Kde sa les rúbe, tam lietajú triesky.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje poznatok, že pri konzekventnom presadzovaní istých pozitívnych opatrení dochádza aj k negatívnym sprievodným javom. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často uvádza introduktormi "Však viete, (ako to chodí ...)" [Doklad 6] [Doklad 7]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Zaplatíte 6 % predajnej ceny autorským organizáciám. Kupujete si kazetový magnetofón, napaľovačku, videorekordér, videokameru, techniku do štúdia, kde budú nahrávať slovenskí autori? Zaplatíte tri percentá. Kam pôjdu tieto peniaze? Organizácie kolektívnej správy sú ochranné organizácie autorov a nositeľov autorských práv (interpreti, dediči, vydavatelia, výrobcovia). Že na túto preventívnu pokutu budú doplácať predovšetkým tí nevinní, ktorí používajú dané médiá a technológie na legálne účely? Nič to, keď sa rúbe les, lietajú triesky. Že tí, ktorí potrebujú drahšiu vec, pôjdu na nákupy radšej do Viedne alebo do Brna a ešte dostanú na hraniciach DPH? Isteže. Že školstvo alebo zdravotníctvo nemôže chodiť na nákupy do Viedne? Koho to zaujíma. Žiaľ, väčšina hardvéru môže slúžiť na nelegálne kopírovanie. Autorským ochranným organizáciám v súčasnosti platia tí, ktorí z autorov žijú: médiá, vydavateľstvá. A platíme im aj my v takzvanom poplatku za čisté nosiče http://www.inzine.sk/article.asp?art=3546; Práčovňa

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
A "ľudu" sa o niekoľko mesiacov dá zvyšok kupónky, aby priveľmi nereptal a pred prípadnými voľbami nestrečkoval. Otázka sociálneho zmieru bude takisto jedným z kľúčových bodov budúcoročnej politickej situácie - hoci odbory zvyčajne stiahli chvostík pred V. Mečiarom a vypínali prsíčka pred tolerantnejším kabinetom, nedá sa vylúčiť, že na "bezočivé" požiadavky presadzované akciami typu "masových protestov", prípadne pred hrozbou "sociálnych konfliktov" sa štát "bude musieť brániť zákonom na ochranu republiky". A keď sa rúbe les, lietajú triesky. Z prvého do tretieho roku (cez napätý druhý) samostatnosti si prenesieme zložitý vzťah hlavy štátu a premiéra, ktorý je iba vrcholom ľadovca nazývaným centrálna moc v jedných rukách. Na pretrvávajúcom spore M. Kováč - V. Mečiar sa budú cibriť názory na dilemu moci pevnej ruky alebo kooperatívnej spolupráce, kde od toho, či sa podarí V. Mečiarovi získať ústavnú väčšinu, bude závisieť vznik autoritatívneho režimu alebo spoločnosti, ktorá so zárodkami tohto režimu bude zvádzať vytrvalý zápas. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.12.1994


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Toho chlapa chtiac - nechtiac obdivujem. "Ako vnímate kroky vlády označované za chybné a nedemokratické, nekritizujete ich? Alebo ich ten obdiv prevyšuje?" Myslím si, že keď obdivujem a uznávam chlapa ako takého, to ešte neznamená, že uznávam politiku celej koalície alebo hnutia. Jednoznačne to mám rozdelené. Obávam sa však, že tie problémy (aj keď tým strašne naštvem veľa príslušníkov opozície), o ktorých sa hovorí ako o vážnych ohrozeniach demokracie, spadajú u mňa pod heslo: Keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Alebo: Ako je možné, že na mňa sa neušlo? Viem si rozhodne predstaviť, že by sa to dalo robiť lepšie a spravodlivejšie. Len neviem, kto by to vedel. "Chytíte sekeru, keď sa ten les rúbe?" Vždy som sa považoval za tzv. angažovaného človeka. Nás jednoducho tak vychovali. Schizofrenicky som bol vychovávaný na jednej strane v katolíckej rodine veriacimi rodičmi a na druhej socialistickým školstvom. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 30.11.1996


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
„Viete, tie hriechy... (začal opatrne, vysvetľujúce)... To bolo, viete, všelijako. Ja si na to dobre pamätám, možno lepšie ako tuto... (ukázal na susedný dom)... Výbochovci, ktorým bývalý majetok odrazu zatemnil rozum, až sa zdá, že sme tu spolu nesusedili a tieto domy vedno nestavali. No, skáču odrazu, a ja im darmo hovorím, že to cestou ľahšieho odporu a nejakých diskusií nešlo. Však viete: keď sa rúbe les, triesky lietajú ... — a akože inak?...“ „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva,“ povedal Marton. „No... (Žila sa povrtel na lavici, lebo neuhádol, ako to Marton myslí)... svet sa zmeniť musel. Zmeniť sa musel. Nie? A pomaly a... fajnovo, v rukavičkách, ako sa vraví, to nešlo. Ballek, Ladislav: Lesné divadlo. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Boli vtedy ťažké časy , každého ťažko poznačili, na každého kruto doľahli, každého sa nejako dotkli. Ťažko dnes povedať, koho viac. Nuž, ale môžeš byť spokojný - tvoji rodičia boli statoční ľudia a zostali nimi do poslednej chvíle. Ver mi - hovorí ti to ich najlepší priateľ. Nebudeme jatriť staré rany, sú ešte priveľmi čerstvé a bolestivé. Život tvojich rodičov bol krátky, ale nabitý energiou, nezlomnou vôľou zmeniť svet. Vieš, ako to chodí - keď sa rúbe les, lietajú triesky. Stihol ich nezaslúžený tragický údel. (začína teatrálne gestikulovať) Pozrime sa však - hoci ešte s nevysušenou slzou v oku - do krajšej budúcnosti a svetelných zajtrajškov. (spamätá sa a pokračuje civilne) Pozri sa - mám určité postavenie, môžem pre teba niečo urobiť a aj to rád urobím. Vybavím ti štúdium v Londýne. Spoznáš sa s mojím synom. Verím, že sa skamarátite, zblížite a budete najlepší priatelia. Janík, Pavol: Nebezpečné veselohry. Bratislava: CCW 2003.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Našla nás nepripravených, nevedeli sme a ešte sme sa nenaučili ako s ňou zaobchádzať. Bol z tých, čo objavili nepriateľa v strane. Kadejakí úchylkári, karieristi, intelektuáli, mäkkýši, agenti sa v nej usalašili. Von s nimi, kým sa im npodarí zničiť revolúciu. Čistil. Čistil a čistil. Osvedčil sa. Poslali ho vyčistiť zasvinený kraj. Žiadali od neho: buď rozhodný, pevný, tvrdý a nepodplatiteľný. A nesentimentálny. Neboj sa tvrdých činov a pamätaj, keď sa rúbe les, lietajú triesky. Za triesky ťa nikot nebude volať na zodpovednosť. Les sa, pravdaže, vytne rýchlo, ale nový dorastá veľmi pomaly. Azda bolo jeho tragédiou, že sa zrazu našiel na samom rúbanisku? Rozohnaný drevorubač nemá do čoho zaťať. Čo s ňou? Taká krásna maľba, také umenie, ale je to pefíny Manhattan, symbol všetkého zla na svete. Ktosi navrhol, aby na sochu slobody dali primaľovať obeseného černocha, ale to sa ostatným zdalo predsa len priveľa. http://www.referaty.sk 2005-10-17

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="keď"] []* [word="rúbe"] []* [lemma="les"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«