Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že při společném úsilí závisí celkový výsledek do značné míry na nejslabším článku týmu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se nemusí vždy vztahovat na člověka a jeho schopnosti, lze jej použít i při charakteristice věcí materiální povahy. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Jako psycholog amatér vycházím z mentality národů, v Řecku to půjde úplně v pohodě," řekl Panuška. "Stačí si jen vyčíhnout správný okamžik." Vyznává teorii, že každý řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek." Tam bude 10000 organizátorů a všichni to budou dělat poprvé, zatímco já jako veterán mám bohaté zkušenosti," směje se klukovsky sedmatřicetiletý Panuška. Lidové noviny, 10. 8. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Inovační cykly se zkracují - nové tiskařské stroje a další tiskařská zařízení jsou uváděna na trh ve stále kratších intervalech. Chce-li dnes být tiskárna úspěšná, musí používat co nejmodernější technologie založené na digitálním přenosu textů i obrázků. Digitalizace však skrývá i jistý problém - každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Sled digitálních operací je technologicky dost náročný a občas se stává, že data do tiskárny "netečou", neboť někde došlo k závadě, data jsou nekompatibilní a podobně. Lidové noviny - informatika, č. 270/1998

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Za každým z lidí bydlících v tom či onom místě se skrývají tisíce korun, které příslušná radnice dostává v podobě daní. Říká-li se o statistice, že je to přesná hra nepřesných čísel, pak má to úsloví pravdu. Každý řetěz je totiž silný jako jeho nejslabší článek - a tím nejsou zdaleka jen ti, kteří odesílají a sčítají ohlašovací lístky a další dokumenty. Jsme jím i my sami. Deníky Moravia, 10. 3. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="řetěz"]{0,3}[lemma="silný"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«