Kjer se seka, letijo trske.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Rečemo, kadar ima neko odločno, odločilno dejanje ali delovanje tudi negativne posledice ali učinke, ki se jim ni mogoče izogniti. [Zgled 1] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor je najti predvsem v besedilih z zgodovinsko in politično tematiko [Zgled 1] [Zgled 3], sicer pa je redek in raba neustaljena.

Najti je zglede z rabo v dobesednem pomenu. [Zgled 5]

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Ko seka sekira, letijo tudi trske. [Zgled 2]
Kjer tešejo, tam letijo trske. [Zgled 3]
Kjer se seka, tam letijo trske. [Zgled 5]

Sestavine različic #

tešejo Lemma: tesati
letele Lemma: leteti
bodo Lemma: biti

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Da bi dobila slovenska LD moralno konotacijo v duhu, ki ga zastopam (in ki ga imam za duha EK), bi morali obe krili medvojnega slovenstva priznati svoje zmote-zločine: ena stalinizem, druga hitlerizem. Tako pa pripisuje ena vse zločine posameznim deviacijam, ki so v zgodovini razumljive - kjer se seka, letijo trske -, vse bolj Srbom, jugoslovanskemu vojaško političnemu momentu; v to smer gredo Ribičičeve razlage, ki skoraj vso krivdo za holokavst nad domobranci prevalijo na srbojugoslovansko vojsko. http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp7/tarke7/1polit7.htm (Dostop: 9. 7. 2010)

[Zgled 2]

"Ko seka sekira letijo tudi trske... naj raje trpi 1000 nedolžnih, da se ne bo en kriv slučajno izmuznil!" p.s: izjava Ježeva, vodje NKVD, v času velike stalinistične čistke leta 1937... http://slo-tech.com/forum/t317672/0 (Dostop: 9. 7. 2010)

[Zgled 3]

Ideološka zadrtost čeških komunistov je spodbudila demokratične stranke k uveljavljanju posebnega cordona sanitaire okoli partije. Ne gre samo za odpor do nepriljubljenega imena stranke (partije), temveč za precej težjo zadevo. Vse do zdaj se namreč KSČM ni zdelo vredno obsoditi komunističnih zločinov nad lastnim narodom. Še več, v skladu z geslom Kjer tešejo, tam letijo trske partijski dokumenti še vedno govorijo o delu v interesu revolucije delovnega ljudstva. FidaPlus

[Zgled 4]

Velika malomarnost? Nikakor. Burna reakcija, ki nas je dosegla, priča, da bodo letele trske. FidaPlus

[Zgled 5]

Vsako gospodarjenje prinaša tudi določene negativne posledice, še huje pa bi bilo, če z gozdovi sploh ne bi gospodarili. Slovenija spada med države z najbolj ohranjenimi gozdovi in gozdarji so prepričani, da bo tudi v prihodnje tako. Kjer se seka, tam letijo trske. Gozdarji vsem, ki se bodo kakorkoli srečali z »pošastjo« priporočajo skrajno previdnost. Zadrževanje v območju dela stroja je strogo prepovedano, organiziranim skupinam pa so na voljo na ZGS KE Podturn. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ufGUz2uZ-hoJ:www.dolenjske-toplice.si/dokumenti/64/2/2008/Dol_Toplice_INTERNET_110_2269.pdf+kjer+se+seka+tam+letijo+trske&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESjLx7TpCWmG2ITFqjhfw0drafiKqYYa-mJ9tKVpegA4MtT7zA4kF9W5yJWCGeQL4RdUJQ-b5FpUqP7WVTbyCB8U6xIxVSVTZBJ5GsVrXLlrTF9gsx7SAFohrMZn1aEXyQ5st2xr&sig=AHIEtbT0TgTEEYHrP7Z7FTV_KL-B71ZFwg (Dostop: 9. 7. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1leteti_#1trska


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«