Impresum#

Projekt sodi v sklop evropskega programa Vseživljenjsko učenje - podprogram Večstranski projekti (2007-2013).

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina je izključna odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Projekt: SprichWort (2008-2010)

Referenčna številka: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

Uredniki: izr. prof. dr. Vida Jesenšek, prof. Peter Ďurčo PhD, dr. Kathrin Steyer, univ. doz. dr. DI Denis Helic, dr. habil. Tamás Forgács, mag. Libor Marek.

E-pošta: dhelic@tugraz.at

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«