Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší obětovat veškeré úsilí dosažení realistického cíle, než se upínat k nejistým cílům spojeným s velkým rizikem a malou nadějí na uskutečnění. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví slouží nejčastěji k popisu finančního profitu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. [Doklad 3]
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se objevuje v aktualizovaném kontextu, často ve zkrácené podobě. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Anketa mezi obyvateli Černé Hory a Boskovic, tedy v obcích, které již prodaly práva hospodaření s akciemi Jihomoravské energetiky, potvrdila nejednotnost názorů lidí na tento problém. V odpovědích se ovšem také odrazily jejich zkušenosti s kapitálovým trhem, které získali většinou jako drobní akcionáři v kupónové privatizaci. "Když to vezmu podle své zkušenosti, tak zatímco manžel s prodejem čeká a letos na dividendách nedostal ani korunu, já jsem své akcie prodala ihned a peníze mám. Myslím si, že v tomto případě udělali zastupitelé dobře, protože lepší vrabec v hrsti než holub na střeše," řekla pětapadesátiletá ekonomka Milena Přikrylová z Boskovic. Mladá fronta DNES, 15. 5. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
A to zejména do skupiny akcií pro město strategických" řekl Berka. Podobnou strategii jako Ostrava okolní města a obce nemají. Mnohdy, pod tíhou nedostatku finančních prostředků, akcie nabízejí k prodeji. "Často je pro ně lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, a tak pokud starosta potřebuje například dokončit plynofikaci obce či postavit novou školu, vypomáhá si finančně prodejem akcií," řekl předseda Sdružení obcí severní Moravy Bohumil Procházka. Většina obcí a měst tak minulý rok prodala svá práva k akciím Severomoravské plynárenské společnosti. Mladá fronta DNES, 21. 1. 1999

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
VZP navrhuje amnestii pro neplatiče Praha - Horentní, desetimiliardová suma, kterou firmy dluží na zdravotním pojistném, přivedla Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na kacířskou myšlenku: Což takhle odpustit neplatičům na čas penále, a tak z nich vymoci - podle hesla "lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše" - alespoň něco? Samotný dluh neplatičů činil podle údajů VZP ke konci roku 5,6 miliardy korun, penále dalších 4,7 miliardy. Návrh na jakousi dočasnou amnestii je zmíněn v materiálu, který předložila VZP vládě. Má jít o jedno z opatření. Mladá fronta DNES, 13. 5. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Zklamán rozhodnutím schůze byl i Jan Stropek z Chlumu u Křemže, který si v Doudlebské uložil sto tisíc korun. "Jsem pro zrušení záložny, abychom dostali alespoň pojištěných osmdesát procent, protože nechci doufat, že za pár let možná něco dostanu. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše," přirovnal Stropek. Vedení spořitelního a úvěrového družstva však nakonec přesvědčilo většinu lidí o dalším pokračování činnosti jako o lepší variantě. "Pokud se situace uklidní, věřím, že tak do půl roku budeme zase fungovat normálně - tedy průběžně přijímat. Mladá fronta DNES, 31. 1. 2000

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Předseda příslušného výboru Poslanecké sněmovny Miroslav Beneš, zvolený za ODS na Budějovicku, uvedl během konference pro náš list, že sice ČR může s pomocí EU pro své regiony počítat, ale "nebude už tolik vychvalovaný holub na střeše, spíš vrabec v hrsti". Vstřícnější názor formuloval pro náš list další účastník fóra, senátor Josef Jařa, zvolený na Opavsku jako nezávislý a působící v klubu čtyřkoalice : "Za nejpodstatnější považuji, že princip solidarity a pomoci slabším zemím a regionům EU se v žádném případě neopouští. Hospodářské noviny, 22. 5. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="vrabec"]{0,2}[lemma="hrst"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«