – hamar megértették, hogy a szegénység nem szégyen –, hozzák és veszik a holmit.Belegquelle

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Jóska is feljön kuglizni, elvadult, öreg farkas kutyáját is felhozza, hogy produkáltassa. Olga egy német hívő testvérrel ment el Csaholcra, Matild nénivel együtt, a gyerekek egyedül maradtak otthon Angéla fekteti és mosdatja őket. Jóska hazafelé beinvitál kis Matildkáékhoz, ahol Matildkán és a húgán, a gyerekeken kívül bent ül Gizi és Bözsi is. A férj nem jön be félrehívnak és Gizi elmondja: nem főztek eleget, nincs mivel megkínálniuk, a srác azért nem jött be mert szégyenli a szegénységüket, pedig a szegénység nem szégyen csak kellemetlen. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: dr. Demszky Gábor írásai — 1968-1990.

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
"A szegénység nem szégyen "; a közmondás tapintatos. Hogy akkor hát mi a szégyen - nem mondja ki. Bizony a gazdagság a szégyen; a szűk körű gazdagság a széles körű világnyomor közepén. S mivel a gazdagság viszonylagos: többé-kevésbé szégyenben élünk mind. De mivel a szegénység is viszonylagos, szégyenünket ritkán ismerjük el. Minden nemzet a szegényeit titkolja, s a gazdagjait reklámozza. A képeslap szállodasort - nem nyomornegyedet mutat. Ami kellemetlen, ami zavarja az elképzelést, ami bűntudatot ébreszthet, arról a legjobb tudomást sem venni. Úgy tetszik, még a hazugságot is könnyebb elviselni, mint a szégyent. Magyarországon nincsenek szegények - ki lett itt hirdetve, évtizedeken által -, s aki mégis észreveszi, az gyanús. Az a félvak-félsüket, langyos közmegegyezés bomlasztója. Ha pedig megpróbál tenni is valamit, az már egyenesen veszélyes. A " törvénytelen " jót cselekvő, a személyes felelősségű, a " hivatalosság " mögé nem búvó: már-már ellenség. Így volt ez mindmáig. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az együttlét - A töve és a gallya; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1997

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Aki felelős tetteiért, mércére talál, csak űzze a tisztánlátás szenvedélye, hiszen erkölcsi érzület senkitől sem tagadtatott meg, csupán mi fojtjuk el balga hitünkben azt remélve: hátha terheinktől is megszabadulunk így. Ismert például, hogy a szegénység nem szégyen, legföljebb kellemetlen. Kivetnivalót abban sem lelünk, ha foltozott a nadrág, feltéve, hogy nem lóg ki a becsület. Az ártatlanul elszenvedett pofon sem oly fenemód gyalázatos, a védtelen áldozat fenyegetése, ütlegelése viszont annál dicstelenebb. Tragédiában bővelkedő történelmünk kit felmagasztal, kit lealjasít, de engedi, hogy válaszszunk: azok leszünk -e, akik ütnek vagy akiket ütnek.Magyar Nemzet; Cím: Hőssé a körülmények gyúrnak ...; Szerző: Sneé Péter; Dátum: 1997/09/26

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
- Nem értelek, őrmesterkém, ha nincs staubod, nincs staubod. A szegénység nem szégyen, de miért kell akkora felhajtást csinálnod belőle?! Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A törvény szolgája és egyéb történetek; Szerző: Moldova György; Dátum: 1982

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 11] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle %

[Példa 12] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 13] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 14] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 15] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 16] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 17] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 18] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 19] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 20] (Szakasz Tipikus használat a szövegben):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 21] (Szakasz Tipikus használat a szövegben):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

[Példa 22] (Szabad példa):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle


[Példa 23] (Szabad példa):
Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«