Když se kácí les, létají třísky. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že ti, kteří důsledně prosazují prospěšné či jen zdánlivě užitečné věci, někdy svou rozhodností jenom zakrývají a ospravedlňují negativní průvodní jevy či dokonce krutá opatření. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často používá ve spojitosti s převratnou dějinnou událostí. [Doklad 2] [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Když se kácí les, (tak) lítají třísky. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Když se kácí les, např. tak občas uletí nějaká tříska, třísky jen lítají apod.
. [Doklad 4] [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
"O demolici jsme předem informovali nejen účastníky stavebního řízení, ale i všechny sousedy. Ulici průběžně kropíme a cestu pro pěší jsme vyznačili páskami," konstatovala s ujištěním, že bourání, které začalo minulý pátek, skončí ve středu tohoto týdne." Chápeme, že když se kácí les, létají třísky," staví se k situaci o něco smířlivěji například Vlastimil Svoboda nebo Miroslav Macík z Palečkovy ulice. "Jsme rádi, že ze "špatné adresy" bude díky novému domu "adresa dobrá", atraktivní, máme však trochu obavy o to, jestli se v ulici nezkomplikuje doprava. Deníky Moravia, 21. 9. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Po Listopadu se mnohdy vracelo i to, co nikdy ukradeno nebylo. Možná také proto se kradlo o to víc. Neboť jak o únoru 1948, tak o listopadu 1989 platí bohužel stalinistické, že když se kácí les, tak lítají třísky. I mnohé svoje děti stejně jako Únor nakonec požrala listopadová revoluce. Samozřejmě že tím nekončí veškerá podobenství. Po Únoru jsme začali u nás budovat těžký průmysl a stalinismus. A špatně dopadli ti, kteří viděli budoucnost státu spíše v demokratickém socialismu. Právo, 26. 2. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
K. Kühnl zřejmě vůbec nečetl návrh zákona poslanců ČSSD, jímž by se zjednala právní ochrana občanům, kteří byli neoprávněně vedeni v evidenci StB jako její spolupracovníci. Ti, kdo svého času prosadili lustrační zákon s jeho zásadou kolektivní viny, si v duchu klasického revolučního principu "když se kácí les, lítají třísky" vůbec nekladli otázku právní ochrany těch, kdo byli v evidenci StB vedeni neoprávněně. ČSFR se však po listopadu 1989 a zejména po přijetí Listiny základních práv a svobod stávala právním státem. Právo, 5. 5. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

A k tomu ještě abych seděl doma a sušil hubu," rozčiloval se místní starší pán, kterému nenalili pivo. Do rána se do basy dostalo 52 anglických fanoušků. Tentokrát se muži zákona s ničím "nemazali" a postupovali podle pravidla, že když se kácí les, tak občas uletí nějaká tříska. Takže "na budku" ( ebo aspoň chvíli leželi tváří k zemi na chodníku) dostali i ti, kteří nic neprovedli. Nikdo si ale nestěžoval. Blesk, 27. 6. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Tady vidím zásadní problém ODS pod předsednictvím Václava Klause. I sebelepší myšlenky totiž nelze v praxi prosazovat jakýmkoliv způsobem (když se kácí les, třísky jen lítají). Když se pak něco stane, celou věc jen přejít s odkazem na to, ať se diváci pěkně podívají na okolní politické rivaly. Mladá fronta DNES, 24. 4. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="když"]{0,2}[word="kácí"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«