Kde niet žalobcu, tam niet ani sudcu.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Opis významu príslovia s kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa takmer výlučne vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Veď v kuloároch sa už nezakryte šepce o snahe novelizovať zákon č. 287 / 1994, ktorý by vyňal TANAP z lona rezortu životného prostredia a požehnal návrat k modifikovanému modelu správy územia predchádzajúceho typu so všetkými kompetenciami ( aj hospodárskymi ). Kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Až čas veru ukáže, odkiaľ záujmové vetry dujú. RNDr. Ján Zuskin „Pri intenzívnej rekreačnej a hospodárskej aktivite ľudí v TANAP - e nie sme schopní zabezpečiť, aby nedochádzalo k závažným, dokonca aj k nenávratným škodám...“ Profit 1998/03

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Šošovková aféra možno pomôže napraviť aj zlý systém Zdravotníctvo je na Slovensku v kríze blížiacej sa kolapsu už niekoľko rokov. Kríza má mnoho podôb. Jednou z nich je i tá, že pacient sa ocitá v područí systému. Takže dnes je na Slovensku pacient rukojemníkom tých, ktorí mu majú pomáhať. O korupcii v zdravotníctve sa síce dlhé roky šušká, ale aj mlčí. Kde niet žalobcu, niet sudcu. Najnovšia šošovková aféra, ktorej podkuruje raz jedna, raz druhá strana, by napokon mohla vyústiť do riešenia problému nášho zdravotníctva - nápravy nefungujúceho systému. To, či ide skutočne o kauzu alebo iba o nafúknutý problém, o ktorom sme vlastne chceli pomlčať (ako je zvykom), v súčasnosti rieši komisia Ministerstva zdravotníctva SR. Tá v týchto dňoch skúma podstatu veci priamo u adresáta, na Očnej klinike Roosweltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Profit 2001/09


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Takýto výklad uvedenej myšlienky potvrdzuje i ďalšia veta z článku "justícia má povinnosť zasiahnuť pri podozrení, že občan je poškodený iným občanom alebo štátom". S takto rigoróznymi tvrdeniami sa však ako sudca nemôžem stotožniť. Predovšetkým preto, lebo súdna moc zasahuje až vtedy, keď sa na ňu niekto, či už štát alebo občan, procesne predpísaným spôsobom obráti (návrhom, obžalobou a pod.). Už v starom Ríme platilo: Kde niet žalobcu, niet sudcu. Z povahy súdnej moci vyplýva, že môže a musí zasahovať až vtedy, keď sa niekto jej zásahu domáha. Až vtedy môže povedať, či, prípadne akým spôsobom, bolo porušené právo. O útokoch na prezidenta, preverovaní podpisov na petičných hárkoch DU, arogancii politikov si aj sudca môže myslieť čokoľvek, avšak v konkrétnom čase a ku konkrétnej kauze (kým nie je žiadaný o jej riešenie) by sa nielenže nemal, ale ani nesmel vyjadrovať. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 2.6.1995


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Názor, že úplatky je potrebné dávať, často zastávajú najmä občania maďarskej národnosti, ľudia vo veku 30 až 39 rokov a občania z dedín. Občania s vysokoškolským vzdelaním si podľa prieskumu skôr myslia, že úplatky je potrebné dávať len niekedy, niekedy vôbec nie. Asi tretina opýtaných sa domnieva, že odmeňovanie lekárov a sestier je príliš nízke a asi tretina to vôbec nevedela posúdiť. Za veľmi nízke považovali odmeňovanie lekárov a sestier skôr občania s vysokoškolským vzdelaním, podnikatelia a obyvatelia veľkých miest. "Kde niet žalobcu, niet sudcu," komentoval fakt, že do ústredia komory neprichádzajú takmer žiadne sťažnosti na lekárov v súvislosti s úplatkami, jeden z predstaviteľov SLK. Ak chce pacient podať sťažnosť na lekára, ktorý si vypýtal úplatok, môže tak urobiť u samotného riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, na regionálnej lekárskej komore alebo na odbore kontroly ministerstva zdravotníctva. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 25.8.1995

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Okresný súd v Žiline týchto páchateľov odsúdil už v auguste minulého roka na osem mesiacov odňatia slobody. Polícia nijaké podnety alebo oznámenia týkajúce sa rasovej diskriminácie, ublíženia na zdraví alebo urážky na cti z rasových pohnútok nedostala. M. Brodziansky ďalej uviedol, že ak Združenie rómskych detí a mládeže v Žiline alebo jeho predseda Vojtech Baláž evidovali útoky takého charakteru, je aj v ich záujme, aby ich oznámili polícii, ktorá je povinná a pripravená každý nahlásený prípad riešiť. "Aj v takýchto závažných prípadoch platí staré príslovie - kde niet žalobcu, tam niet ani sudcu, a preto by sme boli radi, keby sa v takých chúlostivých otázkach na nás občania s dôverou obracali," dodal M. Brodziansky. Zaujímavé skúsenosti s praxou v americkej štátnej správe má bývalý prednosta Obvodného úradu v Lučenci, exstarosta Haliče, predtým predseda, teraz podpredseda KDH v okrese Lučenec, otec šiestich detí, tridsaťosemročný Ing. Marián Hujo. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 25.2.1997

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="žalobca"] []* [lemma="sudca"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«