Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb (lánc)szeme. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy minden rendszer annyira lehet csak erős, mint leggyengébb eleme. [Példa 1] A magyarban nem túl gyakori kifejezés, a Magyar Nemzeti Szövegtárban mindössze három adatot találni rá.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Úgy szép az élet, ha zajlik. A sors útjai kifürkészhetetlenek. Ne csak nézz, láss is. A kavics is felfordítja néha a kocsit. Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb szeme. Igyekezz kitűnni, de óvakodj feltűnni. Aki nem tanult meg engedelmeskedni, az nem tud parancsolni. Az önuralom a legbiztosabb önvédelem. Saját jólneveltségünk a legjobb oltalom mások rossz modorával szemben. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az érdekképviseletek és az üzleti partnerek mindehhez a szakmai garanciát tudnák nyújtani. Be kell látni, hogy az EU-csatlakozásig tudatosan kell kialakítanunk saját feltételrendszerünket, mert az egész ország, vállalkozásaival, intézményrendszerével együtt tartalékainak feltöltésére vár. Meg kell teremteni a versenyképességhez szükséges tőketartalékot és forgóeszköz-állományt is, mert csak így lehetünk ténylegesen EU-kompatibilisek. A kisvállalkozások ebben a rendszerben hallatlanul fontos szerepet töltenek be, hiszen, ahogy mondják, minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Mi azon dolgozunk, hogy a kis-vállalkozások a legerősebb láncszemmé váljanak. Magyar Nemzet; Cím: Csoda , hogy még élnek a kisvállalkozások; Szerző: Megyeri Dávid; Dátum: 1997/09/15

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A pénzt elő kell teremteni. Franka Tibor: Tehát, ha van a magyaroknak pénze, akkor vegyék meg Kárpátalját, vegyék meg a Felvidéket, vegyék meg a Vajdaságot, vegyék meg Erdélyt? Kossányi Miklós: Minden lánc csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme, tehát a ránk kényszerített trianoni láncot egy ilyen fölvásárlással lehet elszakítani, mert a magyar élni akarás, a magyar ész, az egy jobb létet fog teremteni és a gazdaság fogja eldönteni a további történelmet, nem a politika. Magyarországon először sajnos ki kell halni annak a megfélemlített generációnak, aki még ma is emlékszik a " csengő frászra ". Azért örülök az Orbán-kormánynak, aki tulajdonképpen nem viszi ezt a politikai hátizsákot magával, nem él a félelmek, a börtönök világában, hanem tud előre nézni. Más országokban is úgy van ez. Ez a fiatal generáció fogja sokkal könnyebben megoldani ezt a nehéz problémát, mint a mostani politikusok, akik ezen gyötrődnek. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Határon túli magyarok Trianonról - 2.rész; Szerző: Vasárnapi Újság; Dátum: 2000/06/04


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«