Kdo dřív přijde, ten dřív mele. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na osvědčenou moudrost, že ten, kdo jedná pohotově a rychle, má větší šanci na úspěch. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje s introduktory typu: Podle zásady / metody / principu / hesla / systému Kdo dřív přijde ... [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kdo dřív přijde, dřív mele. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Kdo dřív přijde, ten dřív
Zástupná komponenta Slovní druh
např.
bere
si sedne
sloveso
. [Doklad 5] [Doklad 6]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se užívá v běžných životních situacích, které jsou spojeny s bezprostředním nedostatkem místa, prostoru či uplatnění. [Doklad 7]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Muž za recepčním pultem ukázal zájemcům o vstup seznam institucí, které si na včerejšek vyžádaly rezervace míst. Paní Zárubová z Olomouce však spokojena nebyla. Stejně by mělo platit, kdo dřív přijde, ten dřív mele, pravila. Lidové noviny, č. 171/1996

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
Fronty zájemců se nad včerejším ránem začaly tvořit před některými pobočkami České spořitelny (ČS). V osm ráno totiž v jejích 14 pobočkách začínalo třetí kolo úpisu nových akcií banky podle pravidla "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Cenné papíry se prodávaly za nominální cenu 100 korun za kus. Současná cena akcií spořitelny na burze se přitom pohybuje kolem 180 korun. Lidové noviny - ekonomie, č. 199/1999

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Dělali to naši rodiče i prarodiče," doplňuje sestra stánkařky, šedesátiletá Božena Spilková. Podle ní toto kočování se stánkem není o výdělku, ale je to styl života, který jim byl dán. Velehradský systém přidělování stánků podle zásady "kdo dřív přijde, ten dřív mele" se jim moc nezamlouvá. V jiných pouťových centrech už mají pro rezervaci prodejních míst počítač. Změna se však chystá i na Velehradě. Pro pouť v roce 2003 už bude obecní úřad přijímat do konce března přihlášky stánkářů s kopií jejich živnostenského listu písemně. Mladá fronta DNES, 19. 6. 2002

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Bylo to politické neumětelství váhavých kunktátorů z Občanského fóra. Ti přenechali Václavu Klausovi výhodu prvního podání při založení regulérní politické strany v době, kdy bylo jasné, že potenciál Fóra se vyčerpal a že budoucnost patří politickým stranám. Vždycky platívalo, že kdo dříve přijde, dříve mele, a nová ODS navíc mlela proklatě voňavou věc: kupónovou privatizaci, která nabízela zaručené zbohatnutí každému, jen se zúčastnit. No nekupte to! Občané Česka to koupili a ODS ve volbách triumfovala. Právo, 21. 4. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Mezi dary byly postele, ubrusy, boty nebo talíře. V jedenáct hodin se už vytvořila pořádná fronta a přímo před vchodem nastala bezohledná tlačenice. Pomoc se totiž rozdělovala podle systému, kdo dřív přijde, ten bere." Nepředbíhejte a běžte na konec fronty," obořil se starší muž na ženu s kojencem v náručí, která se tlačila dopředu. Neuspěla a musela na konec fronty. Ti, kteří přišli včas, mohli i něco dostat. Mladá fronta DNES, 29. 8. 1997

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Důležité je, že nejsou vyčleněny žádné sektory, řady ani číslovaná sedadla, takže kdo dřív přijde, ten si sedne, " upozornil Šach a vysvětlil: "Je to kvůli televizi, aby lidé nezaplňovali levnější sektory a v hale nezbývala prázdná místa." Připraveno je i zvýhodněné vstupné pro školy." U vchodu číslo 31 bude pro školy hromadný přístup. Mladá fronta DNES, 12. 1. 1999


[Doklad 7] (Odstavec Typické užití v textu):
Takže dnes raději jezdím do práce skoro o půl hodiny dříve, abych měl jistotu, že tam ještě zaparkuji," svěřil se Právu Roman Vacko. Obdobně hledají vhodná místa i další řidiči. "Je to podle hesla kdo dřív přijde, ten dřív mele," shrnula další řidička, Jana Chvojková. Podle mluvčí městské policie Veroniky Janouchové rozdali strážníci několik desítek pokut." Dávají ale spíše nižší pokuty," upřesnila Janouchová s tím, že maximální výše pokuty je tisíc korun. Právo, 20. 1. 2000

[Doklad 8] (Další doklady):
Rychlost, s jakou se středočeská města a obce zbavují hlasovacích práv k akciím společnosti Středočeská energetická a Středočeská plynárenská, se mnohdy blíží davové psychóze. Úsloví kdo dřív přijde, ten dřív mele je hlavní filozofií, se kterou se snaží utržit za akcie od kupujících zahraničních firem co nejvíce peněz. Přesto se ale v regionu našla obec, která se k tomuto proudu nepřipojila a hlasovací práva k akciím neprodá. Mladá fronta DNES, 26. 6. 1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu [word="přijde"][]{0,4}[word="mele"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«