Kto prv príde, ten prv melie. #


Cvčenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Handeln.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že tí, ktorí konajú včas a rýchlo, získajú najväčšie výhody. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v skrátenej podobe s introduktormi typu: Spôsob / princíp: Kto skôr (príde) ... a pod. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto prv príde [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kto prvý príde, ten prvý berie. Wörtl.: Wer Erster kommt, der nimmt Erster. \ [Doklad 10]
Kto prv príde, ten skôr berie. Wörtl.: Wer zuerst kommt, der nimmt zuerst. \ [Doklad 6]

Kto skôr príde, ten skôr melie. Wörtl.: Wer früher kommt, der mahlt früher. \ [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch najčastejšie vyskytuje vo svojej štandardnej podobe. [Doklad 8] [Doklad 9]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Budú ich predávať za nižšiu cenu tzv. podnikateľom, ktorí týmito dlhopismi vyplatia svoje dlhy vo FNM. Ponuka dlhopisov na trhu je však trojnásobne vyššia oproti dopytu. Teda reálna cena dlhopisov na trhu bude oproti ich nominálnej cene presne toľkokrát nižšia. Je možné, že ministerstvo financií v panike vydá vyhlášku, aby cena dlhopisu neklesla pod istú hodnotu. Ale potom kde sme? Potom nie všetci budeme môcť realizovať svoje dlhopisy. Bude to podľa hesla - kto prv príde , ten prv melie. Prípadne nebude o takéto dlhopisy záujem. Takže dlhopisová privatizácia je oklamaný občan na slepej koľaji. " SME95/12; s. 12;

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Tento rok ŠFRB rozdelí na dlhodobé úvery 800 miliónov Sk, pričom občan môže získať maximálne 300 tisíc Sk, po tom čo preukáže, že má 20 percent obstarávacích nákladov z vlastných zdrojov. Prakticky môže teda fond uspokojiť okolo 2 - 3 tisíc záujemcov. Peniaze sa budú prideľovať podľa pravidla - kto prv príde, ten prv melie - podľa dátumu prijatia žiadosti. SME96/07; s. 2;


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Zaskočila nás však odbytová vlna, v rámci ktorej sme odpredali až 650000 lístkov, takže vzhľadom na zvýšený záujem, musíme zmeniť spôsob distribúcie. Spôsob „kto skôr príde“ sa neosvedčil, a tak zvažujeme nový spôsob predaja na princípe „computerového žrebovania“. Základným zámerom tejto metódy je vylúčiť pri distribúcii čierny predaj. S ďalším predajom pokračujeme na základe nových pravidiel v júni. SME 93/05, 1993-05-11


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
V doteraz najväčšom poľskom primárnom predaji akcií vláda ponúkla malým investorom akcie PKO v hodnote 1,1 miliardy zlotých. Ľudia stáli na akcie pred pobočkami celý víkend, navzdory mrazivému počasiu. "Predaj sa skončil. Celá tranža bola vypredaná," oznámil včera pred 14. hodinou, necelých šesť hodín od začiatku predaja, hovorca PKO. Vláda sa pritom v nedeľu pre veľký záujem rozhodla zvýšiť ponuku prvého balíka akcií pre verejnosť o polovicu na viac ako šesť percent základného imania banky. Ľudia akcie nakupovali systémom "kto prv príde", čo vyvolalo aktivity známe predtým len z čias komunizmu, keď bol v Poľsku nedostatok potravín a spotrebného tovaru. SME04/10, 2005-09-20

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Medzi ďalšie úlovky týchto skupín patril Reštitučný investičný fond, a. s., Bratislava. Pôvodne bol určený na to, aby reštituenti, ktorých majetok im štát nemohol vrátiť, dostali namiesto neho akcie. Na jednu akciu tohto fondu pripadá v súčasnosti majetok v hodnote asi 1400 korún. Fond národného majetku SR na ňom prerobil polovicu. Penta Group mala kontrolu aj nad časťou akcií Slovenskej poisťovne. Pri zvyšovaní podielu v nej si najala členov športového klubu, ktorý mohol smelo dostať názov Kto prv príde, prv melie. Podľa tohto hesla totiž predstavenstvo upisovalo v druhom kole akcie Slovenskej poisťovne. Vtedy stáli asi 1000 Sk a dnes ich Allianz kupuje po 2200. Stáť sa oplatilo. Nové slovo, Kde sa vzal, tu sa vzal J & T, Penta a Istrokapitál, 2008-05-06

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Tak som sa s priateľmi rozhodla asi pred 2 rokmi, že to vyskúšam, keďže som sa s výdavkami na štúdium musela popasovať sama. Vybrali sme si agentúru, doniesli všetky doklady, ktoré od nás požadovali plus, samozrejme, príslušnú sumu peňazí. Jednalo sa o prácu na farmách v Anglicku. Z asi 180 ľudí mohli prijať okolo 45. Ich systém vyberania uchádzačov bol asi taký, že kto prv príde, ten skôr berie. Takže, keď sme sa dozvedeli, že výber sa bude konať v pondelok, nabalili sme si auto dekami (bol totiž apríl), jedlom a pitím a vybrali sme sa čakať pred agentúru o 6.00 v nedeľu, keďže sme počuli od iných ľudí, že rok predtým tam čakali ľudia už v noci v nedeľu. SME blog, O tom, ako som išla pracovať na farmu v UK časť prvá, 2005-09-21

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Správca pre výkon nútenej správy v IRB Dušan Krkoška povedal, že akcie by sa mali upísať do 30 dní od súhlasu Národnej banky Slovenska a ministerstva financií. Pôjde o 2 milióny akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk pri emisnom kurze 100%. Na otázku, kto navýši základné imanie, D. Krkoška odpovedal, že "kto skôr príde, ten skôr melie". Do úvahy prichádzajú Slovenská poisťovňa a Slovenská sporiteľňa, o ktorých sa hovorilo dlhšie. SME98/04; s. 1; Spravodajstvo


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Úvery poskytované na bližšie nedefinovanú nehnuteľnosť boli zo všetkých stránok geniálnym marketingovým ťahom. Hovorí sa, že kto skôr príde, ten skôr melie. Skúsme si však odpovedať na otázku. Stálo to za to? Kto zarobil, zarobil. Komu sa to nepodarilo, môže alebo zabudnúť na zaplatené poplatky a všetko zrušiť, alebo pristúpiť na nové podmienky. A opäť hľadať, hoci za menej výhodnej štátnej podpory a na trhu s cenami stúpajúcimi nahor. Hospodárske noviny 03/12,2003-12-10


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Kým v prvej môžu svoje prednostné právo na domény využiť držitelia ochranných známok, verejné inštitúcie a územné celky, v druhej si môže voľnú doménu zaregistrovať každý. Platí pritom pravidlo: "kto skôr príde, ten skôr berie". Od piatka 7. apríla sa začína voľná registrácia internetových adries s koncovkou .eu. Hospodárske noviny 06/04,Na predregistráciu .eu domény zostáva necelý týždeň, 2006-04-04

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):

Na jednu vec totiž možno zriadiť viacero záložných práv. Pravdaže, len v prípade, ak s tým veriteľ súhlasí. Napríklad banky vec už zaťaženú zálohom neakceptujú. Takže pri registrácii platí v plnom rozsahu princíp prednosti. To znamená, kto prvý príde, prvý melie. Zápis má konštitutívny účinok. Čiže záložné právo vznikne až registráciou, a nie už spísaním záložnej zmluvy. Profit 2003-feb

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="príde"][]{0,4}[word="melie"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«