Veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar je za uspešnost česa enako pomemben vsak del neke celote, četudi se sprva zdi, da ima en del večjo ali bistveno, drugi del pa manjšo ali nebistveno vlogo. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4] [Zgled 5]

S pregovorom spodbujamo k sodelovanju. [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen. [Zgled 5]

Veriga je toliko močna kot njen najšibkejši člen. [Zgled 6]

Vsaka veriga je samo toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen. [Zgled 7]

Veriga je tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen. [Zgled 8]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

toliko lema: tolik

vsaka lema: vsak

samo lema: samo

kolikor lema: kolikor

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Pri vsem skupaj pa ne pozabiti na znano pravilo: veriga je tako močna, kot njen najšibkejši člen. Torej: če boš izoliral 80% najbolj kritičnih površin z najboljšimi in najdražjimi materiali, pri tem pa jih izpustil 20%, bo učinek bistveno slabši, kot če boš z bistveno cenejšimi materiali izoliral vsa kritična mesta. http://www.joker.si/mn3njalnik/index.php?showtopic=165044 (Dostop:16. 6. 2010)

[Zgled 2]

Pomen nudenja prve pomoči v vsakdanjem življenju je najbolj nazorno prikazan na shemi reševalne verige. Sestavljajo jo različni členi, eni na prvi pogled morda bolj, drugi manj pomembni. Seveda je veriga tako močna kot njen najšibkejši člen in če bolje razmislimo, so si členi precej enakovredni. Kaj našemu poškodovanemu pomaga, če se na kraj nezgode pripeljemo vrhunsko usposobljeni reševalci z najsodobnejšim reševalnim vozilom, če mu ne bi nekdo od očividcev že prej pristopil ter mu uspešno ustavil močno krvavitev iz arterije?! Očitno je zelo pomembno, da nekatere izmed pomembnejših ukrepov izvedemo že pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči (NMP) na kraj dogodka in tako sočloveku morda celo rešimo življenje. http://www.pomagamprvi.si/Aktualno/Stanje_potrebe_in_pomen_prve_pomoci/ (Dostop: 16. 6. 2010)

[Zgled 3]

Veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Vsi členi v verigi morajo biti močni in stabilni. Samo tako lahko vzdrži in izpolni svoje funkcije. Tudi mikrohranila sodelujejo v presnovi na tak način: da se dopolnjujejo in podpirajo druga drugo. Le široka paleta mikrohranil ustrezno zadosti potrebe telesa. http://www.inobsmedicus.si/116012/index.html (Dostop: 16. 6. 2010)

[Zgled 4]

Pri sumu na astmo je treba diagnozo potrditi s spirometrijo oz. bolnika napotiti k pulmologu. Le skupno sodelovanje pulmologa, družinskega zdravnika in bolnika vodi v uspešno zdravljenje, kajti veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen, zato se moramo vsi skupaj truditi, da se veriga ne bo pretrgala. http://www.drmed.org/strok/ssi/fajdiga_peto_srecanje/fajdiga_4.php (Dostop: 16. 6. 2010)

[Zgled 5]

Ugotovimo lahko, da imajo tudi veliki finančni sistemi svoje vzpone in padce, njihovi "varuhi pa se morajo prilagajati nastalim razmeram. Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen in v Evropi je trenutno eden od takšnih členov pakt stabilnosti, ki sta ga v bližnji preteklosti kršili, tudi pod grožnjo ogromnih denarnih kazni, dve največji članici evrolanda, Nemčija in Francija. Žal še vedno velja pravica močnejšega in vprašanje, ki je na mestu se glasi, kaj bi se zgodilo, če bi pravila pakta kršila na primer Slovenija. Naj to ostane zgolj retorično vprašanje, saj je naša vlada, vsaj kar se tiče EU, bolj papeška od papeža samega! FidaPLUS

[Zgled 6]

Če se pogaja posameznik, potem v pogajalski stranki ni šibkega člena, ampak je homogena. Kadar se pogaja skupina je velika nevarnost, da so v skupini bolj popustljivi posamezniki. Vešč nasprotnik v pogajanjih bo to opazil in gradil na njih, usmeril svoja "orožja" na te šibkejše člene. Tudi v primeru pogajanj se uveljavlja pravilo, da je veriga toliko močna kot njen najšibkejši člen. FidaPLUS

[Zgled 7]

Izmed štirih komponenet sta najpomembnejši prvi dve. Odklon plovila iz smeri vetra močno povečuje zračni upor, vertikalno gibanje pa z vso težo plovila še dodatno sunkovito zateza sidrno verigo. Če visok val dvigne ladjo v trenutku, ko je sidrna vez do konca zategnjena, se lahko zgodi da popusti sidro - sila potega ga izpuli iz dna, ali pa poči najšibkejši del sistema. Vemo, da je vsaka veriga samo toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen, kar seveda velja tudi za vso ostalo sidrno opremo. Zato moramo, predvidenim obremenitvam ustrezno, dimenzionirati sidra, vse vrvi, verige, spojke, pritrdilne bitve, navijalno opremo in drugo. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jwnqpog0vDgJ:www.jadralniklub-nm.si/media/objave/dokumenti/2010/2009/Sidranje.doc+veriga+je+tako+mo%C4%8Dna+kot+njen+naj%C5%A1ibkej%C5%A1i+%C4%8Dlen&cd=7&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 16. 6. 2010)

[Zgled 8]

Kot pravi pregovor, “veriga je tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen”. Če v informacijskem omrežju odpove en ključen člen, odpove vse ne glede na to kako kakovostno vzdrževano je informacijski omrežje ali kako kakovostne so posamezne komponete informacijskega sistema. Zavedamo se te nevarnosti in tudi njen negativen učinek na poslovanje in prihodke posameznega podjetja. http://www.servis-racunalnikov.si/sistemska-podpora-in-vzdrzevanje/ (Dostop: 16. 6. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
veriga//najšibkejši

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«