Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, többet ér a biztos kevés a bizonytalan soknál; jobb azt választani, amit azonnal megkapunk, mint azt, ami ennél nagyobb értékű ugyan, de még bizonytalan. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondást gyakran használják elferdítve is. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
…a csütörtöki MDF-elnökségi ülés után kifelé egyértelműen azt kommunikálták, hogy a Békejobbot eszköznek tekintik, amely elősegítheti, hogy a 2002-es választások után a maihoz hasonló összetételű kormánykoalíció jöhessen létre. Ami magyarra lefordítva a párt(vezetőség) jelenlegi sanyarú helyzetét, azt jelenti: jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, az ellenzék egyelőre makkal álmodik, pillanatnyilag mi nem jelentünk veszélyt a polgári egységre. Magyar Hírlap 2000/09/2., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Elvetélt alkotmányozás Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. A jelek szerint ma így okoskodik az alkotmányozó honatyák többsége. Legalábbis azok, akik - nem gasztronómiai okokból - úgy határoztak, hogy az önként vállalt, de már kissé terhes alkotmánymódosítási moratóriumot félretolják. Figyelmüket a továbbiakban az alaptörvényt azonnal módosító törvénycsomagra koncentrálják. Magyar Nemzet; Cím: Elvetélt alkotmányozás; Szerző: Bodnár Lajos; Dátum: 1997/03/20

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
De az állam nyugdíjadóssága nemcsak a nyugdíjasokkal, hanem az aktívakkal szemben is fennáll. Hiszen aki már húsz éve munkába állt, az eddig ugyancsak tetemes befizetésekkel gyarapította a nyugdíjalapot, így az állam neki is tartozik. Hogy pontosan mennyivel, az a várható élettartam és a nyugdíj kiszámítására vonatkozó jelenlegi szabályok - azaz a nyugdíjígérvények - alapján dönthető el. A különböző időpontokra érvényes nyugdíjígéretek természetesen nem összegezhetők mechanikusan. A ma esedékes 10_000 forint akkor is többet ér, mint a holnapi, ha nincs infláció - egyszerűen a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok alapján. A különböző időpontokban érvényes nyugdíjköveteléseket ezért a nyugdíjadósság megállapításakor a kamatok figyelembevételével a már említett jelenértékre számítják át, vagyis minden állami tartozást azonos időpontra vonatkoztatnak. Nyugdíjadósságnak az állam összesített - valamennyi aktív és nyugdíjas nyugdíjjogosulttal szemben fennálló - nyugdíjtartozásának jelenértékét nevezzük. A nyugdíjadósság jelenértéke csak úgy csökkenthető, ha a kormányzat a már bizonyos nyugdíjjogosultságot felhalmozott, de még aktív dolgozókat ráveszi, lépjenek át egy új rendszerbe. Az átállás kétségkívül értéktelenné teszi a már megszerzett jogosultságokat. Élet és Tudomány; Cím: Nyugdíjadósság; Szerző: Sz._K.; Dátum: 1997

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ha viszont az olvasóknak mondjuk 25 százaléka pályázik 100 dollárra, és senki sem kap semmit, akkor annak, akik a 100 dollárt célozta meg, nem kell, hogy különösebb lelkifurdalása legyen a többiekkel szemben, hiszen ha ő történetesen szerényebb lett volna, akkor sem nyert volna senki. Így aztán senkire sem lehet rámondani, hogy miatta lett a Science 84 olvasóközönsége összességében több millió dollárral szegényebb, hiszen a felelősség eloszlik a sok rámenős pályázó között, egy-egy ember alig hibáztatható. Mindez azt mutatja, hogy a Science 84 játéka valóban velejéig csapdahelyzet. Az aranyszabály alkalmazása itt arra vezetne, hogy pályázzunk csak szerényen 20 dollárra, mivel nyilván azt szeretném, hogy mások ezt tegyék velem szemben. Különben is: jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. De ez, sajnos, nemcsak a mindenki számára biztos nyereséget jelenti, hanem egyszersmind a nagy nyerési lehetőségek biztos kihagyását is. Más szóval azt, hogy távolról sem használjuk ki optimálisan a Science 84 mint környezeti erőforrás által nyújtott lehetőségeket. Egy olyan emberfajta, amely ezeket a lehetőségeket jobban ki tudja használni, evolúciós előnybe kerülhetne velünk szemben. Élet és Tudomány; Cím: Egymillió dolláros játék; Szerző: Mérő László; Dátum: 1997

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Szlovákia esetében még meg lehetett kockáztatni a kísérletezést: hátha egy mai veréb többet ér, mint egy holnapi túzok, hátha egy sok kívánnivalót maga után hagyó szerződés kitágítja a szlovák szűkkeblűséget. Magyar Hírlap 1995/05/10., 6

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Igen, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, jobb ma egy bevásárlóközpont, mint holnap egy KGST-piac, valamint jobb ma belépni a NATO-ba, mint holnap a Szovjetunióba, és akkor még az Európai Unióról nem is beszéltem… Magyar Hírlap 1998/03/14., 7

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Persze valószínűleg senki se nyer, csak az az úr, aki már nyilatkozott is, hogy ő húszezerért árusítja a félmilliót érő kupakot. Mert az, akinél az egyetlen darab ba-los van, tőle fog vásárolni, nem a két és fél milcsit kérőktől. És jobb ma egy túzok, mint holnap egy sült galamb a szájba. Magyar Hírlap 1996/03/5., 7

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Persze kevesebb, mint amit annak idején Dávid akart, ahhoz képest viszont nem csekély, hogy az MDF az utóbbi időben rendre elvétette az alku lépéseit. Mindenesetre az elnök asszony prolongálta pártja névleges túlélését, s kielégítette a " megélhetési politikusokat ". Kockázat nélkül jelentheti ki, hogy az MDF saját erőből is bejutott volna a parlamentbe, mert az ellenkezője már sohasem fog kiderülni. Mondhatja ( mondja is ), hogy a közös listán a Fideszé mellett mindenütt ott lesz az MDF logója, amiből, ugye, világosan kitetszik, hogy az MDF íme, " egyenrangú " partner. Egyszóval a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok fundamentális bölcsességének álláspontjára helyezkedhet. Még akkor is, ha magyarán mondva mindez annyit tesz, hogy noha a Fidesz szippantó szándéka változatlanul fennáll, de azért az MDF tüdejében momentán van még levegő - mert egyelőre adagolják neki. Ezzel együtt botorság volna mindebből azt a következtetést levonni, hogy Dávid maga is " megélhetési politikus ". Nem, az elnök asszony sokkal inkább makacs utóvédharcos. Magyar Hírlap; Cím: Galló Béla; Szerző: A szerző politológus; Dátum: 2001/09/06

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Így zárásként, a családpolitikai vitanap végén, azt hiszem, sok okos gondolat elhangzott, sok diagnózis, sok probléma említésre került. Amit mi itt, parlamenti képviselők tehetünk, hogy megnézzük azt, ezen gondok, problémák a mi eszközeinkkel, az államigazgatás eszközeivel hogyan oldhatók meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre, milyen alternatívák állnak rendelkezésre, és a sok, napi apró gond és törvénymódosítások mellett a hosszú távú szempontok fontosságára ráébredjünk. Mert " jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok " - mondja a magyar közmondás; nekünk tudni kellene ezt a magyar közmondást, és ennek megfelelően kellene néha a politizálási gyakorlatunkat alakítani. Tehát cselekvési programok kellenek. Kellenek rövid, közép - és hosszú távú elképzelések, és azt hiszem, hogy a kormányzat egyes szereplőinek, a minisztériumoknak sokkal hatékonyabban kellene tudni együttműködni ahhoz, hogy a sok bába közt ne vesszen el a gyermek. Országgyűlési Napló; Szerző: MÁDI LÁSZLÓ ( Fidesz ) :; Dátum: 1996/02/28


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«