Aki nem dolgozik, ne is egyék. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a dologtalan, lusta ember ne kapjon segélypénzeket, hiszen az ételt sem érdemli meg. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Láthattuk az előbbiekben, hogy nem a lustaság, a munkanélküliség volt az ember osztályrésze a Paradicsomban, hanem a munka. A munkában mint olyanban nem láthatjuk tehát a büntetést. Nagyobb büntetés az embernek, ha nem képes dolgozni, mint a munkában való fáradozás. Szent Pál írja a korintusiaknak, akik a közeli világvégét várták és nem akartak dolgozni, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ezt aztán Sztálin, aki maga is teológiát tanult öt évig, kiforgatta, és azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A kettő között különbség van, mert van aki akarna dolgozni, de nem tud. A munka hozzátartozik az ember önkiteljesedéséhez. Tehát nem ebben látjuk a büntetést, hanem inkább a frusztrációban, amelyet a munka eredménytelensége okoz. Ez a frusztráció nemcsak a fizikai munkára áll, hanem a szellemire is. Régió: erdélyi; Stílusréteg: tudományos; Cím: Szolidaritásunk az elidegenedésben; Szerző: Molnár Lajos; Dátum: 2000/01/00

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
A legkisebb ellenállás felé Társadalompolitikai dekóder használatát ajánlom Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló törvényjavaslat olvasásához, pedig tulajdonképpen igen egyszeru szövegrol volna szó. Az üzenet tömör és világos: aki dolgozik, az boldogul, aki nem dolgozik, az ne is egyék. A valóság alapvetoen különbözik az elokészítok által konstruált képtol. A munkanélküliség legfobb oka ugyanis a foglalkoztatási struktúra átalakulásában keresendo, nem pedig az emberi lustaságban. A munkanélküliség, a segélyfüggo lét egyáltalán nem kívánatos állapot, többnyire súlyos pszichikai problémákkal, szegénységgel párosul, ráadásul stigmatizál. Aki látott már életében szegény embert közelrol, elhiszi ezt. Index Fórum; Szerző: F.B. I. doktor; Dátum: 1999/10/29

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A sikeres tőzsdei spekulációra való képesség, amely mögött sokszor effektív munka nem áll? A vagyoni különbségekre visszavezethető jövedelemkülönbségek piaci teljesítménynek tekinthetőek -e? Igazságosak -e a gazdasági járadékok? A neoklasszikus funkcionális jövedelemelosztás elmélete azt hirdeti, hogy a létrehozott piaci értékből azoknak kell részesülniük hozzájárulásuk arányában, akik részt vettek a jószág létrehozásában. Mi ez, ha nem " aki nem dolgozik, ne is egyék " elve, modern közgazdasági köntösbe bújtatva? De melyik társadalomban működnek a tökéletes verseny elvei? Ha mindenütt tökéletesen versenyző piacokat találnánk nem lennének gazdasági járadékok. Ha pedig nincsenek járadékok az előbbi problémák sem léteznének: hiszen ekkor nem lehetne " sikeres " ( az átlagosnál kiugróbb ) tőzsdei spekulációkat folytatni, a vagyontárgyak működtetéséből származó jövedelmek leszorulnának az alternatív költségek szintjére, azaz a bérbeadás költségein felül nem képződne nyereség. Ekkor és csak ekkor megvalósulna valamiféle igazságosság: nem a fennálló piaci elégtelenségek juttatnák jövedelemhez a társadalom tagjait. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: A költségvetési modellvizsgálatok: - deficitfinanszírozás, államadósság és a gazdasági növekedés kapcsolata; Szerző: Hinek Mátyás; Dátum: 1997/05

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Kiküldtem három embert olyan figyelőállásba, ahonnan biztosan uralják a folyó mindkét pontját, így délben visszatérhetett előrevetett pozíciójából Marcos csapata és azok a gerillák is, akik eddig a lesállás környékén helyezkedtek el. 18.30-kor, mikor szinte minden számba jöhető emberünk összegyűlt, eligazítást tartottam. Elemeztem hosszú portyánk eredményeit, majd kifejtettem a véleményemet Marcos súlyos eltévelyedéseiről, bejelentettem a leváltását, Miguelt neveztem ki az elővéd parancsnokává. Ezután Paco és három társának ügyét vettem elő, akik tegnap fellázadtak a " gondolában " végzendő munka ellen. Aki nem dolgozik, az ne is egyék! - elvontam tőlük a cigaretta-fejadagot, visszavettem a közös alapból kiutalt használati tárgyakat, és olyanoknak adtam, akiknek legalább olyan szükségük volt ezekre, és magatartásukkal inkább kiérdemelték. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A napló; Szerző: Moldova György; Dátum: 1983

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Az egyikük húsz vázát fest ki, a másikuk negyvenet, a harmadik hölgy pedig egyet sem, mert úgy dönt, hogy inkább egész nap tévét néz egy bisztróban. A történetet negyven személlyel olvastatták el a kutatók. A kérdés, amelyre választ vártak, egyszerű volt: hogyan kellene elosztani a 300 font munkabért a három barátnő között? Azt gondolnánk, a feladat nem nehezebb, mint egy általános iskolai szöveges számtanpélda: a munka egyharmadát elvégző nő a bér egyharmadát kapja ( 100 fontot ), a munka kétharmadát elvégző a bér kétharmadát ( 200 fontot ), aki pedig egyáltalán nem dolgozott, az nem kap semmit. Ez lenne az aki nem dolgozik, ne is egyék elv tiszta megvalósulása. Csakhogy az élet nem ilyen egyszerű, még az efféle vázlatosan megfogalmazott helyzetekben sem. A kísérletben részt vevők felének ugyanis a kutatók előzőleg azt a kérdést is föltették, hogy mit javasolnak a gyilkosságért börtönben ülő rabok kisebb rendbontásainak büntetésére: az ételt vonják -e meg tőlük vagy a fekhelyet, esetleg bizonyos ruhákat, netán a börtön egészségügyi ellátását? A válaszra a kutatók nem voltak kíváncsiak, a kérdésfeltevéssel csak tudatosítani akarták a résztvevőkben, hogy bizonyos javak még azoknak is járnak, akik kárt okoztak, vagyis negatív teljesítményűek. És ez hatott! Élet és Tudomány; Szerző: Mannhardt András; Dátum: 1998

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Állandó sürgetettségben él, egyszerre 8-10 dolgot akar csinálni. Persze sehol nem tud jól megfelelni, emiatt folyton elégedetlen a saját eredményeivel. Jellemző rá, hogy másokkal ellenséges, önmagával szemben pedig nagyon türelmetlen. Az, hogy az emberek sokat dolgoznak, nem új keletű. Ehhez alapul szolgált a kálvinista teológia mára elhíresült tétele, miszerint, aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez azt sugallja, hogy isten adta tehetségét mindenkinek kötelessége kihasználni. Az évszázadok során az egyik legfőbb emberi tevékenység a munka lett, ám újabban károsító tényezőként is szóba került. Feltűnt ugyanis az orvosoknak, hogy vannak olyan személyiségjegyek, amelyek viselői nagyon sokat dolgoznak, ám munkájukban is rendellenesen viselkednek és ezek az emberek rendszerint szív - és érrendszeri betegségekben halnak meg. Szenvedélybetegségként és mániaként is szokás emlegetni ezt a kóros állapotot, de nem a terminológia a fontos, véli a szakember. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Házasságok mennek tönkre , de a gyerekek is kénytelenek nélkülözni az életükből kivonult apát; Szerző: GYERKÓ KATALIN; Dátum: 2000/12/09

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
De ha még meg is történne, ha valaki elfogadja az így kapott párt, ha neki nem felelne egyébként meg, hát úgy kell neki. Emberek, ésszel! A bölcsesség, és a józanság nagy áldás ám: ) De mondom nem hiszem, hogy ez megtörtént. Lisa húgának a férjét ( ha tényleg olyan ), akkor maga a Biblia itéli el, és ha ez van, szólni kell a vezetőségnek, hogy intsék meg, hogy legyen szives a Bibliára hivatkozva ne csináljon ilyeneket, és egyébként is aki nem dolgozik, ne is egyék! -Ezt maga a Biblia mondja Index Fórum; Szerző: Laci; Dátum: 1998/09/07

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Mindenkinek ven saját értékrendje, és mindenkinek megvannak a maga elgondolásai, előítéletei, elméletei a munkáról. Tizenkét, munkával kapcsolatos " mítoszra " szeretnénk felhívni a figyelmét, amelyeknek többségét bizonyára ön is ismeri, sőt hangoztatja, gyakorolja. Amilyen a munka, olyan a jutalma E szerint a hiedelem szerint az eredmény egyenesen arányos az eléréséért hullatott verítékkel. Rengeteg szólás, közmondás látszik ezt alátámasztani: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ki mint veti ágyát, úgy aluszsza álmát. Hamar munka ritkán jó. Minél keményebben dolgozom, annál jobban élek. És említhetjük még Edison mondását, miszerint A zseni egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék kemény munka. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Kötelezettségek sorozata az élete ? Szokott bűntudatot érezni el nem végzett feladatok miatt ?; Szerző: FELDOLGOZÁS; Dátum: 2001/04/06

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Azt még szent borzadállyal fogadták a new yorkiak, hogy a valaha volt pornográfia központból, Manhattan-ből kiseprűzte a szexipart. A Times Squere, a prostituáltak birodalmából Mickie Mause főhadiszállása lett. De elszaporodtak az indokolatlan rendőri brutalitás esetei is. Kommandók újra és újra egyszerű gyanú alapján fegyvertelen és ártatlan embereket öltek meg. Rudi elkezdtek a hajléktalanok begyűjtését, akiket közmunkára fogott - aki nem dolgozik, ne is egyék. Rudi kiállításokat akart bezáratni, mert nem tetszett neki egy Szűz Mária ábrázolás vagy valami más. Rudit még mindig sokan szerették, de már sokan utálták is. Ekkor jött a prosztatarák bejelentése, majd napok múlva a lapok tele voltak azzal, amit az újságírók korábban is tudtak persze, de most meg is írták. Rudi nyilvános helyeken a szeretőjével jelenik meg a felesége helyett. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Rudolph Giuliani tündöklése és visszalépése; Szerző: Barát József; Dátum: 2000/05/21


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«