Kar se Janezek nauči, to Janez zna.#

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da spretnosti, znanja in navade, ki si jih človek prisvoji v mladosti, ostanejo tudi v odrasli dobi. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

Pregovor je po osnovnem sporočilu, da je mladost pravi čas za učenje, enak pregovoroma Česar se Janezek ne nauči, se Janez ne nauči nikoli več (redko) in Česar se Anžek ni učil, tudi Anže ne zna (zastarelo).

Posebnosti rabe#

Pregovor je pogost v besedilih o vzgoji, učenju, šolanju, ravnanju z otroki in mladimi.

Različice#

Oblikovne različice#

Česar se Janezek nauči, to Janez zna. (Zgled 8)

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Še danes pomnim, kako je učiteljica v enem od nižjih razredov osnovne šole na tablo zapisala pregovor: Kar se Janezek nauči, to Janez zna, se vehementno zasukala na peti, s pogledom premerila vsakega učenca posebej ter nas s posebnim zanosom in dvignjeno glavo vprašala: Otroci, kdo ve, kaj ta pregovor pomeni? Nemo smo strmeli v črke na tabli, silovito razmišljali, se spogledovali, vendar ni nihče zbral poguma za odgovor. Učiteljica je, kot da bi bila vesela naše zadrege, nastopila v svojem bleščečem slogu: Torej, danes ste še premajhni, da bi razumeli pomen tega pregovora, vendar vam zagotavljam, da ga boste nekoč občutili na lastni koži. Za znanje gre, dragi moji. Za znanje! Kar se boste danes naučili, se vam bo že jutri obrestovalo. Če pa boste že v šoli lenarili, tudi pri delu ne bo nič z vami. Vsak Janezek bo nekoč Janez in vsaka Metka Meta. Zatorej se pridno učite, da boste pomemben del naše družbe, ko boste zrasli. Razumete? FidaPLUS

[Zgled 2]
Kakor Janez zdaj govori in se vede in nastopa in viha nos in se norčuje in postavlja, vsega tega se je naučil, ko je bil še Janezek. Kar se Janezek nauči, to Janez zna! FidaPLUS

[Zgled 3]
Kar se Janezek nauči, to Janez zna, pravi star slovenski pregovor in tako narekuje, da je treba z vzgojo za vrednote, kot so strpnost, solidarnost, sprejemanje različnosti, prijateljstvo, mir, varovanje okolja, začeti čim prej, torej že v vrtcu. Kasneje je za marsikaj prepozno, kar tudi v našem okolju nazorno kažejo številni odrasli, ki so zaradi slabega poznavanja drugih in drugačnih v odnosu do posameznikov in posameznih družbenih skupin obremenjeni s hudimi predsodki in neutemeljenim zavračanjem. FidaPLUS

[Zgled 4]
Za vzorce zdravega načina življenja, pridobljene v otroštvu in adolescenci, obstaja večja verjetnost, da se bodo ohranili vse življenje in s tem zagotovili temelje za dejavno in zdravo življenje. Kar se Janezek nauči, to Janez zna! Pridobljeno znanje in izkušnje so ključ do uspeha. FidaPLUS

[Zgled 5]
V smislu pregovora: "Kar se Janezek nauči, to Janez zna", posvetimo kar največjo skrb najmlajšim, da jim bo varovanje okolja postalo samoumevno obnašanje in bodo znali uživati v neokrnjeni naravi zdravo in polno življenje. FidaPLUS

[Zgled 6]
Kar se Janezek nauči, Janez zna, je pregovor, ki velja tudi v smučanju. In če sodimo po udeležbi otrok iz novomeških vrtcev na smučarskih tečajih Rogove šole smučanja na Gačah, bo imela Dolenjska v prihodnosti dobre smučarje in se žičničarjem največjega smučišča v tem koncu Slovenije ni treba bati, da bodo lepo urejene bele strmine samevale. FidaPLUS

[Zgled 7]
Včasih je veljal rek: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« oziroma »Česar se Janezek ne nauči, se Janez ne nauči nikoli več.« Danes pa velja: »Česar se Janezek ne nauči, se Janez lahko nauči - vendar drugače. Novejše raziskave so namreč pokazale, da lahko inteligentnost in sposobnost za učenje z leti celo povečamo ter da so odrasli bolj usmerjeni v vsakodnevne zahteve kot v šolska merila… http://lopes1.fov.uni-mb.si/is2003/Potokar.pdf (Dostop: 8. 4. 2010)

[Zgled 8]
Res je pregovor "Česar se Janezek nauči, to Janez zna", izpet, vendar drži, da je pri samostojnem ravnanju z denarjem natanko tako… http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=1825 (Dostop: 8. 4. 2010)

\

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
Janezek_#1naučiti
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«