Kde není žalobce, není ani soudce. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že není možné potrestat protizákonné skutky nebo jednání odporující normám, nenajde-li se člověk, který by si na tato porušení stěžoval. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se většinou opírá o příklady z oblasti práva a justice. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kde není žalobce, tam není soudce. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často objevuje v citátové podobě. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Policisté však odhalí jen nepatrný zlomek těchto lidí, kteří pálí v "Zádveřicích" nebo "Domaníně", jak označují domácí pálenice sami páleničáři. "Je to jednoduché. Kde není žalobce, není ani soudce," říká náměstek ředitele úřadu vyšetřování ve Vsetíně Ján Humeník. "Lidé na sebe navzájem nežalují, proto se o většině černých pálenic nedozvíme. Já sám bych za jedenatřicet let služby odhalené případy spočítal na prstech jedné ruky." Mladá fronta DNES, 5. 2. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jelikož se ale v jednotce Hradní stráže "jisté" kázeňské prohřešky přece jen objevily, dostali dva z původně deseti obviněných vojáků kázeňský "flastr" . "Policisté nebyli v kasárnách Hradní stráže letos poprvé a pokaždé se nic nezjistilo. Kde není žalobce, není ani soudce," řekl Blesku bývalý důstojník Hradní stráže. PRAHA - Skutečnost, že nejen trhovci, ale i prodejci v běžných obchodech bez ostychu klamou zákazníky falešným a nebezpečným zbožím, potvrzují kontroly pracovníků České obchodní inspekce. Blesk, 13. 12. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Problém je v tom, že většina řidičů na takovou variantu přistoupí, nebo ji policistovi sama navrhne. Je to oboustranně výhodné. Chtít po řidiči, aby se šel potom přiznat, je těžké. Pokuta ani trest by ho stejně neminuly. A kde není žalobce, tam není soudce. LN: Můžete vyvrátit dnes celkem rozšířenou domněnku, že policisté nyní vybírají více peněz na pokutách, aby "vylepšili" policejní rozpočet? Nás vlastně peníze vůbec nezajímají, protože stejně nejdou do našeho rozpočtu. Lidové noviny, 12. 4. 2000

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

A to už je potom na řidičích, jestli budou porušení zákazu respektovat, a na policii, jak často jej bude kontrolovat. Zkrátka i zde se dost často uplatňuje heslo "Kde není žalobce, není soudce". Já bych se stavěla na stranu řidičů, kteří si sem tam někde zkrátí cestu, pokud tím nedevastují a neobtěžují okolí, ale zároveň bych podpořila i obyvatele domů, kterým vadí, když jim pod okny co chvíli někdo rozjezdí upravené okolí. Deníky Bohemia, 14. 1. 2006

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="žalobce"]{0,3}[word="soudce"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«